Adressi tekijänoikeuskorvausten vaikutuksesta työttömyysturvaan

Gramex on mukana käynnistämässä adressia, jossa vaaditaan, etteivät takavuosien työn tuottamat tekijänoikeuskorvaukset leikkaisi työttömyyspäivärahaa.

Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY on käynnistänyt tekijänoikeusjärjestöjen kanssa adressihankkeen, jolla haetaan korjausta muusikoiden, taiteilijoiden ja tekijöiden työttömyysturvaan. Adressin yhtenä käynnistäjänä on Gramex.

Adressin mukaan työtön taiteilija on muita työttömiä heikommassa asemassa. ”Hän ei välttämättä saa lainkaan työttömyyskorvausta. Syynä on tekijänoikeuskorvauksien virheellinen yhteensovitus työttömyyskorvausten kanssa.”

”Ennen työttömyyskautta kertyneet tekijänoikeuskorvaukset teosten käytöstä leikkaavat työttömyyskorvausta samalla tavalla kuin työttömyysaikana ansaittu palkka”, adressissa todetaan.

Leikkaa vaikkei kerrytä

Erityisen outoa tämä on siksi, että tekijänoikeustulot eivät kerrytä mitään etuuksia. Miksi ne siis voivat leikata niitä? Etenkin, kun ne tulevat jälkikäteen sellaisesta työstä, joka on tehty paljon ennen työttömyyskautta.

Muusikon tärkein tulonlähde ovat usein keikkakorvaukset. Tekijänoikeuskorvausten maksun osuminen työttömyyskauteen leikkaa sekä peruspäivärahaa että muusikon aiempien tulojen kerryttiin ansiosidonnaisiin työttömyyskorvauksiin.

Tekijänoikeuskorvausta saavat taiteilijat ovat väliinputoaja sosiaaliturvajärjestelmässämme. Vaikka tekijänoikeudet ovat henkistä pääomaa, niiden perusteella saatuja tuloja ei kohdella pääomatuloina.

Rakenteellinen ongelma

Tekijänoikeusjärjestöt jakavat korvaukset kvartaaleittain tai puolivuosittain. Ne tulevat säännönmukaisesti vasta kuukausien kuluttua siitä, kun teoksia on esitetty.

Koska teokset on toki tehty paljon aiemmin kuin niitä esitetään, niihin liittyvä työ on usein tehty useita vuosia sitten.

”Tämä on säännönmukainen ja rakenteellinen viive, joka lainsäätäjän olisi tullut ottaa huomioon. Ei ole oikein, että korvaus vuosia sitten tehdystä työstä leikkaa työttömän työttömyyskorvausta,” todetaan adressissa.

Työttömyyskorvausta saa täysimääräisenä, vaikka saisi pääomatuloja, osinkotuloja ja vuokratuloja. Mutta sitä leikkaa muusikon oman, ennen työttömyyskautta tehdyn työn, tuottama tekijänoikeuskorvaus.

Tulojen kohtelun epätasa-arvoon kiinnitti huomiota jo kolmen ministeriön (STM, OPM, TEM) asettama, Anne Brunilan vetämä työryhmä vuonna 2017. Se vaati loppuraportissaan tätä epäkohtaa korjattavaksi: ”Tekijänoikeuskorvaukset tulee jättää huomioimatta työttömyyspäivärahan sovittelussa siltä osin, kuin niitä maksetaan teoksesta, esityksestä tms. joka on tehty ennen työttömyyttä.”

Allekirjoita adressi TÄSTÄ. 

Lue myös: Tekijänoikeuskorvausten yhteensovittaminen työttömyysetuuden kanssa

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.

OTA YHTEYTTÄ