• FI
 • EN
 • Betalning av ersättningar

  Hur betalar vi ersättningar till musikartister och producenter?

  Ersättningarna från Gramex är en viktig och lagstadgad del av de professionella musikernas utkomst. Vi betalar fyra gånger om året ersättningar till musiker som uppträder på inspelningar och till producenter.

  Ersättningar betalas för offentlig användning av ljudinspelningar, till exempel i radio, TV, offentliga evenemang eller kund- eller arbetslokaler eller när musiken kopieras för annat än privat bruk. Ersättningar betalas också för användning av musik i många andra länder. Vid årets olika utbetalningsgånger betalas olika ersättningsslag. Kom ihåg att ersättningarna betalas retroaktivt, det vill säga för användningen av musik tidigare samma år eller under föregående år.

  Vad betyder avräkningstidtabell?
  Plus
  Gramex styrelse godkänner senast vid slutet av varje kalenderår om avräkningstidtabellen för huvudavräkningarna följande kalenderår. Avräkningstidtabellen publiceras senast i januari efter bekräftelsedatumet på Gramex webbplats.
  Var kan jag se hur stor ersättning jag får?
  Plus
  Du hittar ersättningarnas betalningsspecifikation och speltidsstatistiken i MyGramex. I MyGramex hittar du också speltidsstatistik där du bland annat kan se i vilken radiokanal din låt har spelats och hur många gånger. Kom ihåg att speltidsstatistiken inte överförs till MyGramex direkt efter att låten har spelats i radio, utan den kan ses efter avräkningsdagen. Betalningsspecifikationen syns cirka en vecka före avräkningen.
  Vårt bands låt spelades i radio för en månad sedan, när får vi ersättningarna?
  Plus
  Gramex betalar ersättning för låtar som spelas i radio fyra gånger om året. Till exempel ersättningen för låtar som har spelats i januari–mars betalas i juni. Du hittar en mer detaljerad avräkningstidtabell här.

  Fördelning av ersättningar

  Gramex medlemsorganisationer, det vill säga företrädarna för artister och producenter, beslutar om fördelningen av ersättningar på föreningens stämma. Avräkningen och fördelningen av ersättningarna fastställs i avräkningsreglerna. För närvarande gäller de avräkningsregler som har bekräftats år 2019.

  Samlade ersättningar för en inspelning beräknas, fördelas och betalas i enlighet med Gramex avräkningsregler.
  Huvudreglerna är:

  • Producenten får hälften av ersättningarna (50%)
  • Orkestern får den andra hälften (50%).
  • Orkesterns inbördes fördelning grundar sig på inspelningsanmälan: ersättningarna fördelas i den proportion artisten har egna arbetsprestationer (inspelade ”spår”) på ljudinspelningen. Fördelningen mellan solist, kapellmästare och musiker har angetts i fördelningsreglerna.

  En lyckad avräkning förutsätter att inspelningens producent har gjort en inspelningsanmälan till Gramex. Om artisten så vill kan han eller hon kontrollera i MyGramex att alla inspelningar har markerats korrekt för den egna kundrelationen.

  Vilken är den minsta avräkningen som betalas?
  Plus
  För närvarande är den minsta avräkningen 5 euro. Om ersättningen för ett år inte når upp till detta samlas årsersättningarna för högst tre år.
  Kan ersättningarna betalas till ett kollektiv, till exempel en musikerföreningen eller en kör?
  Plus
  Ersättningarna kan i vissa fall betalas kollektivt för alla artister som deltar i inspelningen till en organisation de har bildat och som ofta står bakom en orkester eller en kör. I detta fall används termen ”kollektiv” om orkestern eller kören och den ersättning de får kallas kollektiversättning. Kontakta kundtjänsten om ni vill komma överens om en kollektiversättning.

  Ersättningarnas storlek

  Storleken på Gramex avräkning baseras på försäljningsintäkter från licenser, alltså ersättningsintäkter, som Gramex har samlat in och tagit emot. Som grund för avräkningen används i princip den användningsrapport per inspelning som användarkunden lämnar in.

  Ersättningarnas storlek varierar baserat på avtal och enligt musikanvändare och olika användningsområden. Om låten till exempel spelas i en riksomfattande radiokanal är ersättningen något annorlunda än om låten spelas i en liten, privat lokalradiokanal.

  Kom ihåg att i samband med avräkningen drar vi av administrationskostnader och eventuella andra avdrag i enlighet med lagen och Gramex regler. Du kan se avdragen i MyGramex.

  Min låt spelas i en lokal bar. Får jag ersättning för detta?
  Plus
  Gramex samlar in och betalar ersättning för musikanvändning som till exempel bakgrundsmusik i en bar, om baren har licenserna i skick. Varje restaurang som spelar bakgrundsmusik ska ha en musiklicens som har köpts via tjänsten Musiikkiluvat.fi. Ersättningarna för bakgrundsmusik betalas till artisterna och producenterna enligt användningsrapporten. Om man inte har tillgång till användningsrapporter beräknas ersättningarna enligt musikanvändningen i inhemska radiokanaler och vid behov på grundval av kompletterande forskningsdata.
  Vad betyder administrationskostnader eller avdrag?
  Plus
  Lagen bestämmer att Gramex i samband med avräkningen kan avdra ett belopp för insamling av ersättningar och de kostnader administrationen orsakar. Dessutom tillåter lagen avdrag till exempel för verksamhet som är avsedd att främja musik och är tillgänglig för alla. År 2022 var den totala kostnadsprocenten historiskt låg, 13,2 %. Kostnaderna kan öppet följas i till exempel årsöversikterna. Du kan också se avdragen för din egen avräkning i MyGramex. Kom ihåg att vi inte debiterar någon anslutnings- eller medlemsavgift när du blir kund hos Gramex.
  Min låt spelas på YouTube, Spotify och TikTok, får jag Gramex ersättning?
  Plus
  Gramex licensierar inte musik på de sociala medierna eller på streamingtjänster. Producenterna (t.ex. skivbolagen) tar själva hand om licensieringen. På grund av detta betalar Gramex inte ersättningar för till exempel YouTube, Spotify eller TikTok.
  Min låt har spelats i radio, varför har jag inte fått någon ersättning?
  Plus
  Din låt har kanske spelats i en sådan radiokanal, vars uppspelningar inte omfattas av individuella användningsrapporter. Orsaken till varför några radiokanaler inte behandlas individuellt kan till exempel bero på att ersättningarna är så små eller på att radiokanalens rapportering av någon orsak inte är i ordning. Även olika radiokanalers deltagande varierar mellan årets olika avräkningsgånger. Dessutom lönar det sig att kontrollera i MyGramex att din låt har anmälts till vårt register. Kom ihåg att 5 euro är det minsta belopp som avräknas. Gramex betalar ersättningar retroaktivt för tre år.

  Hur omvandlas en uppspelning i radio till pengar?

  Vill du förstå mer om på vilket sätt det faktum att en låt spelas i radio slutligen blir till euro i avräkningen? Ta en titt på videon GramexTalks! Tyvärr videon är endast på finska.

  Fråga mer om avräkning

  Är något ännu oklart? Läs avsnittet Vanliga frågor eller skicka ett meddelande till vår kundtjänst tilitys (at) gramex.fi.

  Vanliga frågor