• FI
 • EN
 • Bli kund

  Uppträder du på ljudinspelningar eller producerar du sådana kommersiellt? Teckna ett kundavtal med oss. Det är gratis att teckna ett avtal.

  Kuvituskuva

  Vem kan bli kund?

  En privatperson, ett företag eller någon annan organisation, som antingen uppträder som artist med en ljudinspelning eller har producerat en ljudinspelning kommersiellt kan bli kund hos Gramex. En artist, musiker, sångare eller kapellmästare kan alltså bli kund när hens uppträdande (t.ex. musik, sång) har spelats in. En producent kan bli kund när hen har producerat en ljudinspelning kommersiellt. Med producent avses inte här en konstnärlig producent.

  Du blir kund genom att teckna ett kundavtal. Det gör du enklast på nätet, via länkarna nedan.

  Privatpersoner och företag eller organisationer har egna länkar. Det krävs stark autentisering för att teckna ett avtal, till exempel med bankkoder.

  Personer under 18 år behöver vårdnadshavarens underskrift, vilket innebär att avtalet görs på papper.

  Teckna ett avtal

  icon

  Anslut dig som privatperson

  Teckna ett kundavtal om du uppträder som artist på ljudinspelningar eller fungerar som ekonomisk producent och vill ha avräkningarna till ditt personliga bankkonto. Du kan teckna ett avtal om du är myndig.

  Till kundavtalet
  icon

  Anslut dig som företag eller organisation

  Teckna ett kundavtal om du vill ta emot ersättning för inspelningar för artistens eller musikerns arbete via ditt företag eller om din registrerade organisation fungerar som inspelningens ekonomiska producent.

  Till kundavtalet

  Varför ansluta sig?

  När du tecknar ett kundavtal ger du oss fullmakt att för din räkning ta hand om de rättigheter som har fastställts i upphovsrättslagen. Vi tar för din räkning hand om försäljningen av licenser för inspelade låtar, samla in ersättningar från Finland och utlandet och betala dem direkt till ditt konto. Du kan följa upp användningen av låtarna och betalning av ersättningar i portalen MyGramex.

  Dessutom påverkar vi aktivt lagstiftare i Finland och Europa för att dina rättigheter även i fortsättningen ska vara tryggade. Som vår kund kan du också följa med aktuella nyheter i GramexPress, som uppdateras varje vecka.

  Gramex har ingen anslutnings- eller medlemsavgift, utan vi drar av kostnaderna för insamling och administration från den ersättning som ska betalas till dig. Dessutom finansierar vi främjande och export av musik.

  För vad kan jag få ersättning?

  Gramex säljer licenser för din räkning och samlar in ersättningar för användningen av ljudinspelningar och musikvideor i bland annat

  Ersättningarna betalas fyra gånger om året. Du kan följa upp läget för de egna ersättningarna i portalen MyGramex.

  Läs mer om Gramex licenser

  För vad samlar Gramex inte in ersättningar?

  Gramex administrerar ekonomiskt så kallade närstående rättigheter för din räkning. Fullmakten är begränsad. Rättigheterna överförs inte till Gramex, utan de förblir i din ägo och du är ”rättsinnehavare”. För en del av rättigheterna vill våra rättsinnehavare hålla licensförsäljningen hos sig själva. Därför samlar vi inte in eller avräknar ersättningar från till exempel

  Rättsinnehavarna avtalar självständigt om användningen av musik i dessa kanaler och om ersättningar. Licenserna fås oftast från producenterna, det vill säga skivbolagen.

  Fråga mer om att bli kund

  Grubblar du ännu över något? Läs avsnittet Vanliga frågor eller be vår kundtjänst om hjälp.

  Vad är en musikartist?
  Plus
  En musikartist är en person som uppträder på ljudinspelningen (till exempel musiker, sångare eller kapellmästare).
  Jag är redan Gramex kund som musikartist, hur kan jag ansluta mig som producentkund?
  Plus
  Om du som privatperson har betalat för att göra inspelningen och du bär det ekonomiska ansvaret lägger vi på din begäran till producent i dina kunduppgifter. Då behöver du inte separat teckna ett nytt kundavtal. Om du är producent via ditt företag ska du teckna ett kundavtal för företaget via den här länken.
  Vad är ljudupptagningens producent?
  Plus
  Ljudupptagningens producent är den part som har betalat för ljudupptagningens genomförande och som bär det ekonomiska ansvaret. En privatperson eller ett företag (t.ex. ett skivbolag) kan fungera som producent. Om producenterna är flera kan du teckna ett samproduktionsavtal här. Kom ihåg att bifoga avtalet till ljudinspelningsanmälan.
  Hur ansluter jag mig till Gramex?
  Plus
  Du kan ansluta dig till Gramex genom att teckna ett kundavtal. Du hittar ett elektroniskt kundavtal och anvisningar här.
  Vem kan få ersättningar från Gramex?
  Plus
  Uppträdande artister, musiker, kapellmästare och ljudupptagningens producent får ersättningar från Gramex. Gramex betalar inte ersättningar till en konstnärlig producent eller en studioproducent.
  Vanliga frågor
  Person image
  Se profil
  G
  Heli Kosunen
  Serviceutvecklare
  +358 10 248 9201
  Person image
  Se profil
  G
  Ilona Saarela
  Serviceutvecklare
  +358 10 248 9205
  Person image
  Se profil
  G
  Tarja Henriksson
  Kundrelationschef
  +358 10 248 9207