• FI
 • EN
 • Musikvideoanmälan

  Hur gör jag en musikvideoanmälan?

  Gör en musikvideoanmälan

  Gramex säljer licenser för offentlig visning av musikvideor och för TV-bruk. Du behöver en licens till exempel när musikvideon visas i en restaurang, bar, på en konsert eller ingår i ett TV-program. När musikvideor används betalas en ersättning till artisterna och producenterna. För att få ersättning krävs att producenten har gjort en anmälan om musikvideon till Gramex. Du gör enkelt en musikvideoanmälan genom på MyGramex portalen.

  Vanliga frågor om musikvideoanmälningar

  Vad är en musikvideo?
  Plus
  En musikvideo är en bildinspelning som innehåller musik, där man framför ett musikverk eller en del av ett musikverk.
  Varför är ersättningarna för musikvideor olika för producenten och artisterna?
  Plus
  Vår lagstiftning ställer de artister som uppträder på videon och videons producent i något olika ställning. Eftersom en musikvideo är ett filmverk har musikvideons producent samma rättigheter som en filmproducent, vilket innebär att man måste be producenten om tillstånd att visa musikvideon offentligt. Gramex säljer de här licenserna. Den artist eller musiker som uppträder på videon får också ersättningar, men med striktare villkor. Baserat på lagstiftningen kan Gramex betala ersättningar till artisten om musikvideon har spelats in i Finland eller annanstans inom EES och ljudinspelningen har gjorts i Finland.
  Vanliga frågor

  Ta kontakt

  Person image
  Se profil
  G
  Tarja Henriksson
  Kundrelationschef
  +358 10 248 9207
  Person image
  Se profil
  G
  Heli Kosunen
  Serviceutvecklare
  +358 10 248 9201
  Person image
  Se profil
  G
  Ilona Saarela
  Serviceutvecklare
  +358 10 248 9205