• FI
 • EN
 • Intressebevakning

  Vi arbetar för att säkerställa att musikutövare och producenter fortsätter att få ersättning för sitt arbete.

  För musik

  Förutom att sälja licenser och betala royalties arbetar vi också för musiken på andra sätt. Vi lobbar aktivt för lagstiftare i Finland och Europa för att säkerställa att musikutövares och musikproducenters rättigheter fortsätter att skyddas. Vårt påverkansarbete fokuserar på frågor som upphovsrättslagstiftning, utvecklingen av musikindustrin och socialt skydd och arbetslöshetsskydd för artister, samt det övergripande främjandet av musikens och kulturens roll i samhället.

  Tillsammans med andra

  Det finns kraft i samarbete. Därför har vi ett starkt samarbete med våra medlemsorganisationer, andra aktörer inom musikbranschen och Creative Workers and Entrepreneurs Creative Association. Gramex intressebevakningsdirektör ansvarar för att leda intressebevakningsarbetet inom Creative Workers’ Association. Vi ansvarar också för webbplatsen Musiikkiala.fi, där branschaktörer har sammanställt forskningsbaserad information om musiksektorns inverkan.

  Vad skyddar upphovsrätten?
  Plus
  Upphovsrätten skyddar resultatet av upphovsmännens och de uppträdande artisternas kreativa arbete och moraliska rättigheter samt de investeringar som producenterna har gjort för innehållsproduktionen.
  Vad är lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt?
  Plus
  Upphovsrättsorganisationernas verksamhet regleras av lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Lagen tryggar självbestämmanderätten för rättsinnehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter, främjar upphovsrättsmarknadens funktion samt förutsätter att upphovsrättsorganisationerna agerar på ett transparent och ansvarsfullt sätt vid förvaltningen av upphovsrätter. Gramex verksamhet omfattas också av lagen om kollektiv förvaltning och medför vissa skyldigheter för Gramex. Gramex publicerar bland annat årligen en insynsrapport i enlighet med lagen om kollektiv förvaltning och sörjer för att artister, producenter och användare av ljudinspelningar får tillräckligt med information på Gramex webbplats om upphovsrätternas förvaltning. I Finland övervakas organisationer som förvaltar upphovsrätter och som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning av Patent- och registerstyrelsen.
  Vilka rättigheter får musikartisterna och ljudinspelningsproducenterna?
  Plus
  Ljudinspelningarnas rättsinnehavare får både ekonomiska och moraliska rättigheter. Med ekonomiska rättigheter avses bland annat ensamrätt till produktion av verkets låtar, offentligt framförande och spridning bland allmänheten. De moraliska rättigheterna innebär att upphovsmannens eller artistens namn måste anges vid låtens framförande i enlighet med god sed (paternitetsrätt) och att verket inte får ändras eller musikstycket framföras i ett sammanhang som kränker upphovsmannen (respekträtt).
  Vad är upphovsrättsorganisationer?
  Plus
  Upphovsrättsorganisationerna hanterar upphovsrätter och beviljar licenser för de rättsinnehavares räkning som de representerar. Till exempel Gramex har grundats av musikartister och producenter av ljudinspelningar. Med hjälp av upphovsrättsorganisationerna kan musikanvändare enkelt få licenser för sin verksamhet från ett ställe och behöver inte separat komma överens om användningen av ljudinspelningar med varje rättsinnehavare. Upphovsrättsorganisationer i Finland är bland annat Gramex, Teosto, Kopiosto, Sanasto och Kuvasto.

  Kontakta oss

  Person image
  Se profil
  G
  Lauri Kaira
  Direktör, intressebevakning
  +358 10 248 9214