• FI
 • EN
 • Så här fungerar Gramex

  Läs infopaketet om hur en inspelad låt blir en betalning till en artist eller producent.

  Från studio till bankkonto

  Allt börjar vid mikrofonen, studion och mixerbordet.
  Vem som helst som uppträder på en ljudinspelning eller har producerat en ljudinspelning kommersiellt kan bli kund hos Gramex.

  När inspelningen är klar är producenten skyldig att göra en inspelningsanmälan till Gramex.

  Därefter åker låten ut i världen, det vill säga kan också användas av Gramex kunder, till exempel i radiokanaler, TV-program eller bakgrundsmusik i ett kafé. Gramex samlar in rapporter om användningen från sina kunder och fakturerar i enlighet med avtalen.

  Därefter behandlar Gramex uppgifterna om ljuduppspelningarna av låten och betalar ersättning till låtarnas rätta artister och producenter fyra gånger om året. De exakta ersättningarna och låtarnas användning finns i portalen MyGramex.

  Vad är ett fonogram?
  Plus
  Fonogram betyder vilken inspelning eller fil som helst, som innehåller ljud. Det kan vara en CD-skiva, en låt som kan streamas, en MP3-inspelning, ett ljudband eller en ljudfil i datorns minne eller på ett USB-minne.
  Varför måste man göra en ljudinspelningsanmälan?
  Plus
  Baserat på ljudinspelningsanmälan vet vi vem vi ska betala ersättningar till när låten har spelats offentligt eller den har licensierats för till exempel ett audioverk.

  Insamling av ersättningar

  Gramex-ersättningar samlas in när ljudinspelningen används offentligt, till exempel i radio, TV, offentliga evenemang eller kund- eller arbetslokaler eller när musiken kopieras för annat än privat bruk.
  Utöver det ovan nämnda har musikartisten rätt till ersättningar om det i offentliga lokaler, TV eller på nätet spelas kommersiellt publicerade musikvideor, där musiken har spelats in i Finland och videon har filmats i Finland eller ett annat EES-land.

  Ersättningar från utlandet

  Vi samlar in och avräknar ersättningar åt dig från över 30 olika länder runt om i världen. Betalningen av ersättningar till Finland och Gramex grundar sig på avräkningsavtal som Gramex har ingått med utländska upphovsrättsorganisationer. Vi gör mycket arbete för din räkning för att avtalsnätverket ska utvidgas. Dessutom går vi i främsta ledet vad gäller utvecklingen av dataöverföringsmetoder och teknik. Allt detta innebär att vi kontinuerligt kan samla in mer internationella inkomster för din musik.

  Ersättningarna behandlas

  Samlade ersättningar för en inspelning beräknas, fördelas och betalas i enlighet med Gramex fördelningsregler.
  Huvudreglerna är:

  • Producenten får hälften av ersättningarna (50%)
  • Orkestern får den andra hälften (50%)
  • orkesterns inbördes fördelning grundar sig på inspelningsanmälan: ersättningarna fördelas i den proportion artisten har egna arbetsprestationer (inspelade ”spår”) på ljudinspelningen.

   

  Vad är okända spelhändelser/inspelningar?
  Plus
  Ibland har alla inspelade låtar inte anmälts till Gramex eller anmälningen är bristfällig. I användningsrapporten kan också finnas låtar, vars rättsinnehavare, det vill säga artister eller producenter, inte har kunnat identifieras och ersättningarna därför inte kan betalas. Dessa kallas för okända spelhändelser eller inspelningar. I detta fall utreder Gramex ärendet omsorgsfullt i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning eller letar efter den rätta rättsinnehavaren. Du kan läsa om spelhändelser som användarna har rapporterat, men rapporten är bristfällig eller felaktig (t.ex. har en inspelningsanmälan inte gjorts, uppgifter om producenten eller åtminstone en del av musikerna saknas osv.) här. Meddela Ilona Saarela (ilona.saarela@gramex.fi), om du känner igen din låt.

  Betalning av ersättningar

  För närvarande avräknar vi fyra gånger om året.
  Minsta belopp som avräknas är 5 euro. Om ersättningen för ett år inte når upp till detta samlas årsersättningarna för högst tre år.
  Gramex har ingen anslutnings- eller medlemsavgift. Från de ersättningar som förmedlas drar vi av administrationskostnader för insamling och hantering av ersättningarna.