• FI
 • EN
 • Vår uppgift

  Vi finns här för att musikartister och producenter ska kunna fokusera på det viktigaste, det vill säga musiken.

  Samlar in och betalar

  Vi betalar insamlade ersättningar till musikartister och producenter. Utöver de ersättningar vi själva samlar in betalar vi också ersättningar insamlade från utlandet.

  Möjliggör

  Vi möjliggör för vår del användningen av musik i samhället. Vi säljer licenser för användning av ljudinspelningar och ersättningarna betalas till en plats, i stället för att musikanvändaren skulle vara tvungen att avtala om användningen och betala ersättningar till varje konstnär och producent separat.
  Utöver att sälja licenser och betala ersättningar främjar Gramex musik även på andra sätt. Vi bevakar musikartisternas och producenternas intressen och finansierar främjande och export av musik. Vi finansierar till exempel Musiikin edistämissäätiös, Music Finlands och Upphovsrättens informations- och övervakningscentrals arbete.

  Vår strategi

  År 2023 inledde vi en ny era i vår strategi. Vårt ambitiösa mål är att vara en av de bästa upphovsrättstjänsterna i världen. Detta innebär ett nära och visionärt partnerskap med både användare av ljudinspelningar samt artister och producenter, i Finland och internationellt.