• FI
 • EN
 • Insynsrapporter

  Insynsrapporten beskriver Gramex verksamhet detaljerat.

  Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt trädde i kraft 2017

  Upphovsrättsorganisationernas verksamhet regleras av lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Lagen trädde i kraft i början av år 2017.

  I enlighet med lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt upprättar Gramex årligen en så kallad insynsrapport vid sida av den traditionella verksamhetsberättelsen och bokslutet.

  Besvär och förfaranden relaterade till kollektiv förvaltning

  Om du är en rättsinnehavare som representeras av Gramex, medlem i Gramex eller an annan organisation med kollektiv förvaltning och du vill lämna in ett besvär till Gramex om dess förfaranden, försummelser eller beslut som inverkar på dina rättigheter eller intressen i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt kan du lämna in skriftligt besvär till Gramex om detta.

  Vad är lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt?
  Plus
  Upphovsrättsorganisationernas verksamhet regleras av lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Lagen tryggar självbestämmanderätten för rättsinnehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, främjar upphovsrättsmarknadens funktion samt förutsätter att upphovsrättsorganisationerna agerar på ett transparent och ansvarsfullt sätt vid förvaltningen av upphovsrätter. Gramex verksamhet omfattas också av lagen om kollektiv förvaltning och medför vissa skyldigheter för Gramex. Gramex publicerar bland annat årligen en insynsrapport i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning och sörjer för att artister, producenter och användare av ljudinspelningar får tillräckligt med information på Gramex webbplats om upphovsrätternas förvaltning. I Finland övervakas organisationer som förvaltar upphovsrätter och som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning av Patent- och registerstyrelsen.

  Läs mer om insynsrapporterna

  Årsöversikter

  Vi publicerar också varje år en årsöversikt, där vi berättar mer om vår verksamhet.

  Läs mer om årsöversikterna