Blogi: Kulttuurin kuritusta

Yhteiskuntamme elää ja kehittyy luovuudesta. Luovuus antaa meille mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen.

Luovuuden koti on yhteinen kulttuurimme. Kulttuurimme yhdistää meitä ja antaa meille keinoja kokea ja oivaltaa yhdessä. Kulttuuri auttaa meitä kehittämään yhteistä näkemystä ja käymään keskustelua eripuraa aiheuttavista asioista pehmein keinoin. Kulttuuri lisää elämänlaatua, tarjoaa vaihtelua sekä edistää sairaiden ja hoivaa tarvitsevien vointia.

Luova työ luo aineellista ja aineetonta hyvinvointia. Se on yksi suurimmista arvoa tuottavista toimialoista yhteiskunnassamme.

Kulttuurimme hyvinvointi vaatii sen ymmärtämistä, että siitä on pidettävä huolta kaiken aikaa. Luova työ  synnyttää kulttuuriamme aktiivisimmin. Yhteiskunnalle hyvää tuottavien toimintojen voisi odottaa olevan valtion erityisessä suojeluksessa.

Kaikesta tästä huolimatta on päädytty jatkumoon, jossa kulttuurin tekijät kokevat arvostuksen puutetta ja tulleensa hylätyiksi hädän hetkellä. Kysytään, onko meillä kaikkien aikojen kulttuurivihamielisin hallitus. En tiedä pahantahtoisuudesta, mutta välinpitämättömyys näyttää olevan sietämätöntä. Kulttuurikurjaliston synnyttäminen ei tunnu hävettävän. Kaikessa tässä lienee kyse ymmärtämättömyydestä.

Luovan alan kenttä on moninainen, on kaikenlaista ja monenlaista. Toki on vaikeaa tuon kaiken mekanismeja ja ravintoketjuja ymmärtää. Olisi hienoa, kun ymmärtäisi kuitenkin, että juuri tuossa kaikenlaisuudessa on se aarre, jota ei ole syytä tuhota.

Aloitettiin rajoituksilla, joista ei tiennyt pitääkö itkeä vai nauraa, sitten kiusattiin hidastetulla päätöksenteolla ja syvennettiin epävarmuutta eestaas soutavilla rajoituksilla ja äkkinäisillä muutoksilla.

Tätä soppaa keiteltäessä kulttuurikurjalisto pyyhkii kyyneleitä ja etsii selviytymiskeinoja toivottomaksi koetun toimialan ulkopuolelta.

Nyt valtiovarainministeriö on löytänyt uuden tavan lyödä lyötyä. Yksityisen kopioinnin hyvityksestä esitetään yli kolmanneksen eli miljoonien eurojen leikkausta. Tuo hyvitys on lakisääteistä korvausta luovien teosten käyttämisestä niin luoville tekijöille kuin heidän perustamilleen kulttuurin tukikeskuksille.

Paitsi, että esitys on tässä ajassa voimakas alleviivaava viesti, on koko hanke lisäksi eduskunnan aiemmin muodostaman tahdon vastainen. Risukasaan valoa kantavan paikka on vapaana.

Ilmo Laevuo
Gramexin toimitusjohtaja

Jaa tämä artikkeli

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.

OTA YHTEYTTÄ