• FI
  • EN
  • Inspelningsanmälan

    Har du kommit ihåg att göra en inspelningsanmälan som krävs för att få ersättningar?

    Gör en inspelningsanmälan

    En inspelningsanmälan är en elektronisk anmälan till Gramex, på basis av vilken vi betalar ersättningar till artisterna på ljudinspelningen och till producenten. Inspelningsanmälan görs i portalen MyGramex. Eftersom Gramex avräknar ersättningar redan samma år de samlas in lönar det sig att göra anmälan så snart som möjligt efter lanseringen.

    Kom ihåg att ersättningar inte kan betalas om en inspelningsanmälan inte har gjorts, även om artisten eller producenten skulle ha tecknat ett kundavtal med Gramex.

    En inspelningsanmälan är vanligtvis på den ekonomiska producentens ansvar, men i vissa fall kan också artisten göra en sådan.

    Hur gör jag en anmälan?

    Inspelningsanmälan görs i MyGramex. Med anmälan berättar man för Gramex bland annat.

    Baserat på kontaktuppgifterna på inspelningsanmälan skickar vi en länk till det elektroniska kundavtalet till nya kunder (både producenter och artister). Även kunder som redan har ett avtal får ett meddelande om den nya anmälda ljudinspelningen.

    En inspelningsanmälan sla göras även om inspelningen endast skulle lanseras som till exempel en singelskiva eller en digital version. När du gör en anmälan kan du öppna videon eller den skriftliga anvisningen nedan i ett nytt fönster. Tyvärr videon är endast på finska.

    Till den skriftliga anvisningen

    Vanliga frågor om inspelningsanmälningar

    Vad är ljudupptagningens producent?
    Plus
    Ljudupptagningens producent är den part som har betalat för ljudupptagningens genomförande och som bär det ekonomiska ansvaret. En privatperson eller ett företag (t.ex. ett skivbolag) kan fungera som producent. Om producenterna är flera kan du teckna ett samproduktionsavtal här. Kom ihåg att bifoga avtalet till ljudinspelningsanmälan.
    Varför visas inte menyn inspelningsanmälan i MyGramex?
    Plus
    Menyn inspelningsanmälan visas i MyGramex för alla som har anslutit sig som producentkund. Om du endast har ett artist-, det vill säga konstnärsavtal, visas inte länken till inspelningsanmälan. Du kan även då göra en anmälan om en ljudinspelning som saknas, men kontakta först kundtjänsten tilitys (at) gramex.fi, för att vi ska kunna öppna det fönster du behöver i portalen.
    När ska man göra en inspelningsanmälan?
    Plus
    Det är bra att göra en inspelningsanmälan genast efter att låten/ljudinspelningen har lanserats. Om anmälan dock har blivit ogjord genast efter lanseringen kan du också göra den i efterhand, eftersom vi betalar ersättningar retroaktivt för tre år.
    Lönar det sig längre att göra en inspelningsanmälan om en låt som lanserades för några år sedan?
    Plus
    Javisst, det lönar sig att göra en inspelningsanmälan även om äldre låtar. Gramex betalar ersättningar retroaktivt för tre år. Kanske din ljudinspelning spelas även under kommande år.
    Producenten har inte gjort en inspelningsanmälan, kan jag göra den själv?
    Plus
    Javisst, du kan också själv göra en inspelningsanmälan. Du bör känna till alla koder och uppgifter som hör samman med ljudinspelningen samt de låtspecifika konstnärsfördelningarna.
    Jag spelar på ett utländskt bands låt, varför syns låten inte i MyGramex?
    Plus
    Utländska producenter meddelar inte automatiskt de låtar de har producerat till Gramex, vilket innebär att du själv bör göra en inspelningsanmälan om låten. Du kan göra en inspelningsanmälan i portalen MyGramex.
    Vi har gjort en självpublikation, hur gör vi en inspelningsanmälan?
    Plus
    När ni gör en självpublikation ska ni alltid utse en producent. Det kan finnas en eller flera producenter. Om producenterna är flera ska ni teckna ett samproduktionsavtal. Därefter kan producenten göra en inspelningsanmälan via MyGramex.
    Hur anmäler jag en samproduktion?
    Plus
    När det på en ljudinspelning finns flera producenter, talar man om en samproduktion. Du kan anmäla en samproduktion i samband med en inspelningsanmälan genom att bifoga denna bilaga till anmälan.
    Vad är en skivkod och varifrån får jag den?
    Plus
    Producenten ger ljudinspelningen en skivkod och den är obligatorisk. Skivkoden är samma kod som ”den kod som producenten har gett ljudinspelningen” som Teosto behöver. Vanligtvis är koden en kombination av bokstäver och siffror (t.ex. BÖCD 01). Det är önskvärt att koden är så originell som möjligt, maximalt 19 tecken lång. OBS! Skivkoden är koden för hela ljudinspelningen, i motsats till ISRC-koden, som är låtspecifik.
    Hur gör jag en musikvideoanmälan?
    Plus
    Om en musikvideo har gjorts av din ljudinspelning ska den anmälas till Gramex. För att få ersättningar krävs en musikvideoanmälan. Via den här länken kan du skriva ut en musikvideoanmälan och skicka den till Gramex på adressen tilitys (at) gramex.fi.
    Vanliga frågor

    Ta kontakt

    Person image
    Se profil
    G
    Tarja Henriksson
    Kundrelationschef
    +358 10 248 9207
    Person image
    Se profil
    G
    Heli Kosunen
    Serviceutvecklare
    +358 10 248 9201
    Person image
    Se profil
    G
    Ilona Saarela
    Serviceutvecklare
    +358 10 248 9205