• EN
 • SV
 • Radiot

  Gramexin kanssa kanssa voit tehdä sopimuksen äänitteiden käytöstä lineaarisessa radiolähetyksessä sekä FM-taajuuksilla että simulcasting-lähetyksessä verkossa.

  Kenelle

  Jatkuvaa ja ammattimaista radiotoimintaa harjoittavat Suomessa toimiluvan nojalla toimivat kaupalliset radioyhtiöt. Voit tehdä sopimuksen Gramexin kanssa äänitteiden käytöstä FM-taajuuksilla sekä simulcasting-lähetyksenä verkossa. Korvaus perustuu äänitteiden käyttömäärään ja radion mainostuloihin. Solmi sopimus ottamalla yhteys Gramexin asiakaspalveluun, ks. sivun alaosa.

  Hinnasto

  Kaupallisten radioiden korvaus on sidottu musiikin määrään ja radion mainostuloihin. Yleisradion korvaustariffi perustuu Gramexin kanssa tehtyyn sopimukseen.

   Kaupallisten radioiden korvausprosentti lasketaan siten, että radion lähetyksissä tosiasiallisesti käytetyn Gramex-suojaa nauttivan äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta jaetaan luvulla kahdeksan ja puoli (8,5). 

  Korvaus lasketaan seuraavasti: 

  • Äänitemusiikin prosentuaalinen osuus = suojattujen äänitteiden käyttöminuutit / raportoitu lähetysaika (kuukausittain)

  • Korvausprosentti = suojatun äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta / 8,5 

  Mitä ovat korvauksen suuruuteen vaikuttavat radion mainostulot?
  Plus
  Kaupallisten radioiden korvaus äänitteiden käytöstä on sidottu musiikin määrään ja radion mainostuloihin. Korvauksen perustana olevilla mainostuloilla tarkoitetaan kaikkia radion ohjelmassaan lähettämistä mainoksista ja ilmoituksista tai ohjelman sponsoroinnista tai muusta vastaavasta tuesta syntyneitä tuloja, jotka johtuvat radion lähetyksistä. Tulosta saadaan vähentää toteutuneet luottotappiot. Tulot huomioidaan verottomana. Radio raportoi Gramexille mainostulonsa kuukausittain liikevaihdon raportointiportaalin kautta. Portaaliin: https://report.gramex.fi/login
  Mitä ovat suojatut äänitteet?
  Plus
  Suojattuja ovat kaikki suomalaiset äänitteet, joiden teko- tai julkaisuvuodesta on 70 vuotta tai vähemmän. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Huomaathan, että suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat yhä olla voimassa. Ulkomaisten äänitteiden Gramex-suoja määräytyy äänitteen tallennusmaan ja äänitteen tuottajan kansallisuuden perusteella. Suojattuja ovat tällä hetkellä Gramexin toimittaman listan mukaisissa sopimusmaissa tallennetut ja / tai sopimusmaiden kansallisuuden omaavien tuottajien äänitteet. Katso lista maista täältä.

  Esimerkkilaskelma vuositasolla

  – Radion vuotuinen mainostulo on 500 000,00 €

  – Vuoden aikana käytetään suojattua musiikkia lähetyksessä yhteensä 179 193 minuuttia

  – Kanavan vuotuinen kokonaislähetysaika on 527 040 minuuttia

  – Radion käyttämän suojatun äänitemusiikin prosentuaalinen osuus koko lähetysajasta on: 179 193 kpl / 527 040 minuuttia = 34 %

  – Lopullinen korvausprosentti: jaetaan 34 prosenttia kahdeksalla ja puolella eli: 34 % / 8,5 = 4 %

  – Korvausmäärä vuodessa: 4 % x 500 000,00 euroa = 20 000,00 € (+alv)

  Raportointi

  Radion tulee toimittaa Gramexille kuukausittain lähetystapahtumia seuraavan kuukauden 21. päivään mennessä tiedot kaikesta ääntä sisältävien tallenteiden käyttämisestä. Äänitteiden esitystiedot ilmoitetaan Gramexille raportointiohjeen mukaisesti. Raportointiohje on Gramexin ja Teoston yhteinen. Molemmille tahoille toimitetaan sama raportti.

  Raportointiohje

  Laskutus

  Korvaus laskutetaan kerran kuukaudessa radiota saatujen äänite- sekä liikevaihtoraporttien perusteella. Asiakasyhtiö suorittaa laskun 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyneistä suorituksista peritään lainmukainen viivästyskorko.

  Korvaus laskutetaan kerran kuukaudessa radiota saatujen äänite- sekä liikevaihtoraporttien perusteella. Asiakasyhtiö suorittaa laskun 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyneistä suorituksista peritään lainmukainen viivästyskorko.

  Simulcasting

  Simulcasting tarkoittaa kaupallisten FM-radioiden lähetysten samanaikaista ja muuttamatonta jakelua verkossa. Simulcasting-verkkojakeluun tarvitaan FM-radioluvan lisäksi erillinen korvaus. Myös Yhdysvalloissa tallennetut äänitteet huomioidaan simulcasting-korvaukseen.

  Ota yhteyttä

  Kysy lisätietoja ja tee sopimus:

  Person image
  Näytä
  G
  Elmo Helokumpu
  Avainasiakaspäällikkö
  +358 10 248 9213