• FI
 • EN
 • Gramex

  Thank you. For the music.

  Bakgrund och syfte

  Vi skulle inte ha musik utan musikartisternas och producenternas arbete. Gramex – upphovsrättsorganisationen för inspelad musik grundades år 1967 för att artister som uppträder på inspelad musik och musikproducenterna ska få en ersättning för sitt arbete.

  Ger Gramex råd i avtalsfrågor?
  Plus
  Gramex ger dig råd i frågor som gäller Gramex verksamhet och kundavtal samt användningen av inspelningar och ersättningar. Allmän avtals- eller upphovsrättsrådgivning ingår dock inte i Gramex verksamhet. Medlemsorganisationerna i Gramex, Finlands musikers förbund rf och Musikproducenterna IFPI rf erbjuder olika slags rådgivning till de kundgrupper de representerar. I allmänna frågor som gäller upphovsrätt kan man också vända sig till Upphovsrättens informations- och övervakningscentral r.f.
  Vad är Gramex?
  Plus
  Gramex är en upphovsrättsorganisation för inspelad musik. Gramex representerar musikartister och producenter av ljudinspelningar. Gramex har sammanlagt 60 500 kundavtal med musiker, artister, kapellmästare och producenter. Gramex säljer licenser för användning av inspelningar och musikvideor, till exempel på radio, i TV-program och olika audioproduktioner.

  Vår verksamhet

  Vi hjälper professionella musiker fokusera på det viktigaste, det vill säga skapa nya upplevelser för oss, samt hjälper företag och organisationer utnyttja musik i sin affärsverksamhet på ett enkelt, värdeskapande och ansvarsfullt sätt.​

  Vårt mål är att vara den bästa partnern för våra kunder och intressenter.

  Det viktigaste för oss är musiken.

  Administration och struktur

  Gramex är en ideell förening utan vinstintresse. Våra medlemsorganisationer är Finlands musikers förbund rf och Musikproducenterna IFPI Finland rf.

  Vår administration är uppbyggd i tre steg. Föreningens stämma innehar den högsta beslutanderätten i föreningen. I föreningens stämma deltar företrädare för medlemsorganisationerna i Gramex. Föreningens stämma utser Gramex fullmäktige. Gramex fullmäktige beslutar om föreningens stadgar och utser en styrelse.

  Vad gör föreningsstämman?
  Plus
  I Gramex föreningsstämma deltar företrädare för medlemsorganisationerna i Gramex och de beslutar bland annat om innehållet i kundavtal samt godkänner bokslutet, insynsrapporten och placeringsprinciper.
  Vilka är styrelsemedlemmarna?
  Plus
  Tuija Brax styrelseordförande i Gramex. Producentmedlemmarna är: Antti Kotilainen (ersättare: Riku Pääkkönen), Tuomas Hämäläinen (ersättare: Henri Lanz) och Kimmo Valtanen (ersättare: Tom Pannula). Musikartistmedlemmarna är: Ahti Vänttinen (ersättare: Ritva Kaukola), Pekka Lehti (ersättare: Juho Viljanen) och Mirkka Kivilehto (ersättare: Ilona Vartiainen). Gramex verkställande direktör Ilmo Laevuo fungerar som styrelsens sekreterare.
  Vad gör styrelsen?
  Plus
  Styrelsen leder och övervakar Gramex verksamhet och fungerar även i Gramex som övervakningsorgan i enlighet med 15 § i lagen om kollektiv förvaltning. Enligt Gramex stadgar ska styrelsen bestå av lika många företrädare för producenter som för musiker samt en ordförande som inte hör till någondera gruppen. För närvarande är Tuija Brax styrelseordförande. Gramex verkställande direktör Ilmo Laevuo fungerar som styrelsens sekreterare och leder också Gramex dagliga verksamhet och personal.
  Vad är ett fullmäktige?
  Plus
  Gramex fullmäktige består av tre medlemmar som företräder musiker och tre medlemmar som företräder ljudupptagningsproducenter. Styrelsens ordförande fungerar som ordförande på fullmäktigemötet.

  Styrelsemedlemmar

  Person image
  Se profil
  G
  Tuija Brax
  Person image
  Se profil
  G
  Antti Kotilainen
  Person image
  Se profil
  G
  Tuomas Hämäläinen
  Person image
  Se profil
  G
  Kimmo Valtanen
  Person image
  Se profil
  G
  Ahti Vänttinen
  Person image
  Se profil
  G
  Pekka Lehti
  Person image
  Se profil
  G
  Mirkka Kivilehto

  Gramex fullmäktige 

  Ahti Vänttinen, Jaakko Kämäräinen, Sanna Wälläri, Antti Kotilainen, Tuomas Hämäläinen och Tom Pannula.