Puoluerajat ylittävä budjettialoite hyvitysmaksun nykytason turvaamiseksi

Mikko Alatalo (kesk), Raija Vahasalo (kok) ja Piia Viitanen (sd) kokosivat puoluerajat ylittävän budjettialoitteen yksityisen kopioinnin hyvityksen (ns. hyvitysmaksun) nykytason turvaamisesta. “Olemme optimistisia, että saamme asian uuteen rakentavaan harkintaan,” sanoo aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Mikko Alatalo.

Mikko Alatalo (kesk), Raija Vahasalo (kok) ja Pia Viitanen (sd) ovat eräiden muiden kansanedustajien kanssa jättäneet talousarvioaloitteen, joka esittää yksityisen kopioinnin hyvityksen tason säilyttämistä nykyisellä tasolla myös vuonna 2019.

Aloitteen olivat keskiviikon aikana allekirjoittaneet heidän lisäkseen Jyrki Kasvi (vihr), Silvia Modig (vas), Kimmo Kivelä (sin), Ritva Elomaa (ps), Sari Tanus (krist), Thomas Blomqvist (rkp) ja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr).

Hyvitysmaksun kohdistuu leikkauspaine

Hallitus esittää valtion budjetista tekijöille, taiteilijoille ja tuottajille maksettavaa yksityisen kopioinnin hyvitystä alennettavaksi nykyisestä 11 miljoonasta yhdeksään miljoonaan. Aloitteen tavoitteena on säilyttää se nykyisellä tasolla.

Tutkimusten mukaan suomalaiset edelleen kopioivat noin neljännesmiljardi tiedostoa (mm. äänilevyjä, elokuvia ja musiikkikappaleita). Aloitteen tekijät tahtovat, että tästä maksetaan kohtuullinen hyvitys.

Kolmikko tuntee hyvitysmaksun

Ammattimuusikkona Mikko Alatalo tuntee hyvin hyvitystulon merkityksen monimuotoiselle ja maamme eri kolkissa kukoistavalle kotimaiselle kulttuurille.

”Pitkän artisti- ja poliitikkourani aikana olen seurannut uusien taitelijoiden tuloa alalle, ja nähnyt sen, miten erityisesti hyvitystulot ja -tuet ovat olleet monen muusikon, ohjaajan ja kuvittajan uran alun kannalta ratkaisevia. Ilman hyvitystä olisi moni suomalainen menestystarina jäänyt syntymättä, tarina kuulematta ja kulttuuritapahtuma järjestämättä”, toteaa Alatalo.

Kun hyvitys siirrettiin valtion budjettiin, Pia Viitanen oli asian esittelevä ministeri ja Raija Vahasalo asiaa tukeneen sivistysvaliokunnan puheenjohtaja. Nyt jätetyn aloitteen allekirjoittajissa on mukana edustajia poikkeuksellisen poikkiparlamentaarisesti.

”Kun tämä leikkausesitys julkistettiin kevään kehysriihessä, sivistysvaliokunta lausui silloin yksimielisesti, ettei kannata sitä”, sanoo Mikko Alatalo. ”Siksi olemme optimistisia, että saamme asian uuteen rakentavaan harkintaan. Kaksi miljoonaa euroa ei ole suunnaton raha valtion budjetissa, mutta se on suuri kulttuurintekijöille ja välillisesti myös koko kansantaloudelle.”

Aloite kuuluu seuraavasti:

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yksityisen kopioinnin hyvitykseen (2 000 000 euroa)

Valtion budjetista tekijöille ja tekijänoikeuden haltijoille maksettavaa yksityisen kopioinnin hyvitystä esitetään alennettavaksi vuonna 2019 nykyisestä 11 miljoonasta yhdeksään miljoonaan.

Hyvitys on suomalaiselle luovalle alalle elintärkeä, koska sillä ja sen yhteisöllisellä osuudella tuetaan laaja-alaisesti monimuotoista, alueellisesti kattavaa sekä kansainvälisesti menestyskykyistä kulttuuri- ja taidealaa. Puolet vuosittaisesta hyvityksestä menee suorina tilityksinä tekijöille, esiintyjille ja tuottajille.

Tekijänoikeuslain 26 A § mukaan ”Valtio maksaa tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön”. Lain mukaan määrärahan tulee olla sellainen, että hyvitystä voidaan pitää kohtuullisena. Hyvityksen siirtyessä valtion budjettiin vuonna 2014 ei 11 miljoonan euron korvaustason määrittelyssä tutkittu kopioinnin todellista määrää eikä sen todellista haittaa. Tasossa ei esimerkiksi huomioitu ollenkaan käytetyimpien kopiointivälineiden kuten tietokoneiden ja matkapuhelimien käyttöä. Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän tutkimuksen mukaan yksityinen kopiointi on pysynyt samalla tasolla 2017-2018.

Tässä tilanteessa emme pidä perusteltuna, että yksityisen kopioinnin hyvitystä alennettaisiin 11 miljoonasta eurosta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 29.80.41 yksityisen kopioinnin hyvitykseen.

Jaa tämä artikkeli

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.