• EN
 • SV
 • Vähennyksellä apua musiikin edistämistoimintaan

  17.12.2023 Sari Aalto-Setälä
  Kansainvälisesti tuttu malli musiikin edistämistoiminnan tukemisesta otetaan käyttöön myös Gramexissa.

  Gramexin syyskokous päätti tehdä vuoden 2024 alusta alkaen viiden prosentin vähennyksen musiikin esittäjä- eli taiteilija-asiakkaille jaettavista korvauksista. Vähennys käytetään kokonaisuudessaan musiikin edistämistoimintaan eli musiikin esittäjille eli muusikoille ja artisteille suunnattuihin avustuksiin ja tukiin. Vähennys kerätään kaikilta suorilta taiteilija-asiakkailla, ml. ulkomaiset taiteilijat.

  Gramexin varapuheenjohtaja, Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen kertoo, että vähennyksestä kertyvät varat käytetään musiikin edistämistoimintaan Musiikin edistämissäätiössä MES:ssä.

  ”Vähennyksen avulla vahvistetaan kotimaisen musiikkialan tulevaisuutta, monimuotoisuutta ja menestystä sekä varmistetaan säätiön tukitoiminnan jatkuvuus tilanteessa, jossa sen rahoitusnäkymiä on tarpeen vahvistaa.”

  Uutta rahoitusta tarvitaan

  Vänttisen mukaan edistämistoiminnan näkymät ovat muuttuneet monesta syystä. Yhteiskunnan tuki vähenee, eikä parempaa ole lähitulevaisuudessa näkyvissä.

  ”Musiikin edistäminen on nyt ja jatkossa entistä enemmän alan omien tai yksityisten rakenteiden harteilla, kun yhteiskunnan tuet vähenevät. Jotta saadaan uusia monimuotoisia musiikki-ilmiöitä, on turvattava investoinnit tulevaisuuteen.”

  Lisäksi Gramexin ja musiikin käyttäjäasiakkaiden toiminta on kehittynyt. Tällä on oma vaikutuksensa tukiin.

  ”Teknologian ja prosessien kehittämisen ansiosta Gramexin korvaukset jaetaan entistäkin tarkemmin oikeille oikeudenomistajille. Tästä olemme erittäin tyytyväisiä.”

  ”Hyvä kehitys kuitenkin aiheuttaa väistämättä sen, että aiemmin esimerkiksi käyttöraportoinnin puutteiden takia jakamatta jääneet, edistämistoimintaan päätyvät varat ovat merkittävästi vähentyneet. Kokonaisyhtälö yhteiskunnan rahoituksen vähentyessä on edistämistoiminnan kannalta hankala”, kertoo Vänttinen.

  Hyödyt kaikkien saatavilla

  Vänttinen kertoo, että kaikki Gramexin esittäjäasiakkaat voivat hakea edistämistoimintaan kohdennetuilla varoilla rahoitettuja tukia Musiikin edistämissäätiöstä.

  ”Kertyvät varat käytetään Musiikin edistämissäätiön avoimen vertaisarviointiprosessin kautta esimerkiksi elävän musiikin tilaisuuksiin ja kiertueisiin, musiikkitallenteiden ja -videoiden tuottamiseen, taiteilijoiden ja musiikin markkinointiin, vientiin ja koulutukseen, eli alan tulevaisuuden rakentamiseen.”

  Vähennys kerätään kaikilta suorassa asiakassuhteessa olevilta musiikin esittäjiltä. Vänttisen mukaan vähennys pyritään myöhemmin laajentamaan myös Gramexin kansainvälisten sisarjärjestöjen kautta edustettuihin ulkomaisiin taiteilijoihin.

  Tuttu maailmalta ja Teostosta

  ”Vastaava vähennys on ollut jo vuosia käytössä useiden muiden maiden taiteilijajärjestöissä ja eurooppalaisen lainsäädännön mahdollistama. Vähennys on ollut tuttu jo vuosia myös kotimaassa Teoston toiminnassa”, kertoo Vänttinen.

  Vähennys musiikin edistämistoimintaan alkaa karttua tammikuun 2024 alusta kerätyistä korvauksista. Ensimmäisen kerran se näkyy kesällä eli 10.6. alkavalla viikolla olevassa kesäkuun tilityslaskelmassa. Varojen käyttöä voi seurata vuosittain Gramexin avoimuusraportista ja vuosikatsauksesta.

  Lue myös muista syyskokouksen päätöksistä.