Gramexin tv-ohjelmien lisensointivaltuutus kehittyy:
Valtakirjoista luovutaan, tilalle kielto-oikeus

Gramexin yhdistyksen kokous selkeytti kotimaisen äänitemusiikin lisensointivaltuutusta. Jatkossa kaikkia kotimaisia äänitteitä voidaan lisensoida kansainväliseen jakeluun tähtääviin tv-ohjelmatuotantoihin ilman erillistä valtakirjamenettelyä. Muutoksella tuetaan entistä paremmin tv-tuotantojen tarpeita sekä kotimaisen musiikin kansainvälistymistä osana tv-tuotantoja. Entuudestaan valtakirjojen piirissä oli jo valtaosa kotimaisista äänitteistä.

Gramex on pitkään lisensoinut musiikkia käytettäväksi tv-ohjelmien tuotannoissa. Viime vuosien tv-ohjelmien tuotantojen ja rahoituksen uudistukset ovat aiheuttaneet uudistustarpeita Gramexin lisensointiin. Erityisesti tv-ohjelmien siirtyminen kanavien omiin nettipalveluihin sekä itsenäisiin VOD eli video-on-demand–suoratoistopalveluihin ovat asettaneet muutosvaatimuksia Gramexin lisensointiin, jotta voimme kilpailla ns. rojaltivapaan musiikin kanssa.

Keskeisimmin ohjelmatuotannon uudet tarpeet ovat liittyneet paitsi uusiin jakelukanaviin, myös jakeluun oman maamme ulkopuolella. Suomessa tapahtuvaan suoratoistokäyttöön Gramexin valtuudet ovat riittäneet, mutta tarvittavien lupien saaminen musiikkiin av-tuotantojen tarvitsemassa laajuudessa ulkomaisia markkinoita varten on ollut ja on erittäin haastavaa.

Joitakin vuosia sitten tilannetta korjattiin ja Gramexille annettiin valtuudet kotimaisen musiikin lisensoimiseksi ohjelmatuotantoon, joka suuntaa myös kansainvälisille markkinoille. Tuolloin valtuudet päätettiin kerätä musiikin tuottajilta kirjallisilla erillisvaltakirjoilla. Valtakirjat saatiinkin suurelta osalta tuottajista. Ne ovat tähän asti kattaneet valtaosan Gramexin edustamasta kotimaisesta musiikista.
Valtuutuksen laajentaminen on tukenut suomalaisen musiikin kansainvälistymistä tv-tuotannon kansainvälistymisen myötä. Samalla myös Gramexin lisensointi on uudistunut vastaamaan paremmin tv-ohjelmatuotantojen tarpeita.

Nyt Gramexin hallitus ja yhdistyskokous katsoivat, että on yksinkertaisempaa luopua erillisiin valtakirjoihin perustuneesta käytännöstä ja muuttaa Gramexin valtuutus koskemaan yleisesti kaikkea Gramexin edustamaa kotimaisen musiikkituotannon lisensointia myös kansanväliseen käyttöön. Gramexin ja oikeudenhaltijoiden välinen asiakassopimus ei rajoita nyt tehtyä valtuuden muutosta. Halutessaan tuottaja-asiakkaalla on aina kuitenkin mahdollisuus kieltää lisensointi tällä alueella.

Käytännön kysymykset ja vastaukset

Mikä on lisensointivaltuutus?
Valtuutus eli mandaatti tarkoittaa jollekin taholle annettua lupaa hoitaa tiettyä asiaa jonkin henkilön tai organisaation puolesta. Esimerkiksi äänitemusiikin esittäjät ja tuottajat ovat antaneet Gramexille lisensointivaltuutuksen eli luvan kerätä ja tilittää äänitteiden lisensointikäyttöön liittyvät korvaukset heidän puolestaan. Lisensointivaltuutukseen voidaan tehdä tarkennuksia: esimerkiksi tv-ohjelmatuotannon musiikin lisensointikäyttöä on ohjattu aiemmin valtakirjoin toteutetulla erillisvaltuutuksella.

Kuka Gramexin valtuutuksista päättää?
Valtuuden antamisesta päättää jokainen Gramexin asiakas eli esittäjä ja tuottaja itse. Valtuutuksesta sovitaan asiakkuuden alussa allekirjoitettavassa asiakassopimuksessa. Mahdollisia lisätarkennuksia ja -rajauksia voi tehdä Gramexin yhdistyksen kokous, jossa päätöksiä tekevät musiikin esittäjien ja tuottajien edustajat. Gramex on myös aiemmin kerännyt erillisillä valtakirjoilla lisävaltuuksia tv-ohjelmien maailmanlaajuista jakelua varten.

Olen kotimaisen musiikin tuottaja tai muusikko–tuottaja. Pitääkö minun nyt tehdä jotain?

 • Olen allekirjoittanut jo valtakirjan.
  >
  Jos olet aiemmin allekirjoittanut jo valtakirjan kotimaisen musiikin lisensoimiseksi kansainväliseen jakeluun tähtääviin tv-ohjelmiin, ei kohdaltasi muutu mikään: musiikkia voidaan lisensoida ja sinulle tilitetään mahdollisesta lisensointikäytöstä kertyvät korvaukset. 
 • En ole allekirjoittanut valtakirjaa tai en ole siitä varma.
  >
  Jos et ole aiemmin allekirjoittanut valtakirjaa, tilanne muuttuu: pääset nyt mukaan kansainväliseen jakeluun suunnattujen tv-ohjelmien lisensointiin eli musiikkiasi voidaan lisensoida myös tähän tarkoitukseen. Saat myös käytöstä kertyvät korvaukset osana tilitystä.
  > Mikäli haluat tarkistaa tilanteesi tai ilmoittaa, että et halua Gramexin lisensoivan tätä aluetta puolestasi, voit olla yhteydessä Gramexin asiakaspalveluun tilitys@gramex.fi, puh. 010 2489201. Huomaathan, että yhteistuotannoissa on kaikkien kokoonpanon jäsenten oltava yksimielisiä: jos yksikin jäsen haluaa kieltää lisensoinnin, ei äänitettä voida lisensoida kansainväliseen jakeluun.

Jaa tämä artikkeli

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.