• FI
 • EN
 • Radio

  Du kan teckna ett avtal med Gramex om användningen av ljudinspelningar i en linjär radiosändning och på FM-frekvenser och som simulcasting-sändningar på nätet.

  För vem

  Kommersiella radiobolag upprätthåller med stöd av licenser fortlöpande och yrkesmässig radioverksamhet i Finland. Du kan teckna ett avtal med Gramex om användningen av ljudinspelningar i en linjär radiosändning och på FM-frekvenser och som simulcasting-sändningar på nätet. Ersättningen baseras på antalet använda ljudinspelningar och radions reklamintäkter. Teckna ett avtal genom att kontakta Gramex kundtjänst, se sidans nedre kant.

  Ersättning

  Kommersiella radiokanalers ersättning är bunden till musikmängden och radiokanalens reklamintäkter. Rundradions ersättningstariff grundar sig på ett avtal med Gramex. 

  Kommersiella radiokanalers ersättningsprocent beräknas så att den procentuella andelen Gramex-skyddad inspelad musik som verkligen har använts av hela sändningstiden delas med åtta och ett halvt (8,5). 

  Ersättningen beräknas enligt följande: 

  • Ljudinspelningarnas procentuella andel = använda minuter skyddade ljudinspelningar / rapporterad sändningstid 

  • Ersättningsprocent = den skyddade ljudinspelningens procentuella andel av hela sändningstiden / 8,5 

  Vad är reklaminkomster från radio som inverkar på ersättningens storlek?
  Plus
  Kommersiella radiokanalers ersättning för användning av ljudinspelningar är bunden till musikmängden och radiokanalens reklaminkomster. Med reklaminkomster som används som grund för ersättningen avses alla inkomster som har uppstått för reklaminslag och annonser som radion sänt i sina program eller sponsorering av program eller motsvarande, som hänför sig till radions ljudrundradiosändningar. Förverkligade kreditförluster får avdras från inkomsterna. Inkomsterna beaktas som skattefria. Radiokanalen rapporterar månadsvis sina reklaminkomster till Gramex via omsättningens rapporteringsportal. Till portalen: https://report.gramex.fi/login
  Vad är skyddade inspelningar?
  Plus
  Alla finländska ljudinspelningar, som har producerats eller lanserats för 70 år sedan eller mindre, är skyddade. För äldre ljudinspelningar samlas inte längre Gramex-ersättningar. Kom ihåg att det för skyddstiden pågår en övergångstid. Om ljudinspelningen gjordes eller lanserades före år 1963, var skyddstiden endast 50 år och ljudinspelningen är inte längre skyddad vad gäller Gramex-rättigheter. Teosto-rättigheterna till inspelningen kan dock fortfarande vara i kraft. Gramex-skyddet för utländska ljudinspelningar fastställs enligt inspelningsland och inspelningsproducentens nationalitet. För närvarande är inspelningar gjorda i avtalsländer enligt Gramex lista och/eller inspelningar av producenter med medborgarskap i dessa länder skyddade. Se listan över länderna här.

  Kalkylexempel

  – Radions årliga reklamintäkter är 500 000,00 €

  – Under året används skyddad musik sammanlagt 179 193 minuter i sändningarna

  – Kanalens årliga totala sändningstid är 527 040 minuter

  – Den skyddade musikens procentuella andel av den totala sändningstiden är: 179 193 st. / 527 040 minuter = 34 %

  – Den slutliga ersättningsprocenten: 34 procent divideras med 8,5: 34 % / 8,5 = 4 %

  – Ersättningsbeloppet per år: 4 % x 500 000,00 euro = 20 000,00 € (+moms)

  Rapportering

  Varje månad, senast den 21:e dagen i månaden efter den månad när materialet spelades, skickar Radion information om all användning av ljudupptagningar i sändningar. Uppgifterna om spelade ljudinspelningar anmäls till Gramex i enlighet med rapporteringsanvisningarna. Rapporteringsanvisningen är gemensam för Gramex och Teosto. Samma rapport inlämnas till båda aktörerna.

  Rapporteringsanvisning (på finska)

  Fakturering

  Ersättningen faktureras en gång i månaden utifrån de ljudinspelnings- och omsättningsrapporter som radion lämnat in. Kundbolaget betalar fakturan inom 14 dagar från fakturans datum. Lagenlig dröjsmålsränta uppbärs på försenade betalningar.

  Ersättningen faktureras en gång i månaden utifrån de ljudinspelnings- och omsättningsrapporter som radion lämnat in. Kundbolaget betalar fakturan inom 14 dagar från fakturans datum. Lagenlig dröjsmålsränta uppbärs på försenade betalningar.

  Simulcasting

  Simulcasting betyder samtidig distribution av kommersiella FM-radiosändningar i oförändrad form i datanätverk. För simulcasting-distribution krävs utöver en FM-radiolicens också en separat ersättning. Även ljudinspelningar inspelade i Förenta staterna beaktas i simulcasting-ersättningen.

  Ta kontakt

  Fråga mer och teckna avtal:

  Person image
  Se profil
  G
  Elmo Helokumpu
  Nyckelkundschef
  +358 10 248 9213