• EN
 • SV
 • Avoimuusraportit

  Avoimuusraportti kuvaa Gramexin toimintaa yksityiskohtaisesti.

  Yhteishallinnointilaki voimaan

  Tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa säätelee laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Se tuli voimaan vuoden 2017 alussa.

  Yhteishallinnointilain mukaisesti Gramex tekee vuosittain niin sanotun avoimuusraportin perinteisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi.

  Yhteishallinnointiin liittyvät valitukset ja menettelyt

  Mikäli olet Gramexin edustama oikeudenomistaja, Gramexin jäsen tai toinen yhteishallinnointiorganisaatio ja haluat saattaa Gramexin käsittelyyn valituksen sen menettelystä, laiminlyönnistä tai päätöksestä, jolla on vaikutus sinun yhteishallinnointilain mukaisiin oikeuksiin tai etuihin, voit tehdä asiasta Gramexille kirjallisen valituksen.

  Mikä on yhteishallinnointilaki?
  Plus
  Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (ns. yhteishallinnointilaki) sääntelee tekijänoikeusjärjestöjen toimintaa. Se turvaa tekijänoikeuden ja lähioikeuksien oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeutta, edistää tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuutta sekä edellyttää, että tekijäoikeusjärjestöt toimivat läpinäkyvästi ja vastuullisesti tekijänoikeuksia hallinnoidessaan. Myös Gramexin toiminta kuuluu yhteishallinnointilain sääntelyn piiriin ja asettaa Gramexille tiettyjä velvollisuuksia. Gramex mm. julkaisee vuosittain yhteishallinnointilain mukaisen avoimuusraportin ja huolehtii siitä, että musiikin esittäjillä, äänitteiden tuottajilla ja äänitteiden käyttäjillä on riittävästi oikeuksien hallinnointiin liittyvää informaatiota saatavilla Gramexin verkkosivuilta. Yhteishallinnointilain piiriin kuuluvia tekijänoikeuksia hallinnoivia järjestöjä valvoo Suomessa Patentti- ja rekisterihallitus.

  Tutustu avoimuusraportteihin

  Vuosikatsaukset

  Julkaisemme vuosittain myös vuosikatsauksen, jossa kerromme lisää toiminnastamme.

  Tutustu vuosikatsauksiin