• FI
 • EN
 • Simulcasting

  Simulcasting betyder samtidig distribution av kommersiella radiosändningar i oförändrad form i datanätverk. Gramex samlar in ersättningar från simulcasting-sändningar.

  Ersättning

  Ersättningen för simulcasting-distribution är beroende av radions totala reklamintäkter samt andelen i USA inspelade ljudinspelningar av den totala sändningstiden (s.k. US-skyddsprocent). Beräkningsgrunderna för ersättningen under respektive kalenderår bedöms utifrån den förhandsinformation om omsättningen och skyddsuppgifter som radion skickat till Gramex. Simulcasting anmäls till Gramex som en skriftlig anmälan. Gramex fakturerar ersättningen enligt prislistan nedan i samband med radions faktura för ersättningar för framförande en gång per månad.

  Simulcasting-prislista

  De US-skyddade ljudupptagningarnas andel av den totala sändningstiden<20%20,01–40%40,0160%60,0180%80,01100%
  A Omsättning över 1 000 000 €/år
  Debitering €/år
  5333,607620,909909,3012 193,2014 481,60
  Omsättning 750 001 – 1 000 000 € /år
  Debitering €/år
  3049,704193,405333,606477,307620,90
  Omsättning 400 001 – 750 000 € /år
  Debitering €/år
  1524,902288,403049,703811,004572,30
  Omsättning 0 – 400 000/år
  Debitering €/år
  761,301524,902288,403049,703811,00

  Simulcasting utomlands

  Simulcasting-distribution som bekräftats av Gramex gör det möjligt att förmedla sändningar för mottagning även utanför Finland om den utländska mottagningen betraktas som marginell. Med marginell mottagning utomlands avses mottagning där under 5 % av det totala lyssnandet på sändningen sker utanför Finland i en bestämd enskild stat.

  Om mottagningen överskrider gränsen för vad som räknas som marginellt meddelar radion om detta till Gramex. Därefter förhandlar Gramex eller den aktör som representerar rättsinnehavarna till ljudupptagningarna i mottagningslandet om separat ersättning för den utländska mottagningen.

  Simulcasting rapportering

  Radion behöver inte rapportera de ljudupptagningar som används i simulcasting-distribution separat, utan rapporteringen av de tillfällen när material spelats sker genom Radions normala månadsrapportering för FM-sändningar.

  Rapporteringsanvisning för radio

  Ta kontakt

  Kontakta oss om du ännu har några frågor om simulcasting.

  Person image
  Se profil
  G
  Elmo Helokumpu
  Nyckelkundschef
  +358 10 248 9213