Etusivu » Taiteilijat ja tuottajat » Asiakassopimus uudistui

Gramexin oikeudenhaltija-asiakkaiden asiakassopimus uudistui

Suomen Muusikkojen Liitto ry:n, Musiikkituottajat - IFPI Finland ry:n ja SOLO ry:n edustajat hyväksyivät Gramexin asiakassopimuksen uudistamisen yksimielisesti Gramexin vuosikokouksessa 30.5.2017.

Hyväksytyt muutokset täsmentävät Gramexin asiakkaiden oikeuksia ja tehostavat Gramexin mahdollisuuksia kerätä korvauksia myös Suomen ulkopuolelta  asiakkailleen - eli esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille.

Asiakassopimuksen uudistus tuli voimaan 15.10.2017. Uudistukset koskevat seuraavia tarkemmin kerrottavia Gramexin asiakkuuteen ja Gramexin valtuuttamiseen liittyviä sopimuskohtia, minkä lisäksi sopimustekstiin on tehty joitakin yksittäisiä teknisiä tarkistuksia.

Äänitteiden käyttöalueet ja niitä koskevat oikeudet (Asiakassopimuksen 1 §)

Gramexin hallinnointiin annettavien käyttöalueiden ja oikeuksien määrittelyt tarkentuivat vastaamaan äänitteiden muuttuneita käyttötapoja sekä Gramex-oikeuksien kansainvälisiä luokituksia ja käyttöalueita. Tarkennetut käyttöalueet ja niihin liittyvät oikeudet ovat seuraavat:


Gramexin yhdistyksenkokous päättää jatkossa missä laajuudessa Gramex hallinnoi sille hallinnoitavaksi annettuja käyttöalueita ja oikeuksia. Kulloinkin voimassa olevasta hallinnointilaajuudesta tiedotetaan Gramexin kotisivuilla.

Asiakas voi halutessaan rajoittaa Gramexin hallinnoinnista pois tiettyjä äänitteiden käyttöalueita tai maita (Asiakassopimuksen 2-4 §:t)

Asiakkaan valtuutus Gramexille on lähtökohtaisesti voimassa kaikissa Gramexin hallinnoimissa edellä kerrotuissa käyttöalueissa ja maantieteellisesti rajoittamattomalla alueella. Asiakas voi kuitenkin halutessaan rajoittaa Gramexin hallinnoinnista pois yksilöityjä käyttöalueita tai yksilöityjä valtioita (rajoitusilmoitus). Nämä rajoitusilmoitukset tulee tehdä Gramexille erillisellä ilmoituksella joko kirjeitse tai jatkossa oikeudenhaltija-asiakkaiden verkkopalvelussa.

Sisäinen valitusmenettely (Asiakassopimuksen 15 §)

Asiakkaalla on jatkossa oikeus saattaa tietyt asiat erityiseen Gramexin sisäiseen valitusmenettelyyn, kun asia koskee Gramexin toimintaa, joka vaikuttaa asiakkaalle tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain mukaisesti kuuluviin oikeuksiin tai etuihin.

Asiakastietojen siirto (Asiakassopimuksen 17 §)

Gramex saa siirtää asiakkaan henkilö- ja yhteystietoja Gramex-korvausten kansainvälistä keräämistä ja tilitystä tukeviin ja suorittaviin kansainvälisiin tietojärjestelmiin.

Asiakassopimuksen muutokset tulevat voimaan automaattisesti

Asiakassopimuksen muutokset ovat voimassa automaattisesti 15.10.2017 lukien eivätkä ne edellytä sinulta asiakkaana mitään toimenpiteitä. Mikäli et kuitenkaan halua hyväksyä uutta Asiakassopimusta, tulee sinun irtisanoa se ilmoittamalla irtisanomisesta Gramexille kirjallisesti 31.12.2017 mennessä. Muussa tapauksessa valtuutus Gramexille jatkuu uudistetun Asiakassopimuksen mukaisesti.

> Uudistunut asiakassopimus