• FI
 • EN
 • Om licenser

  Vi skulle inte ha musik utan artisternas och producenternas arbete.
  När du använder musik på ett ansvarsfullt sätt säkerställer du att musiken också i framtiden kan skapa glädje, upplevelser och välbefinnande.

  En licens är ersättning till yrkesmusikerna

  Vi på Gramex betjänar företag och organisationer som utnyttjar musik genom att göra musikanvändningen värdeskapande, enkel och ansvarsfull. Vi representerar genom avtal över 60 000 yrkesmusiker som uppträder på inspelad musik och producenter, för vars ljudinspelningar du får licenser via oss.

  Med Gramex licenser kan du framföra ljudinspelningar och musikvideor i till exempel radio, TV-program, på tillställningar och evenemang. Vi sörjer för att vi avräknar ersättningarna för köpta licenser på ett noggrant och effektivt sätt till yrkesmusikerna. Ersättningarna betalas enligt användning fyra gånger per kalenderår. Vår verksamhet grundar sig på lagen och vi är en ideell, icke vinstdrivande förening.

  Vad är ett fonogram?
  Plus
  Fonogram betyder vilken inspelning eller fil som helst, som innehåller ljud. Det kan vara en CD-skiva, en låt som kan streamas, en MP3-inspelning, ett ljudband eller en ljudfil i datorns minne eller på ett USB-minne.
  Vad är en musikvideo?
  Plus
  En musikvideo är en bildinspelning som innehåller musik, där man framför ett musikverk eller en del av ett musikverk.

  Licenser internationellt

  Gramex säljer licenser och samlar in ersättningar både till och från utlandet. Du kan köpa licenser från Gramex för låtar som har spelats in i de länder som visas på kartan. Vi samlar också in ersättningar från samma länder till finländska artister och producenter.

  Om du behöver licens för TV- eller direktuppspelningsbruk kan du söka låtar direkt i vår inspelningsdatabas. I vår databas finns 1,4 miljoner låtar från Finland och utlandet för inhemskt bruk.

  Om Gramex

  Som upphovsrättsorganisation bestämmer Gramex inte själv för vilken musikanvändning man måste ansöka om licens. Det är fastställt i lag. Därefter tar vi hand om försäljningen av licenser och betalar ersättningar. Öppen och ansvarsfull verksamhet är en grundförutsättning för oss. Läs mer om våra regler, vår årsöversikt, den lagenliga insynsrapporten och vår övriga förvaltning.

  Du kommer väl ihåg…

  För vissa syften vill Gramex rättsinnehavare sälja licenserna själva. Sådana situationer är till exempel användningen av musik i reklam eller på direktuppspelningsplattformar, såsom Spotify eller YouTube. För dessa syften får du licenserna från ljudupptagningens producent, skivbolaget.

  För all musikanvändning krävs alltid också tillstånd från Teosto.

  Våra populäraste licenser

  TV och direktuppspelning

  Behöver du musik till ett TV-program eller en direktuppspelning?

  Radio

  Läs mer om tillstånd avsedda för kommersiell radio.

  Kund- eller personalutrymmen

  Du får licenser för bakgrundsmusik i kund- och personalutrymmen direkt från tjänsten musiikkiluvat.fi.

  Mer information om licenser

  Du hittar enkelt Gramex licenser i avsnittet Köp licens. Om du vill gå direkt till mer detaljerade beskrivningar av de licenser du kan köpa från Gramex och deras villkor kan du bläddra bland dem på sammandragssidan nedan.

  Mer information om licenser

  Vanliga frågor om våra licenser

  Jag gör en video som jag avser att visa på vår hobbyklubbs årsmöte. Jag vill använda musik i videon. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du får en licens från Gramex för att använda musik i ett audioverk, som visas offentligt. Du kan köpa licensen från Gramex webbutik.
  Jag använder musik i min video som jag laddar upp på YouTube. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  Gramex säljer inte licenser för användning av ljudinspelningar på YouTube. Som privatperson kan du använda musik som en del av ickekommersiella videor som laddas upp på YouTube, eftersom de flesta skivbolagen har avtalat med YouTube om användningen avljudinspelningar. Om skivbolaget inte har ingått ett avtal och gett tillstånd till att ljudinspelningen får användas kan det hända att YouTube blockerar eller raderar videon från tjänsten. Om du däremot publicerar en video på YouTube med ett företags eller en organisations konto ska du alltid ansöka om tillstånd att använda inspelningen direkt av rättsinnehavaren, i de flesta fall ett skivbolag. Då behöver du också tillstånd för musikverket från Teosto.
  Jag vill spela musik på mitt evenemang, varifrån skaffar jag musiken?
  Plus
  Du kan skaffa musiken från lagliga källor, till exempel fysiska inspelningar eller laddningstjänster. Kom ihåg att om ditt evenemang inte är en privattillställning, utan riktad till allmänheten, behöver du licenser för att spela musiken härifrån.
  Jag vill spela musik i radion, varifrån skaffar jag musiken?
  Plus
  Du kan skaffa musiken från lagliga källor, till exempel fysiska inspelningar eller laddningstjänster. Kom ihåg att du dessutom behöver ett tillstånd.
  När jag skaffar en licens från Gramex, måste jag då rapportera om musikanvändningen till Gramex?
  Plus
  I princip kräver användningen av musik alltid en rapportering om användningen för att ersättningarna ska kunna avräknas korrekt. Rapporteringsplikten beror dock på vilken licens du har skaffat. Kontrollera alltså licensens avtalsvillkor. Avtalsvillkoren finns bakom länken ”info om licensen” på licenskorten.
  Jag köper en licens från Gramex webbutik. Hur vet jag att min licens är giltig?
  Plus
  När du har godkänt avtalsvillkoren och betalat licensen gäller din licens under den tid som anges i avtalsbekräftelsen.
  Fler frågor

  Har du ännu några frågor?

  Kontakta oss om du ännu har några frågor om licenserna.

  Person image
  Se profil
  G
  Elmo Helokumpu
  Nyckelkundschef
  +358 10 248 9213
  Person image
  Se profil
  G
  Petri Kiiski
  Licensieringschef
  +358 10 248 9230