• FI
 • EN
 • Vanliga frågor

  Här hittar du alla vanliga frågor och mycket mer.

  Alla kategorier Bakgrundsmusik Ersättningar Events Gramex Inspelningar Inspelningsanmälan Internationalitet Kunder Licens Musikvideo MyGramex Producenter Radio Sociala medier TV-program, filmer, audiovisuella verk Upphovsrätt Utbetalnings Webbutik

  Bakgrundsmusik

  Jag spelar bakgrundsmusik i ett kund- eller annat utrymme, varifrån får jag en licens?
  Plus
  En licens för användning av bakgrundsmusik i kund- eller andra utrymmen får du från musiikkiluvat.fi.
  Jag vill spela bakgrundsmusik från Spotify eller YouTube på mitt kundevenemang. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du kan köpa en licens för användning av bakgrundsmusik i ett kundutrymme på adressen musiikkiluvat.fi. Den musik som spelas i kundutrymmet måsta vara från en laglig källa. Spotify och YouTube är inte lagliga källor, eftersom de enligt användarvillkoren endast är avsedda för personligt bruk.

  Ersättningar

  Vem kan få ersättningar från Gramex?
  Plus
  Uppträdande artister, musiker, kapellmästare och ljudupptagningens producent får ersättningar från Gramex. Gramex betalar inte ersättningar till en konstnärlig producent eller en studioproducent.
  Jag deltar som musiker i en låt, bör jag få ersättningar?
  Plus
  Javisst, du bör få ersättningar om låten till exempel spelas i radio. Kontrollera med ljudinspelningens producent att en inspelningsanmälan om låten har gjorts till Gramex.
  Hur länge är Gramex-rättigheterna i kraft?
  Plus
  Gramex-rättigheterna gäller i 70 år från det att ljudinspelningen har producerats eller lanserats. När personen avlider går Gramex-rättigheterna i arv, precis som annan egendom.
  Får låtens konstnärliga producent Gramex-ersättningar?
  Plus
  Gramex betalar inte ersättningar till en konstnärlig producent. Enligt upphovsrättslagen har endast musikartisterna (musiker, solister, kapellmästare) och ljudinspelningens ekonomiska producent rätt till Gramex-ersättningar.
  Min låt spelas på YouTube, Spotify och TikTok, får jag Gramex ersättning?
  Plus
  Gramex licensierar inte musik på de sociala medierna eller på streamingtjänster. Producenterna (t.ex. skivbolagen) tar själva hand om licensieringen. På grund av detta betalar Gramex inte ersättningar för till exempel YouTube, Spotify eller TikTok.
  För vilka spelningar får man inte Gramex-ersättningar?
  Plus
  Gramex-ersättningar betalas inte för till exempel beställningsmusik, reklammusik, YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, andra sociala medier, live-uppträdanden eller återförsäljning av låtar.
  Vi har uppträtt med vårt band på klubbar, får vi ersättning?
  Plus
  Gramex betalar inte ersättningar för live-uppträdanden. Gramex samlar endast in ersättningar för användningen av ljudinspelningar, till exempel når en låt spelas i radio.
  Hur fördelas Gramex-ersättningarna mellan musikartisterna och inspelningsproducenten?
  Plus
  Gramex-ersättningarna fördelas så, att musikartisterna får hälften (50 %) och producenten den andra hälften (50 %). Se avräkningsreglerna mer i detalj här.
  Hur fördelas ersättningarna mellan musikartisterna?
  Plus
  Om en solist har angetts för ljudinspelningen får han/hon 50 % av artisternas andel. Den andra hälften av musikartisternas andel fördelas mellan de musiker som uppträder på ljudinspelningen i proportion till vilket instrument var och en har spelat på ljudinspelningen. Fördelningen av ersättningar mellan musikartisterna baseras på den inspelningsanmälan producenten har gjort. Du hittar mer information om avräkningsreglerna här.
  Min kompis fick ersättning, varför fick inte jag?
  Plus
  Kontrollera att du har tecknat ett kundavtal med Gramex och att dina kunduppgifter (såsom adress) är aktuella. Kontrollera också i MyGramex att du har anmälts som artist i alla de låtar du är med i.
  Min låt har spelats i radio, varför har jag inte fått någon ersättning?
  Plus
  Din låt har kanske spelats i en sådan radiokanal, vars uppspelningar inte omfattas av individuella användningsrapporter. Orsaken till varför några radiokanaler inte behandlas individuellt kan till exempel bero på att ersättningarna är så små eller på att radiokanalens rapportering av någon orsak inte är i ordning. Även olika radiokanalers deltagande varierar mellan årets olika avräkningsgånger. Dessutom lönar det sig att kontrollera i MyGramex att din låt har anmälts till vårt register. Kom ihåg att 5 euro är det minsta belopp som avräknas. Gramex betalar ersättningar retroaktivt för tre år.
  Betalar Gramex ersättningar för låtar som spelas utomlands?
  Plus
  Ja. Utländska upphovsrättsorganisationer samlar in ersättningar för användningen av finländska låtar utomlands. Betalningen av ersättningar till Finland och Gramex grundar sig på avräkningsavtal som Gramex har ingått med utländska upphovsrättsorganisationer. Du hittar en lista över organisationerna här.
  Vad betyder individuell ersättning?
  Plus
  Med individuell ersättning avses en ersättning som betalas för en enskild ljudinspelning till en enskild identifierad rättsinnehavare.
  Vad är icke utdelade medel?
  Plus
  Icke utdelade medel är ersättningsmedel, vars rättsinnehavare inte har kunnat identifieras tillräckligt och/eller har kunnat nås inom tre år från insamlingsåret och ersättningarna inte under tidsfristen på tre år har kunnat betalas till rättsinnehavaren.
  Vad betyder insamlingsperiod?
  Plus
  Insamlingsperiod avser en viss fastställd tidsperiod från vilken de ersättningar som ska avräknas härrör.
  Vad är en överbetalning?
  Plus
  Med en överbetalning avses en ersättning som har betalats till en rättsinnehavare och som efter betalningen konstateras vara felaktigt för stor. Till exempel antalet musiker som uppträder på en ljudinspelning preciseras enligt uppgifter man får senare och de är flera än man kände till vid betalningstidpunkten. I detta fall har rättsinnehavaren från början fått en överbetalning för ljudinspelningen.
  För vad får artister och producenter Gramex-ersättningar?
  Plus
  Gramex-ersättningar insamlas bland annat från radiostationer, företag som använder bakgrundsmusik (såsom affärer och restauranger) och från AV-producenter.
  Kan man ärva upphovsrättsersättningar?
  Plus
  Ja, upphovsrättsersättningarna ärvs på samma sätt som annan egendom. Upphovsrättsintäkter som samlas för ärvd upphovsrätt är inte förvärvsinkomst, utan kapitalinkomst för vilken man betalar den kapitalskatt som skattemyndigheten har fastställt. På så sätt behöver arvingarna inte lämna in sitt personliga skattekort till Gramex, utan Gramex innehåller kapitalskatt på avräkningarna (30 % år 2024). Kom ihåg att också skicka bouppteckningen till Gramex.
  Vad händer med ersättningar som blir föråldrade?
  Plus
  Ersättningar som Gramex samlar in kan med tiden bli så att säga föråldrade om ersättningarna inte kan riktas till en viss rättsinnehavare eller om rättsinnehavaren inte kan nås. Ersättningarna förblir ändå inte hos Gramex, utan de betalas på separat beslutat sätt som direkta ersättningar till uppträdande konstnärer och ljudinspelningsproducenter samt till fonder till förmån för rättsinnehavargrupper. En allmän princip vad gäller föråldrade ersättningar är att Gramex befullmäktigade stämma kan besluta att de upphovsrättsersättningar som inte kan fördelas ska läggas till den kollektiva förvaltningsorganisationens kapital eller användas antingen som direkta eller kollektiva ersättningar eller ett på annat sätt till förmån för de ersättningsberättigade.
  Var stadgas om hur Gramex-rättigheterna ärvs?
  Plus
  I ärvdabalken finns bestämmelser om arv och testamente. På Gramex-rättigheterna tillämpas samma lag som på annan ärvd egendom. Personen är arvinge om det mellan honom/henne och arvlåtaren finns ett i lagen förutsatt släktskaps-, äktenskaps- eller fosterbarnsförhållande. Via dessa uppstår en lagstadgad arvsordning.

  Events

  Jag spelar ljudinspelningar på ett evenemang, varifrån får jag en licens?
  Plus
  Teosto beviljar licenser för användning av ljudinspelningar på evenemang.
  Jag vill spela musik på mitt evenemang, varifrån skaffar jag musiken?
  Plus
  Du kan skaffa musiken från lagliga källor, till exempel fysiska inspelningar eller laddningstjänster. Kom ihåg att om ditt evenemang inte är en privattillställning, utan riktad till allmänheten, behöver du licenser för att spela musiken härifrån.
  Jag vill spela musik från Spotify eller YouTube på mitt evenemang. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  Det finns en evenemangslicens för musikanvändning på evenemang. Den säljs av Teosto. Den musik som spelas på ett evenemang måsta vara från en laglig källa. Spotify och YouTube är inte lagliga källor, eftersom de enligt användarvillkoren endast är avsedda för personligt bruk.
  Jag ordnar en tillställning där man sjunger karaoke. Behöver jag en licens?
  Plus
  Du behöver en licens direkt från karaoketjänstens producent, eftersom Gramex inte representerar producenter av karaokeinspelningar.
  Behöver jag en licens om jag använder inspelad musik på ett bröllop eller en begravning?
  Plus
  Om det är frågan om ett bröllop eller en begravning som ordnas som privattillställning behöver du ingen licens. En licens behövs endast när musiken spelas för allmänheten och en privat tillställning är vanligtvis en så kallad sluten krets, där musiken i regel kan spelas fritt. Om musiken dock spelas i förvärvssyfte för en större sluten krets behövs en licens. En sådan situation är till exempel när arbetsgivaren spelar bakgrundsmusik på arbetsplatsen.

  Gramex

  Vad är Gramex?
  Plus
  Gramex är en upphovsrättsorganisation för inspelad musik. Gramex representerar musikartister och producenter av ljudinspelningar. Gramex har sammanlagt 60 500 kundavtal med musiker, artister, kapellmästare och producenter. Gramex säljer licenser för användning av inspelningar och musikvideor, till exempel på radio, i TV-program och olika audioproduktioner.
  Ger Gramex råd i avtalsfrågor?
  Plus
  Gramex ger dig råd i frågor som gäller Gramex verksamhet och kundavtal samt användningen av inspelningar och ersättningar. Allmän avtals- eller upphovsrättsrådgivning ingår dock inte i Gramex verksamhet. Medlemsorganisationerna i Gramex, Finlands musikers förbund rf och Musikproducenterna IFPI rf erbjuder olika slags rådgivning till de kundgrupper de representerar. I allmänna frågor som gäller upphovsrätt kan man också vända sig till Upphovsrättens informations- och övervakningscentral r.f.
  Vad är ett fullmäktige?
  Plus
  Gramex fullmäktige består av tre medlemmar som företräder musiker och tre medlemmar som företräder ljudupptagningsproducenter. Styrelsens ordförande fungerar som ordförande på fullmäktigemötet.
  Vad gör styrelsen?
  Plus
  Styrelsen leder och övervakar Gramex verksamhet och fungerar även i Gramex som övervakningsorgan i enlighet med 15 § i lagen om kollektiv förvaltning. Enligt Gramex stadgar ska styrelsen bestå av lika många företrädare för producenter som för musiker samt en ordförande som inte hör till någondera gruppen. För närvarande är Tuija Brax styrelseordförande. Gramex verkställande direktör Ilmo Laevuo fungerar som styrelsens sekreterare och leder också Gramex dagliga verksamhet och personal.
  Vilka är styrelsemedlemmarna?
  Plus
  Tuija Brax styrelseordförande i Gramex. Producentmedlemmarna är: Antti Kotilainen (ersättare: Riku Pääkkönen), Tuomas Hämäläinen (ersättare: Henri Lanz) och Kimmo Valtanen (ersättare: Tom Pannula). Musikartistmedlemmarna är: Ahti Vänttinen (ersättare: Ritva Kaukola), Pekka Lehti (ersättare: Juho Viljanen) och Mirkka Kivilehto (ersättare: Ilona Vartiainen). Gramex verkställande direktör Ilmo Laevuo fungerar som styrelsens sekreterare.
  Vad gör föreningsstämman?
  Plus
  I Gramex föreningsstämma deltar företrädare för medlemsorganisationerna i Gramex och de beslutar bland annat om innehållet i kundavtal samt godkänner bokslutet, insynsrapporten och placeringsprinciper.

  Inspelningar

  Vad är ett fonogram?
  Plus
  Fonogram betyder vilken inspelning eller fil som helst, som innehåller ljud. Det kan vara en CD-skiva, en låt som kan streamas, en MP3-inspelning, ett ljudband eller en ljudfil i datorns minne eller på ett USB-minne.
  Behöver jag en skivkod om det är frågan om en digital singelpublikation?
  Plus
  Ja. Varje publikation ska ha en egen skivkod, även digitala singelskivor. Du behöver skivkoden för att kunna göra en inspelningsanmälan. Skivkoden för en enskild singelpublikation kan vara densamma som dess ISRC-kod.
  Vad betyder användningsområden?
  Plus
  Användningsområden betyder licensierings- och avräkningsområden som beskriver olika användning av ljudinspelningar.
  Vad är okända spelhändelser/inspelningar?
  Plus
  Ibland har alla inspelade låtar inte anmälts till Gramex eller anmälningen är bristfällig. I användningsrapporten kan också finnas låtar, vars rättsinnehavare, det vill säga artister eller producenter, inte har kunnat identifieras och ersättningarna därför inte kan betalas. Dessa kallas för okända spelhändelser eller inspelningar. I detta fall utreder Gramex ärendet omsorgsfullt i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning eller letar efter den rätta rättsinnehavaren. Du kan läsa om spelhändelser som användarna har rapporterat, men rapporten är bristfällig eller felaktig (t.ex. har en inspelningsanmälan inte gjorts, uppgifter om producenten eller åtminstone en del av musikerna saknas osv.) här. Meddela Ilona Saarela (ilona.saarela@gramex.fi), om du känner igen din låt.

  Inspelningsanmälan

  Varför måste man göra en ljudinspelningsanmälan?
  Plus
  Baserat på ljudinspelningsanmälan vet vi vem vi ska betala ersättningar till när låten har spelats offentligt eller den har licensierats för till exempel ett audioverk.
  När ska man göra en inspelningsanmälan?
  Plus
  Det är bra att göra en inspelningsanmälan genast efter att låten/ljudinspelningen har lanserats. Om anmälan dock har blivit ogjord genast efter lanseringen kan du också göra den i efterhand, eftersom vi betalar ersättningar retroaktivt för tre år.
  Var hittar jag en inspelningsanmälan?
  Plus
  Om du har anmält dig som ljudinspelningens producent hittar du inspelningsanmälan i MyGramex. Om knappen inspelningsanmälan saknas i din meny kan du skicka ett meddelande till tilitys@gramex.fi. Anvisningar för ifyllande av ljudinspelningsanmälan och en anvisningsvideo finns i MyGramex.
  Vi har gjort en självpublikation, hur gör vi en inspelningsanmälan?
  Plus
  När ni gör en självpublikation ska ni alltid utse en producent. Det kan finnas en eller flera producenter. Om producenterna är flera ska ni teckna ett samproduktionsavtal. Därefter kan producenten göra en inspelningsanmälan via MyGramex.
  Behöver man separat ange alla musiker i en inspelningsanmälan?
  Plus
  Ja. Alla artister och musiker som uppträder på ljudinspelningen ska anges i inspelningsanmälan, också besökare (t.ex. feat) och utländska personer med födelsetid.
  Producenten har inte gjort en inspelningsanmälan, kan jag göra den själv?
  Plus
  Javisst, du kan också själv göra en inspelningsanmälan. Du bör känna till alla koder och uppgifter som hör samman med ljudinspelningen samt de låtspecifika konstnärsfördelningarna.
  Lönar det sig längre att göra en inspelningsanmälan om en låt som lanserades för några år sedan?
  Plus
  Javisst, det lönar sig att göra en inspelningsanmälan även om äldre låtar. Gramex betalar ersättningar retroaktivt för tre år. Kanske din ljudinspelning spelas även under kommande år.
  I inspelningsanmälan uppstod ett fel i fördelningen av musikartisterna, hur går det med de betalda ersättningarna?
  Plus
  När vi har fått det korrigerade felet från ljudinspelningsproducenten beräknar vårt avräkningsprogram ersättningarna på nytt för tre år retroaktivt. Den musikartist som saknades i inspelningsanmälan får sin andel vid nästa avräkning, medan vi på motsvarande i följande avräkning sätt drar av de fel betalda ersättningarna från de övriga artisternas ersättningar.
  Måste jag ha ett eget skivmärke?
  Plus
  Ett skivmärke är inte obligatorisk information i inspelningsanmälan, alltså behöver du inget sådant.
  Jag gjorde ett fel i inspelningsanmälan, hur kan jag korrigera det?
  Plus
  Du kan lämna en begäran om korrigering till tilitys@gramex.fi. Tyvärr kan du inte själv korrigera anmälan i MyGramex.
  Hur gör jag en inspelningsanmälan?
  Plus
  Du kan göra en inspelningsanmälan via MyGramex. Eftersom Gramex avräknar ersättningar redan samma år de samlas in lönar det sig att göra anmälan så snart som möjligt efter lanseringen, i annat fall blir du tvungen att vänta på ersättningarna onödigt länge.
  Varför visas inte menyn inspelningsanmälan i MyGramex?
  Plus
  Menyn inspelningsanmälan visas i MyGramex för alla som har anslutit sig som producentkund. Om du endast har ett artist-, det vill säga konstnärsavtal, visas inte länken till inspelningsanmälan. Du kan även då göra en anmälan om en ljudinspelning som saknas, men kontakta först kundtjänsten tilitys (at) gramex.fi, för att vi ska kunna öppna det fönster du behöver i portalen.
  Hur gör jag en musikvideoanmälan?
  Plus
  Om en musikvideo har gjorts av din ljudinspelning ska den anmälas till Gramex. För att få ersättningar krävs en musikvideoanmälan. Via den här länken kan du skriva ut en musikvideoanmälan och skicka den till Gramex på adressen tilitys (at) gramex.fi.
  Hur anmäler jag en samproduktion?
  Plus
  När det på en ljudinspelning finns flera producenter, talar man om en samproduktion. Du kan anmäla en samproduktion i samband med en inspelningsanmälan genom att bifoga denna bilaga till anmälan.
  Hur gör jag en konstnärsfördelning på inspelningsanmälan?
  Plus
  I konstnärsfördelningen på inspelningsanmälan anges alla de personer som har uppträtt på ljudinspelningen. Bandet kan dela sin solist- och musikerandel jämnt om inga musiker utanför bandet uppträder på spåret. I detta falla ska bandets medlemmar tillsammans underteckna ett avtal om jämn fördelning. Kom ihåg att bifoga det till anmälan. Om det på spåret finns avsnitt med en kapellmästare är jämn fördelning inte möjlig.
  Vad ska jag göra när jag inte har alla uppträdande artisters Gramex-nummer för inspelningsanmälningen?
  Plus
  För alla som uppträder på ljudinspelningen, det vill säga konstnärerna, ska anges namn och Gramex-nummer. Om konstnären inte har ett Gramex-nummer anger du födelsetid och e-postadress. E-postadressen är obligatorisk, eftersom vi till en ny kund skickar en länk till ett elektroniskt Gramex-avtal.
  Vad är den skivkod som behövs i inspelningsanmälan?
  Plus
  Skivkoden är obligatorisk. Producenten ger själv en skivkod åt ljudinspelningen. Vanligtvis är koden en kombination av bokstäver och siffror (t.ex. BÖCD 01). Det är önskvärt att koden är så originell som möjligt, maximalt 19 tecken lång. Observera att skivkoden är densamma ”den kod som producenten har gett ljudinspelningen” som Teosto behöver. Observera också att skivkoden är koden för hela ljudinspelningen, i motsats till ISRC-koden, som är låtspecifik. Begär ISRC-koden från Musikproducenterna – IFPI Finland rf.
  Ska man göra en inspelningsanmälan för en singel eller en radiopromotion?
  Plus
  Alla singelskivor och radiopromotioner osv. ska anmälas. Även dessa ska ges en skivkod. Om det är frågan om en enskild låt eller låten inte har getts en skivkod ska den ha en ISRC-kod. Begär ISRC-koden från Musikproducenterna – IFPI Finland rf.
  Vad är kolumnen LKM i inspelningsanmälan?
  Plus
  Antalet personer som uppträder i en kör eller en orkester ska anmälas separat för varje spår. I antalet ingår inte kapellmästarens eventuella egna solist- eller musikerprestationer. Om kapellmästaren på samma spår leder flera framföranden ska endast antalet i den största sammansättningen anmälas.
  Ska jag göra en inspelningsanmälan om jag har spelat in en låt med maskinmusik?
  Plus
  I princip har inspelad musik enligt dagens tolkning en artist, även om man vid produktionen har tagit hjälp av datorer, programvaror eller andra maskinliknande element. När det gäller en inspelning som till fullo har sammanställts av artificiell intelligens kan situationen dock vara en annan. Om du behöver hjälp med att anmäla en låt med maskinmusik kan du läsa den här artikeln eller kontakta kundtjänster på tilitys (at) gramex.fi.

  Internationalitet

  Betalar Gramex ersättningar för låtar som spelas utomlands?
  Plus
  Ja. Utländska upphovsrättsorganisationer samlar in ersättningar för användningen av finländska låtar utomlands. Betalningen av ersättningar till Finland och Gramex grundar sig på avräkningsavtal som Gramex har ingått med utländska upphovsrättsorganisationer. Du hittar en lista över organisationerna här.
  Hur avviker internationellt insamlade ersättningar från de inhemska?
  Plus
  De internationellt insamlade ersättningarna grundar sig alltid på användningslandets egna tariffer och avräkningar enligt varje utländska organisations egna avräknings- och hanteringsregler. Avräkningstidtabellerna i olika länder kan också avvika från Gramex egen tidtabell, till exempel vad gäller tiden mellan insamling och avräkning. På grund av detta tar Gramex emot ersättningar från utlandet året om.
  När betalar Gramex internationella ersättningar?
  Plus
  De ersättningar som Gramex tar emot från utlandet betalas alltid till Gramex kunder i samband med följande avräkning. Kom dock ihåg att det på grund av olika länders praxis kan gå en viss tid mellan insamlandet och betalandet av ersättningar.
  Drar Gramex av administrationskostnader för ersättningar som har insamlats internationellt?
  Plus
  En handläggningsavgift på 4% kommer att dras av från alla ersättningar som samlas in från utlandet. Handläggningsavgiften för utländska fordringar används för att kompensera för den tekniska utveckling som krävs för att handlägga t.ex. internationella fordringar. Avdragen är tillåtna enligt lag.

  Kunder

  Vad är mandatet?
  Plus
  Gramex arbetar på grundval av fullmakter, mandater. Uppdraget består av en fullmakt som utövande artister och producenter ger Gramex genom ett kundavtal att bevilja licenser för användning av fonogram och att inkassera royalties för användning av fonogram inom vissa användningsområden. Artister och producenter kan vid Gramex årsmöte fastställa mer detaljerade bestämmelser om hur Gramex får agera inom ramen för fullmakten.
  Vem kan få ersättningar från Gramex?
  Plus
  Uppträdande artister, musiker, kapellmästare och ljudupptagningens producent får ersättningar från Gramex. Gramex betalar inte ersättningar till en konstnärlig producent eller en studioproducent.
  Vem kan bli kund?
  Plus
  Du kan bli kund hos Gramex om du deltar i en inspelning, antingen som artist (solist, musiker, kapellmästare) eller som producent.
  Hur ansluter jag mig till Gramex?
  Plus
  Du kan ansluta dig till Gramex genom att teckna ett kundavtal. Du hittar ett elektroniskt kundavtal och anvisningar här.
  Kostar det något att bli kund hos Gramex?
  Plus
  Det är gratis att bli kund hos Gramex. Från de ersättningar som betalas drar Gramex av kostnaderna för insamling och hantering av ersättningarna.
  Vilket är mitt Gramex-nummer?
  Plus
  Ditt Gramex-nummer är ditt personliga kundnummer som du hittar i MyGramex under punkten ”Mitt konto”. När du fyller i en inspelningsanmälan frågar vi efter ditt Gramex-nummer.
  Vad är ljudupptagningens producent?
  Plus
  Ljudupptagningens producent är den part som har betalat för ljudupptagningens genomförande och som bär det ekonomiska ansvaret. En privatperson eller ett företag (t.ex. ett skivbolag) kan fungera som producent. Om producenterna är flera kan du teckna ett samproduktionsavtal här. Kom ihåg att bifoga avtalet till ljudinspelningsanmälan.
  Jag är redan Gramex kund som musikartist, hur kan jag ansluta mig som producentkund?
  Plus
  Om du som privatperson har betalat för att göra inspelningen och du bär det ekonomiska ansvaret lägger vi på din begäran till producent i dina kunduppgifter. Då behöver du inte separat teckna ett nytt kundavtal. Om du är producent via ditt företag ska du teckna ett kundavtal för företaget via den här länken.
  Jag är kund hos Teosto, bör jag också bli kund hos Gramex?
  Plus
  Om du har uppträtt med en låt (solist, musiker, kapellmästare) bör du också bli kund hos Gramex. Via Gramex får du ersättning för framföranden när låten till exempel spelas i radio. Det är gratis att bli kund hos Gramex.
  Vad är en musikartist?
  Plus
  En musikartist är en person som uppträder på ljudinspelningen (till exempel musiker, sångare eller kapellmästare).
  Kan ersättningarna betalas till ett kollektiv, till exempel en musikerföreningen eller en kör?
  Plus
  Ersättningarna kan i vissa fall betalas kollektivt för alla artister som deltar i inspelningen till en organisation de har bildat och som ofta står bakom en orkester eller en kör. I detta fall används termen ”kollektiv” om orkestern eller kören och den ersättning de får kallas kollektiversättning. Kontakta kundtjänsten om ni vill komma överens om en kollektiversättning.
  Vad är ett kontoutdrag?
  Plus
  Ett kontoutdrag är en specifikation som efter varje avräkning skickas till de rättsinnehavare som får Gramex ersättningar. Kontoutdraget finns i portalen MyGramex.
  Ska jag skicka mitt skattekort till Gramex?
  Plus
  När du är kund hos Gramex får vi ditt skattekort direkt från Skatteförvaltningen i början av varje skatteår. Din nya skatteprocent uppdateras årligen i MyGramex i början av februari. Om du göra några ändringar i beskattningen lönar det sig att kontrollera uppdateringen av ändringsskattekortet från oss, till exempel per e-post tilitys@gramex.fi.
  Jag bor utomlands, hur hanteras min beskattning?
  Plus
  Om du har bott utomlands i över 3 år och är skattskyldig i det landet ska du skicka oss ett hemortsbevis från den som svarar för det lokala personregistret. Om du har bott utomlands i under 3 år kan du ansöka om källskatteskyldighet från Skatteförvaltningen i Finland och skicka ett källskattekort till Gramex.

  Licens

  Vad är reklaminkomster från radio som inverkar på ersättningens storlek?
  Plus
  Kommersiella radiokanalers ersättning för användning av ljudinspelningar är bunden till musikmängden och radiokanalens reklaminkomster. Med reklaminkomster som används som grund för ersättningen avses alla inkomster som har uppstått för reklaminslag och annonser som radion sänt i sina program eller sponsorering av program eller motsvarande, som hänför sig till radions ljudrundradiosändningar. Förverkligade kreditförluster får avdras från inkomsterna. Inkomsterna beaktas som skattefria. Radiokanalen rapporterar månadsvis sina reklaminkomster till Gramex via omsättningens rapporteringsportal. Till portalen: https://report.gramex.fi/login
  Vad är skyddade inspelningar?
  Plus
  Alla finländska ljudinspelningar, som har producerats eller lanserats för 70 år sedan eller mindre, är skyddade. För äldre ljudinspelningar samlas inte längre Gramex-ersättningar. Kom ihåg att det för skyddstiden pågår en övergångstid. Om ljudinspelningen gjordes eller lanserades före år 1963, var skyddstiden endast 50 år och ljudinspelningen är inte längre skyddad vad gäller Gramex-rättigheter. Teosto-rättigheterna till inspelningen kan dock fortfarande vara i kraft. Gramex-skyddet för utländska ljudinspelningar fastställs enligt inspelningsland och inspelningsproducentens nationalitet. För närvarande är inspelningar gjorda i avtalsländer enligt Gramex lista och/eller inspelningar av producenter med medborgarskap i dessa länder skyddade. Se listan över länderna här.
  Får jag en licens från Gramex för användning på de sociala medierna?
  Plus
  Gramex licensierar inte musik för användning på de sociala medierna, i reklam, filmer, på YouTube eller streamingtjänster. Producenterna (t.ex. skivbolag) tar själva hand om licensieringen. För all musikanvändning krävs alltid också tillstånd från Teosto.
  Vad är inkomster från webbradio som inverkar på ersättningens storlek?
  Plus
  Priset på den egentliga licensen för webbradio kan fastställas enligt lyssnandet på skyddade ljudupptagningar (per track per stream) eller utifrån inkomsterna för webcasting-radioverksamheten. Med inkomster från webbradio avses alla inkomster som riktas mot radioverksamheten, såsom exempelvis inkomster från reklam, annonser, sponsorering och motsvarande samt avgifter för lyssnandet på sändningen.
  Vad är inkomster från on-demand-tjänsten som inverkar på ersättningens storlek?
  Plus
  Alla inkomster som riktas mot on-demand-tjänsten beaktas vid ersättningen för on-demand-licensen. Sådana är exempelvis fakturerade skattefria inkomster från reklam, annonser, sponsorering och motsvarande samt avgifter för användningen av tjänsten. Sådana användningsavgifter för tjänsten som entydigt riktar sig mot innehållet, och där man inte har använt ljudinspelningar som omfattas av avtalet med Gramex beaktas inte. Förverkligade kreditförluster får avdras från inkomsterna.
  Vad betyder antal lyssnare i samband med en on-demand-licens?
  Plus
  Ersättningen från en on-demand-licens påverkas av antalet lyssnare. Med antalet lyssnare avses antalet unika (separat) lyssnare i tjänstens alla on-demand-program den senaste månade. Som lyssnare räknas en person som under månaden har lyssnat på programmet i 60 sekunder eller längre.
  Vad betyder SVOD?
  Plus
  Med en Subscription Video On Demand (SVOD) -tjänst avses en tjänst där man förmedlar programkatalogens bildupptagningar för privat användning mot en användningsavgift på så vis att slutanvändaren kan få inspelningen som direktuppspelning på valfritt ställe under valfri tid via en webbuppkoppling utan att det skapas en bestående kopia på inspelningen för användaren. Sådana här tjänster är till exempel Netflix, HBO och Viaplay. SVOD-tjänster avser inte tjänster dit användarna kan ladda upp innehåll.
  Jag använder musik i en reklam, får jag en licens från Gramex?
  Plus
  Gramex beviljar inga licenser för användning av ljudinspelningar i reklam. Licens för användning av musik i alla slags reklam skaffas direkt från rättsinnehavarna (t.ex. skivbolag).
  Jag använder musik i en film som distribueras till biografer. Får jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du får ingen licens från Gramex för att använda en ljudinspelning i en långfilm, utan licensen ska alltid skaffas direkt från rättsinnehavarna (t.ex. skivbolag).
  Jag använder musik i en trailer som presenterar mitt audioverk. Får jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du får ingen licens från Gramex för att använda en ljudinspelning i en trailer, utan licensen ska alltid skaffas direkt från rättsinnehavarna.
  Jag gör en video för det parti jag representerar och jag vill använda musik i den. Får jag en licens från Gramex?
  Plus
  Gramex kan inte sälja licenser för användning av ljudinspelningar för politisk innehåll, utan licensen ska alltid skaffas direkt från rättsinnehavaren (t.ex. skivbolag).
  Jag köper en licens från Gramex webbutik. Hur vet jag att min licens är giltig?
  Plus
  När du har godkänt avtalsvillkoren och betalat licensen gäller din licens under den tid som anges i avtalsbekräftelsen.
  Jag köper en licens från Gramex webbutik, hur länge gäller den?
  Plus
  Du hittar giltighetstiden på den avtalsbekräftelse du fick.
  Jag hittar inte den låt jag vill ha i Gramex webbutik, vad ska jag göra?
  Plus
  Du kan kontakta Gramex direkt per e-post eller telefon.
  Jag använder musik. Behöver jag licens både från Gramex och Teosto?
  Plus
  Om du använder ljudinspelningar behövs i princip en licens i alla användningsformer, både vad gäller rättigheterna till ljudinspelningen och verket. Den som beviljar licens i alla användningsformer är dock inte nödvändigtvis Gramex eller Teosto, utan även rättsinnehavarna beviljar själv licens, beroende på användningsområde.
  Jag vill använda musik i min teaterföreställning, vilken licens behöver jag?
  Plus
  Licenser för användning av musik i teaterföreställningar säljs av musiikkiluvat.fi.
  Jag skapar ett konstverk där jag använder musik, vilken licens behöver jag?
  Plus
  Tillstånd att använda ljudinspelning som en del av ett konstverk eller videoinstallation skaffas alltid direkt från rättsinnehavaren (t.ex. skivbolag).
  När jag skaffar en licens från Gramex, måste jag då rapportera om musikanvändningen till Gramex?
  Plus
  I princip kräver användningen av musik alltid en rapportering om användningen för att ersättningarna ska kunna avräknas korrekt. Rapporteringsplikten beror dock på vilken licens du har skaffat. Kontrollera alltså licensens avtalsvillkor. Avtalsvillkoren finns bakom länken ”info om licensen” på licenskorten.
  Jag vill spela musik på mitt evenemang, varifrån skaffar jag musiken?
  Plus
  Du kan skaffa musiken från lagliga källor, till exempel fysiska inspelningar eller laddningstjänster. Kom ihåg att om ditt evenemang inte är en privattillställning, utan riktad till allmänheten, behöver du licenser för att spela musiken härifrån.
  Hurudan musik kan jag använda utan licens?
  Plus
  Upphovsrättens skyddsgräns för inspelningar är för närvarande år 1963, vilket innebär att ljudinspelningar som har lanserats tidigare fritt kan användas utan separat licens. Kom ihåg att verket dock fortfarande kan vara skyddat och då kan det hända att du behöver en licens för att använda det. Vad gäller verk kan du kontakta Teosto.
  Jag vill använda musik i min podcast. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du behöver tillstånd direkt från rättsinnehavarna (t.ex. skivbolag) för att använda musik i en podcast. Gramex säljer inte licenser för användning i en podcast.
  Jag vill använda musik i min audioproduktion. Kan jag komma överens om användningstillstånd direkt med artisten?
  Plus
  Vad gäller ljudinspelningar som används vid audioproduktion kan du alltid komma överens om användningen direkt med rättsinnehavarna. Rättsinnehavarna är musiker som uppträder på inspelningen samt inspelningens ekonomiska producent. Om du vill komma överens om användningen direkt med rättsinnehavarna ska du komma ihåg att komma överens om detta med varje rättsinnehavare.
  Jag gör en presentationsvideo av vårt företag och jag skulle vilja använda musik i den. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  När ljudinspelningar används i presentations- och reklamvideor som hör samman med ett företag ska en licens alltid köpas direkt från rättsinnehavaren (t.ex. musiker, skivbolag).
  Behöver jag en licens om jag använder inspelad musik på ett bröllop eller en begravning?
  Plus
  Om det är frågan om ett bröllop eller en begravning som ordnas som privattillställning behöver du ingen licens. En licens behövs endast när musiken spelas för allmänheten och en privat tillställning är vanligtvis en så kallad sluten krets, där musiken i regel kan spelas fritt. Om musiken dock spelas i förvärvssyfte för en större sluten krets behövs en licens. En sådan situation är till exempel när arbetsgivaren spelar bakgrundsmusik på arbetsplatsen.

  Musikvideo

  Vad är en musikvideo?
  Plus
  En musikvideo är en bildinspelning som innehåller musik, där man framför ett musikverk eller en del av ett musikverk.
  Varför är ersättningarna för musikvideor olika för producenten och artisterna?
  Plus
  Vår lagstiftning ställer de artister som uppträder på videon och videons producent i något olika ställning. Eftersom en musikvideo är ett filmverk har musikvideons producent samma rättigheter som en filmproducent, vilket innebär att man måste be producenten om tillstånd att visa musikvideon offentligt. Gramex säljer de här licenserna. Den artist eller musiker som uppträder på videon får också ersättningar, men med striktare villkor. Baserat på lagstiftningen kan Gramex betala ersättningar till artisten om musikvideon har spelats in i Finland eller annanstans inom EES och ljudinspelningen har gjorts i Finland.

  MyGramex

  Vad är MyGramex?
  Plus
  MyGramex är Gramex serviceportal för musikartist- och producentkunder. I MyGramex kan du kontrollera och administrera bland annat dina kontaktuppgifter samt se individuella ljudinspelnings-, spelnings- och ersättningsuppgifter.
  Hur byter jag kontonummer och uppdaterar min skatteprocent?
  Plus
  Du kan uppdatera ditt kontonummer i MyGramex. Om du vill höja din skatteprocent kan du meddela detta till Gramex via e-post till adressen tilitys@gramex.fi. Du kan också skicka ditt nya skattekort till tilitys@gramex.fi.
  Var hittar jag en inspelningsanmälan?
  Plus
  Om du har anmält dig som ljudinspelningens producent hittar du inspelningsanmälan i MyGramex. Om knappen inspelningsanmälan saknas i din meny kan du skicka ett meddelande till tilitys@gramex.fi. Anvisningar för ifyllande av ljudinspelningsanmälan och en anvisningsvideo finns i MyGramex.
  Jag hittar inte min låt i MyGramex?
  Plus
  Låten saknas kanske i MyGramex på grund av att en inspelningsanmälan om den ännu inte har gjorts. Om det saknas låtar i MyGramex eller de är fel ska du kontakta tilitys@gramex.fi.
  Jag spelar på ett utländskt bands låt, varför syns låten inte i MyGramex?
  Plus
  Utländska producenter meddelar inte automatiskt de låtar de har producerat till Gramex, vilket innebär att du själv bör göra en inspelningsanmälan om låten. Du kan göra en inspelningsanmälan i portalen MyGramex.
  Jag har glömt mitt lösenord i MyGramex, vad ska jag göra?
  Plus
  Nere på inloggningssidan i portalen MyGramex finns punkten ”Glömt lösenordet”. Via den kan du skapa ett nytt lösenord.
  Jag kan inte logga in i MyGramex med min nya e-postadress, vad ska jag göra?
  Plus
  Din e-postadress är ditt användarnamn i MyGramex. Om du har en ny e-postadress ska du registrera dig på nytt i MyGramex med den nya e-postadressen.

  Producenter

  Varifrån får jag en ISRC-kod?
  Plus
  Producenten kan ansöka om en producentkod för att skapa en ISRC-kod som används på ljudinspelningar och musikvideor från Musikproducenterna IFPI rf, som ansvarar för att bevilja och registrera dessa i Finland. Med hjälp av producentkoden kan den som ansöker om koden själv skapa låt- och videospecifika IDRC-koder och föra ett register över dem.
  Jag har sålt producenträttigheterna till en ljudinspelning jag äger, behöver jag anmäla detta till Gramex?
  Plus
  Om du säljer producenträttigheterna till din ljudinspelning ska du fylla i ett avtal om överföring av producenträttigheter till Gramex. På grundval av avtalet vet Gramex till vem ersättningarna i framtiden ska betalas och från och med när.
  Vad är en skivkod och varifrån får jag den?
  Plus
  Producenten ger ljudinspelningen en skivkod och den är obligatorisk. Skivkoden är samma kod som ”den kod som producenten har gett ljudinspelningen” som Teosto behöver. Vanligtvis är koden en kombination av bokstäver och siffror (t.ex. BÖCD 01). Det är önskvärt att koden är så originell som möjligt, maximalt 19 tecken lång. OBS! Skivkoden är koden för hela ljudinspelningen, i motsats till ISRC-koden, som är låtspecifik.
  Vad är producentersättningar?
  Plus
  Producentersättningar är ersättningar som betalas till ljudinspelningens ekonomiska producent för ljudinspelningens användning.

  Radio

  Rapporterar radiokanalerna om musikanvändningen?
  Plus
  Ja. Alla kommersiella radiokanaler och Yle rapporterar om den musik de använder. De meddelar Gramex låtens namn, artist, längd, ISRC-kod och skivkod. På grundval av den inspelningsanmälan ljudinspelningens producent har gjort vet Gramex till vem ersättningarna som har samlats in för spelningarna ska betalas.
  Vilka radiokanaler ingår i avräkningen?
  Plus
  Rundradions alla kanaler och kommersiell radio.
  Hur stor är radioersättningen per minut?
  Plus
  Kommersiella radiokanalers ersättning är bunden till musikmängden och radiokanalens reklamintäkter och minutpriset varierar mellan cirka 0,10 € och 4 €. Rundradions ersättningsbelopp grundar sig på ett avtal med Gramex och varierar beroende på kanal och klockslag mellan cirka 0,50 € och 10 € per minut.
  Vad är inkomster från webbradio som inverkar på ersättningens storlek?
  Plus
  Priset på den egentliga licensen för webbradio kan fastställas enligt lyssnandet på skyddade ljudupptagningar (per track per stream) eller utifrån inkomsterna för webcasting-radioverksamheten. Med inkomster från webbradio avses alla inkomster som riktas mot radioverksamheten, såsom exempelvis inkomster från reklam, annonser, sponsorering och motsvarande samt avgifter för lyssnandet på sändningen.
  Vad betyder antal lyssnare i samband med en on-demand-licens?
  Plus
  Ersättningen från en on-demand-licens påverkas av antalet lyssnare. Med antalet lyssnare avses antalet unika (separat) lyssnare i tjänstens alla on-demand-program den senaste månade. Som lyssnare räknas en person som under månaden har lyssnat på programmet i 60 sekunder eller längre.
  Kan jag i radio eller webbradio spela musik från Spotify eller YouTube?
  Plus
  Den musik som spelas i radio måsta vara från en laglig källa. Spotify och YouTube är inte lagliga källor, eftersom de enligt användarvillkoren endast är avsedda för personligt bruk.
  Jag vill spela musik i radion, varifrån skaffar jag musiken?
  Plus
  Du kan skaffa musiken från lagliga källor, till exempel fysiska inspelningar eller laddningstjänster. Kom ihåg att du dessutom behöver ett tillstånd.
  Jag gör en kortvarig FM-radio, kan jag också sända på webben?
  Plus
  Du kan köpa en licens för kortvarig radio från Gramex webbutik, som omfattar både FM- och webbradio.
  Jag vill grunda en radiokanal, där jag använder musik. Vilken licens behöver jag?
  Plus
  För användning av musik på en radiokanal behöver du licens både från Gramex och Teosto. Vilken licens du behöver beror på om du gör radiosändningar med FM-frekvenser, på nätet eller båda. Dessutom inverkar radioverksamhetens varaktighet och karaktär på vilken licens du behöver. Du hittar alla Gramex radiolicenser på sidan Köp licens.
  Vår ämnesförening för första maj-radio där vi använder musik. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  Kortvarig radio på FM-frekvenser och på webben ska köpa licens för musikanvändning från både Gramex och Teosto. Du kan köpa en Gramex licens direkt från Gramex webbutik.

  Sociala medier

  Min låt spelas på YouTube, Spotify och TikTok, får jag Gramex ersättning?
  Plus
  Gramex licensierar inte musik på de sociala medierna eller på streamingtjänster. Producenterna (t.ex. skivbolagen) tar själva hand om licensieringen. På grund av detta betalar Gramex inte ersättningar för till exempel YouTube, Spotify eller TikTok.
  Får jag en licens från Gramex för användning på de sociala medierna?
  Plus
  Gramex licensierar inte musik för användning på de sociala medierna, i reklam, filmer, på YouTube eller streamingtjänster. Producenterna (t.ex. skivbolag) tar själva hand om licensieringen. För all musikanvändning krävs alltid också tillstånd från Teosto.
  Jag använder musik på de sociala medierna, behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  Gramex säljer inte licenser för användning av ljudinspelningar på de sociala medierna. Som privatperson kan du använda musik i många tjänster på de sociala medierna, till exempel Instagram och TikTok, eftersom de flesta skivbolagen har kommit överens om användningen med de sociala mediernas plattformar. Om utgivaren är ett företag, en organisation eller om videon görs i ett kommersiellt samarbete ska tillstånd till att använda ljudinspelningen som en del av ett inlägg på de sociala medierna alltid skaffas direkt från rättsinnehavarna (t.ex. skivbolag).
  Jag använder musik i min video som jag laddar upp på YouTube. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  Gramex säljer inte licenser för användning av ljudinspelningar på YouTube. Som privatperson kan du använda musik som en del av ickekommersiella videor som laddas upp på YouTube, eftersom de flesta skivbolagen har avtalat med YouTube om användningen avljudinspelningar. Om skivbolaget inte har ingått ett avtal och gett tillstånd till att ljudinspelningen får användas kan det hända att YouTube blockerar eller raderar videon från tjänsten. Om du däremot publicerar en video på YouTube med ett företags eller en organisations konto ska du alltid ansöka om tillstånd att använda inspelningen direkt av rättsinnehavaren, i de flesta fall ett skivbolag. Då behöver du också tillstånd för musikverket från Teosto.

  TV-program, filmer, audiovisuella verk

  Var kan jag se alla inspelningar som jag kan använda för att producera TV-program?
  Plus
  Du kan söka i Gramex av-licensierade music database i låtsökningen. Satabasen innehåller cirka 500 000 musiklåtar från Finland för användning i hela världen. För inhemsk användning innehåller databasen 1,5 miljoner låt från Finland och utlandet. Klicka här för att gå till databasen.
  Jag använder musik i en trailer som presenterar mitt audioverk. Får jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du får ingen licens från Gramex för att använda en ljudinspelning i en trailer, utan licensen ska alltid skaffas direkt från rättsinnehavarna.
  I en TV-serie som jag producerar finns en scen där man sjunger karaoke. Får jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du behöver en licens direkt från karaoketjänstens producent, eftersom Gramex inte representerar producenter av karaokeinspelningar.
  Kan jag i min TV-serie använda en låt som jag har laddat ner från YouTube?
  Plus
  En licens från Gramex omfattar inte användningen av filer som har laddats ner från YouTube. Licensen kräver att ljudinspelningen har skaffats från en laglig källa, till exempel från en fysisk inspelning eller en laddningsbutik.
  Jag vill använda musik i min audioproduktion, var hittar jag musiken?
  Plus
  Du kan skaffa musiken från till exempel en fysisk inspelning eller en appbutik, men inte till exempel från YouTube eller SoundCloud.
  Jag vill använda musik i min audioproduktion. Kan jag komma överens om användningstillstånd direkt med artisten?
  Plus
  Vad gäller ljudinspelningar som används vid audioproduktion kan du alltid komma överens om användningen direkt med rättsinnehavarna. Rättsinnehavarna är musiker som uppträder på inspelningen samt inspelningens ekonomiska producent. Om du vill komma överens om användningen direkt med rättsinnehavarna ska du komma ihåg att komma överens om detta med varje rättsinnehavare.
  Jag gör en video som jag avser att visa på vår hobbyklubbs årsmöte. Jag vill använda musik i videon. Behöver jag en licens från Gramex?
  Plus
  Du får en licens från Gramex för att använda musik i ett audioverk, som visas offentligt. Du kan köpa licensen från Gramex webbutik.

  Upphovsrätt

  Jag är kund hos Teosto, bör jag också bli kund hos Gramex?
  Plus
  Om du har uppträtt med en låt (solist, musiker, kapellmästare) bör du också bli kund hos Gramex. Via Gramex får du ersättning för framföranden när låten till exempel spelas i radio. Det är gratis att bli kund hos Gramex.
  Vad är skillnaden mellan Gramex och Teosto?
  Plus
  Gramex kunder är solister, musiker, kapellmästare och ljudinspelningsproducenter. Teostos kunder är tonsättare, arrangörer, textförfattare och förläggare. Du kan höra till båda organisationerna och på så sätt få ersättningar från båda för olika egenskaper.
  Jag använder musik. Behöver jag licens både från Gramex och Teosto?
  Plus
  Om du använder ljudinspelningar behövs i princip en licens i alla användningsformer, både vad gäller rättigheterna till ljudinspelningen och verket. Den som beviljar licens i alla användningsformer är dock inte nödvändigtvis Gramex eller Teosto, utan även rättsinnehavarna beviljar själv licens, beroende på användningsområde.
  På vilket sätt avviker verkskydd från närstående rättigheter?
  Plus
  Resultatet av ett kreativt arbete, till exempel en tonsättning eller textförfattande, som överstiger den så kallade verkströskeln får ett verkskydd. Verkströskeln överstigs när resultatet av det kreativa arbetet är tillräckligt oberoende och originellt. Verkskyddet är i kraft i 70 år efter utgången av det år upphovsmannen har avlidit. De närstående rättigheterna till ljudinspelningar påminner mycket till sitt innehåll om verkskyddet, men skyddstiden beräknas på ett lite annorlunda sätt. Skyddet för uppträdande artister och ljudinspelningsproducenter gäller i regel 70 år från det att ljudinspelningen har lanserats. Skyddstiden för ljudinspelningar förlängdes år 2013 och för närvarande pågår en övergångstid. Om ljudinspelningen gjordes eller lanserades före år 1963, var skyddstiden då endast 50 år och ljudinspelningen är därmed inte längre skyddad vad gäller Gramex-rättigheter. Rättigheterna till verket kan även i detta fall fortfarande gälla.
  Vad är upphovsrätt?
  Plus
  En person som har skapat ett skriftligt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. I praktiken innebär detta att den part som äger upphovsrätten kan bestämma om hur hans/hennes verk används, till exempel genom att tillåta eller förbjuda användningen av ett visst verk. Även musikartister och ljudinspelningsproducenter får upphovsrättsskydd, som kallas närstående rättigheter.
  Vad är upphovsrättsorganisationer?
  Plus
  Upphovsrättsorganisationerna hanterar upphovsrätter och beviljar licenser för de rättsinnehavares räkning som de representerar. Till exempel Gramex har grundats av musikartister och producenter av ljudinspelningar. Med hjälp av upphovsrättsorganisationerna kan musikanvändare enkelt få licenser för sin verksamhet från ett ställe och behöver inte separat komma överens om användningen av ljudinspelningar med varje rättsinnehavare. Upphovsrättsorganisationer i Finland är bland annat Gramex, Teosto, Kopiosto, Sanasto och Kuvasto.
  Vad skyddar upphovsrätten?
  Plus
  Upphovsrätten skyddar resultatet av upphovsmännens och de uppträdande artisternas kreativa arbete och moraliska rättigheter samt de investeringar som producenterna har gjort för innehållsproduktionen.
  Vilka rättigheter får musikartisterna och ljudinspelningsproducenterna?
  Plus
  Ljudinspelningarnas rättsinnehavare får både ekonomiska och moraliska rättigheter. Med ekonomiska rättigheter avses bland annat ensamrätt till produktion av verkets låtar, offentligt framförande och spridning bland allmänheten. De moraliska rättigheterna innebär att upphovsmannens eller artistens namn måste anges vid låtens framförande i enlighet med god sed (paternitetsrätt) och att verket inte får ändras eller musikstycket framföras i ett sammanhang som kränker upphovsmannen (respekträtt).
  Ger Gramex råd i avtalsfrågor?
  Plus
  Gramex ger dig råd i frågor som gäller Gramex verksamhet och kundavtal samt användningen av inspelningar och ersättningar. Allmän avtals- eller upphovsrättsrådgivning ingår dock inte i Gramex verksamhet. Medlemsorganisationerna i Gramex, Finlands musikers förbund rf och Musikproducenterna IFPI rf erbjuder olika slags rådgivning till de kundgrupper de representerar. I allmänna frågor som gäller upphovsrätt kan man också vända sig till Upphovsrättens informations- och övervakningscentral r.f.
  Vad är lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt?
  Plus
  Upphovsrättsorganisationernas verksamhet regleras av lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Lagen tryggar självbestämmanderätten för rättsinnehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, främjar upphovsrättsmarknadens funktion samt förutsätter att upphovsrättsorganisationerna agerar på ett transparent och ansvarsfullt sätt vid förvaltningen av upphovsrätter. Gramex verksamhet omfattas också av lagen om kollektiv förvaltning och medför vissa skyldigheter för Gramex. Gramex publicerar bland annat årligen en insynsrapport i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning och sörjer för att artister, producenter och användare av ljudinspelningar får tillräckligt med information på Gramex webbplats om upphovsrätternas förvaltning. I Finland övervakas organisationer som förvaltar upphovsrätter och som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning av Patent- och registerstyrelsen.
  Ska Gramex-rättigheterna beaktas vid arvsskiftet?
  Plus
  Ja. Gramex-rättigheterna beaktas vid ett arvsskifte på samma sätt som annan egendom som ska delas. Om detta stadgas i ärvdabalken. Om delägarna i dödsboet vill förrätta arvsskifte kan detta genomföras antingen genom att delägarna sinsemellan kommer överens om delningen eller delningen görs med hjälp av en skiftesman utsedd av domstol. I vissa fall måste man använda skiftesman.

  Utbetalnings

  Vem kan få ersättningar från Gramex?
  Plus
  Uppträdande artister, musiker, kapellmästare och ljudupptagningens producent får ersättningar från Gramex. Gramex betalar inte ersättningar till en konstnärlig producent eller en studioproducent.
  Vad betyder avräkning?
  Plus
  Med avräkning avses betalning av den ersättning som utgör avräkningsprocessens slutsumma och som ska betalas till en enskild rättsinnehavare, till det bankkonto som rättsinnehavaren eller hans/hennes representant har angett. Avräkningen kallas också fördelning av ersättningar.
  Vad betyder negativ avräkning?
  Plus
  Negativ avräkning betyder att man av den rättsinnehavare som ursprungligen fick en överbetalning i efterhand kräver tillbaka överbetalningen som en negativ avräkning.
  Vad betyder avräkningstidtabell?
  Plus
  Gramex styrelse godkänner senast vid slutet av varje kalenderår om avräkningstidtabellen för huvudavräkningarna följande kalenderår. Avräkningstidtabellen publiceras senast i januari efter bekräftelsedatumet på Gramex webbplats.
  Vad betyder avräkningsdata?
  Plus
  Avräkningsdata är den information om ljudinspelningens användning som avräkningskalkylen grundar sig på.
  Vad betyder avräkningskalkyl?
  Plus
  En avräkningskalkyl är den del av avräkningsprocessen, där man gör den egentliga beräkningen av ersättningarna för enskilda ljudinspelningar och till rättsinnehavarna.
  Vad är en avräkningsplan?
  Plus
  En avräkningsplan är en plan upprättas av Gramex kontor, av vilken framgår av vilka ersättningsmedel en enskild avräkning enligt avräkningstidtabellen huvudsakligen består.
  Vad är en reservation?
  Plus
  Reservation betyder att Gramex vid en enskild avräkning lämnar en del av avräkningsmedlen utanför avräkningen, för att förbereda sig på senare krav.
  Vilka allmänna principer följer Gramex vid avräkningen av ersättningar till musikartisterna och ljudinspelningsproducenterna?
  Plus
  Gramex fullmäktige bestyrker årligen den allmänna princip som ska följas vid avräkning av ersättningar. Enligt den fördelas ersättningarna till artister och ljudinspelningsproducenter som rättsinnehavarspecifika ersättningar. Vid avräkningen följs dessutom de avräkningsregler som Gramex styrelse har bestyrkt.
  Vad betyder webb-PVR på Gramex kontoutdrag?
  Plus
  Webb-PVR betyder TV-programmens webbinspelningstjänster, till exempel TV-program som har sparats via Elisa Viihde.
  Var kan jag se hur stor ersättning jag får?
  Plus
  Du hittar ersättningarnas betalningsspecifikation och speltidsstatistiken i MyGramex. I MyGramex hittar du också speltidsstatistik där du bland annat kan se i vilken radiokanal din låt har spelats och hur många gånger. Kom ihåg att speltidsstatistiken inte överförs till MyGramex direkt efter att låten har spelats i radio, utan den kan ses efter avräkningsdagen. Betalningsspecifikationen syns cirka en vecka före avräkningen.
  Vilken är den minsta avräkningen som betalas?
  Plus
  För närvarande är den minsta avräkningen 5 euro. Om ersättningen för ett år inte når upp till detta samlas årsersättningarna för högst tre år.
  Är Gramex-ersättningarna skattepliktig inkomst?
  Plus
  Ja, Gramex-ersättningarna är skattepliktig inkomst. Som vår kund får vi ditt skattekort direkt från Skatteförvaltningen i början av varje skatteår. Din nya skatteprocent uppdateras årligen i MyGramex i början av februari.
  Varför får man mindre pengar om en låt spelas i en liten lokalradion än i riksomfattande radio?
  Plus
  Storleken på de ersättningar som ska betalas till artister och producenter varierar baserat på avtal och enligt musikanvändare och olika användningsområden (såsom radio-, AV- eller bakgrundsmusik). Kommersiella radiokanalers ersättning är bunden till musikmängden och radiokanalens reklamintäkter. Oftast är det så, att värdet på en spelning blir större, ju större och mer heltäckande radiokanalen är. Du kan läsa mer om radiokanalernas licenser här.
  Min låt spelas i en lokal bar. Får jag ersättning för detta?
  Plus
  Gramex samlar in och betalar ersättning för musikanvändning som till exempel bakgrundsmusik i en bar, om baren har licenserna i skick. Varje restaurang som spelar bakgrundsmusik ska ha en musiklicens som har köpts via tjänsten Musiikkiluvat.fi. Ersättningarna för bakgrundsmusik betalas till artisterna och producenterna enligt användningsrapporten. Om man inte har tillgång till användningsrapporter beräknas ersättningarna enligt musikanvändningen i inhemska radiokanaler och vid behov på grundval av kompletterande forskningsdata.
  Vad betyder administrationskostnader eller avdrag?
  Plus
  Lagen bestämmer att Gramex i samband med avräkningen kan avdra ett belopp för insamling av ersättningar och de kostnader administrationen orsakar. Dessutom tillåter lagen avdrag till exempel för verksamhet som är avsedd att främja musik och är tillgänglig för alla. År 2022 var den totala kostnadsprocenten historiskt låg, 13,2 %. Kostnaderna kan öppet följas i till exempel årsöversikterna. Du kan också se avdragen för din egen avräkning i MyGramex. Kom ihåg att vi inte debiterar någon anslutnings- eller medlemsavgift när du blir kund hos Gramex.
  Kan ersättningar betalas till en kör eller orkester?
  Plus
  Om verket framförs av en kör eller orkester som verkar under en förening, kan medlemmarna i kören eller orkestern, om de så önskar meddela Gramex med en fullmakt att eventuella samlade ersättningar ska avräknas till föreningen i fråga. I detta fall blir föreningen kund hos Gramex, inte varje sångare eller musiker för sig. På ljudinspelningsanmälans konstnärsfördelning anges på endast körens namn och antalet konstnärer för varje spår.

  Webbutik

  Jag beställde en licens mot faktura från webbutiken, kommer fakturan som e-faktura eller som pappersfaktura?
  Plus
  I princip kommer fakturan för inköp i webbutiken till din e-postadress. Om du i din användarprofil i webbutiken endast har angett din postadress får du fakturan per post.
  Kan jag betala licensen i webbutiken direkt med kort eller via nätbanken?
  Plus
  I webbutiken kan du betala med både kort och via nätbanken, eller beställa inköpen mot faktura. Om du har ett FO-nummer kan du också beställa en e-faktura direkt till företagets nätfakturaadress.
  Varför hittar jag inte den låt jag vill ha i Gramex webbutik?
  Plus
  Låtsökningen i Gramex webbutik är direkt kopplad till Gramex ljudinspelningsdatabas. Om du inte hittar en viss låt i webbutiken innebär det att låten inte har anmälts till Gramex.
  Jag hittar inte den låt jag vill ha i Gramex webbutik, vad ska jag göra?
  Plus
  Du kan kontakta Gramex direkt per e-post eller telefon.