• EN
 • SV
 • Simulcasting

  Simulcasting tarkoittaa kaupallisten radioiden lähetysten samanaikaista ja muuttamatonta jakelua verkossa. Gramex kerää korvauksen simulcasting-lähetyksistä.

  Korvaus

  Simulcasting-jakelun korvaus riippuu radion kokonaismainostuloista sekä Yhdysvalloissa tallennettujen äänitteiden osuudesta kokonaislähetysajasta (ns. US-suojaprosentti). Kunkin kalenterivuoden korvauksen laskentaperusteet arvioidaan radion Gramexille toimittaman liikevaihtoa ja suojaustietoa koskevan ennakkotiedon perusteella. Simulcastingista ilmoitetaan Gramexille kirjallisella ilmoituksella. Gramex laskuttaa alla olevan hinnaston mukaisen korvauksen radion esityskorvauslaskun yhteydessä kuukausittain.

  Simulcasting-hinnasto

  US suojattujen äänitteiden osuus kokonaislähetysajasta<20%20,01–40%40,0160%60,0180%80,01100%
  A Liikevaihto yli 1 000 000 € / v
  Veloitus €/v
  5333,607620,909909,3012 193,2014 481,60
  Liikevaihto 750 001 – 1 000 000 € /
  Veloitus €/v
  3049,704193,405333,606477,307620,90
  Liikevaihto 400 001 – 750 000 € / v
  Veloitus €/v
  1524,902288,403049,703811,004572,30
  Liikevaihto 0 – 400 000 / v
  Veloitus €/v
  761,301524,902288,403049,703811,00

  Simulcasting ulkomaille

  Gramexin vahvistama Simulcasting -jakelu mahdollistaa lähetyksen välittämisen vastaanotettavaksi myös Suomen ulkopuolelle silloin, kun ulkomaisen vastaanotto on marginaalista. Marginaalisella ulkomaisella vastaanotolla tarkoitetaan vastaanottoa, jossa alle 5 %:ia lähetyksen kokonaiskuuntelusta tapahtuu Suomen ulkopuolella tietyssä yksittäisessä valtiossa. 

  Mikäli vastaanotto ylittää marginaalisuuden rajan, ilmoittaa radio tästä Gramexille. Tämän jälkeen Gramex tai äänitteiden oikeudenomistajia lähetyksen vastaanottomaassa edustavan taho neuvottelee radion kanssa ulkomaista vastaanottoa koskevan erillisen korvauksen. 

  Simulcasting raportointi

  Radion ei tarvitse raportoida Simulcasting-jakelussa käytettäviä äänitteitä erikseen, vaan soittotapahtumien raportointi tapahtuu Radion normaalilla FM-lähetystä koskevalla kuukausiraportoinnilla.

  Raportointiohje radioille

  Ota yhteyttä

  Ota yhteyttä, mikäli simulcastingista jäi kysyttävää.

  Person image
  Näytä
  G
  Elmo Helokumpu
  Avainasiakaspäällikkö
  +358 10 248 9213