• EN
 • SV
 • DDEX ja Gramex: tehokkuutta standardeilla

  04.07.2024 Sari Aalto-Setälä
  Kansainvälinen DDEX-standardisointi toimii digitaalisen musiikkiteollisuuden yhdistävänä voimana. Gramex on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä yhteistä standardointia.

  DDEX on voittoa tavoittelematon standardisoimisjärjestö, joka keskittyy luomaan standardeja digitaalisen musiikin automatisoituun datanvaihtoon. Järjestön 140 jäsentä edustavat musiikkiteosten, äänitteiden ja esittäjien tekijänoikeusjärjestöjä, musiikkikustantajia, levy-yhtiöitä, jakelijoita, digitaalisten musiikkipalvelujen tarjoajia, studiopalveluyrityksiä sekä teknologiayrityksiä eri puolilta maailmaa.

  Käytännössä DDEX standardoi äänitteiden metadatan mukana siirtyvän tiedon muotoja. Nämä standardit kehitetään ja annetaan ilmaiseksi käyttöön kaikille toimialalla.

  Yksi DDEX:n painopistealueista on musiikin esittäjiä ja tuottajia edustavien lisensointiorganisaatioiden, kuten Gramexin, ja äänitteiden oikeuksien omistajien välisen vuorovaikutuksen ja tilityksen parantaminen.

  Yhteistyössä määritellään esimerkiksi musiikin datahubeille asetettavia vaatimuksia, jotta datan vaihto ja siihen pohjautuvat jatkoprosessit kuten tilitys olisivat mahdollisimman tehokkaita ja sujuvia.

  ”Standardit, jotka koskevat sekä ääniteoikeuksien kirjaamista että äänitteiden käytöstä saatavien tulojen raportointia, tunnetaan nimellä Recording Data and Rights -standardit (RDR). Tällä hetkellä on olemassa kolme RDR-standardia, jotka kattavat ääniteoikeuksiin liittyvän viestinnän asianomaisten sidosryhmien välillä”, kertoo Vanessa Bastian DDEX:n sihteeristöstä.

  ”Gramex on ollut erittäin aktiivisesti mukana kehittämässä RDR-standardiryhmään kuuluvaa neljättä standardia, jonka avulla voidaan edistää mahdollisten oikeuksien ristiriitojen tehokasta ratkaisemista”, Bastian kertoo.

  Uusi Rights Claim Conflict (RCC) -standardi tarjoaa mekanismin, jonka avulla voidaan käsitellä oikeuksia vaativien osapuolten välisiä konflikteja eli tilanteita, jossa esimerkiksi useampi taho väittää omistavansa oikeudet samaan äänitteeseen.

  ”RCC-standardin sisältämät kaksi viestiä antavat Gramexin kaltaisille organisaatioille mahdollisuuden ilmoittaa oikeuksia vaativille osapuolille, jos yksi tai useampi niiden vaatimuksista on ristiriidassa. Lisäksi standardin avulla Gramex voi saada vastauksen, jossa ristiriidassa olevat osapuolet joko päivittävät, pitävät voimassa tai peruuttavat aiemmin esittämänsä, ristiriitaan johtaneen vaatimuksen. Tavoitteena on ratkaista oikeuksien haltijoiden väliset kiistat ja riidat, jotta tulot voidaan lopulta vapauttaa maksettaviksi oikeudenomistajille”, Bastian kertoo.

  DDEXin työn onnistuminen edellyttää jäsenorganisaatioiden aktiivista osallistumista.

  ”Gramex Finlandin kaltaisilla jäsenillä on tärkeä rooli tässä työssä, sillä ne ovat yhteys musiikin esittäjiin ja tuottajiin. Olennaista on myös tiivis yhteistyö tuottajia edustavan IFPI:n ja esittäjien SCAPR:n kanssa. Lopulta kaikilla toimijoilla on yhteiset tavoitteet entistä tarkemman ja tehokkaamman prosessin luomiseksi jatkuvasti kehittyvälle musiikkiteollisuudelle”, Bastian kertoo.

  Lisätietoja DDEXistä on osoitteessa http://ddex.net 

  Lisää samasta aiheesta