• FI
 • EN
 • Vår strategi

  för åren 2023-2026

  Gramex nya era

  År 2023 inledde vi en ny era i vår strategi. Vårt ambitiösa mål är att vara en av de bästa upphovsrättstjänsterna i världen. Detta innebär ett nära och visionärt partnerskap med både användare av ljudinspelningar samt artister och producenter, i Finland och internationellt.

  Kuvassa Gramexin henkilöstöä.

  Till er tjänst

  Vi vill hjälpa musikproffs fokusera på det viktigaste, det vill säga skapa nya upplevelser via musik samt betjäna företag och organisationer som använder musik utnyttja musik i sin affärsverksamhet på ett värdeskapande, enkelt och ansvarsfullt sätt.

  I strategin är Gramex uppgift, eller mission, att främja ett samhälle där inspelad musik skapar välbefinnande, utkomst och mervärde för uppträdande artister, producenter och musikanvändare.

  Tydliga tyngdpunkter

  Världen omkring oss digitaliseras och musiken fortsätter att hitta nya estrader som överskrider nationsgränserna. Samtidigt förändras också processerna för att sälja musik och avräkna ersättningar för upphovsrätt. Konkurrensen blir allt hårdare – både om professionella och om en plats på marknaden.

  Tydliga tyngdpunkter hjälper oss att i en tid av osäkerhet fästa uppmärksamheten på det viktigaste, det vill säga på vilket sätt målen kan bli verklighet.

  Tyngdpunktsområdena i Gramex verksamhet är:

  Kuvituskuva

  Det viktigaste är musiken

  Trots att vi är innovativa användare av data och teknik är musiken det viktigaste. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund: när framgång byggs upp med hjälp av musik, skapas mer glädje och välbefinnande i världen.

  Upplevda värderingar, den bästa partnern och en visionär expert utgör grunden för allt, även när det är omöjligt att göra upp en exakt plan.

  Bästa partnern betyder att hela Gramex…

  Visionär expertis betyder att hela Gramex…

  Utmana oss till diskussion om framtiden och vår strategi!
  Ta kontakt:

  Person image
  Se profil
  G
  Sari Aalto-Setälä
  Direktör, kommunikation
  +358 10 248 9215