• EN
 • SV
 • Kulttuuri puolueiden vaaliohjelmissa

  31.03.2023 Lauri Kaira

  Vaikka vaaliuutiset liikkuvat valtion velan ja turvallisuusasioiden ympärillä, puolueiden ohjelmissa on myös kulttuuriasiaa. Jotkut ovat huomioineet luovat alat ja taiteilijat laajemmin, jotkut suppeammin mutta vain aniharvoin teema on vaiettu kokonaan.

  Seuraavassa käsitellään puolueiden julkaistuja kulttuuritavoitteita Cuporen tutkimuksen, Helsingin Sanomien jutun sekä puolueiden vaali- ja kulttuuriohjelmien pohjalta.

  Kolme kovaa kysymystä

  Helsingin Sanomat esitteli (24.3.) suurimpien puolueiden kannat kolmeen keskeiseen kulttuuripolitiikan talous kysymykseen: kulttuurirahoituksen nosto prosenttiin valtion kokonaismenoista, pitäisikö ihmisten maksaa itse enemmän kuluttamastaan kulttuurista ja pitäisikö Ylen rahoitusta leikata tuntuvasti.

  Puolueet vastasivat tavallisella gallup-asteikolla, jossa saattoi olla joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä tai täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa. Hesarin jutun mukaan puolueissa on eroja:

  Puolueiden vaaliohjelmat

  Cuporen tutkijat Olli Jakonen ja Vappu Renko ovat tehneet 23.3. päivätyn eli varsin tuoreen raportin puolueiden vaaliohjelmista. Sen mukaan ajankohtaisin kulttuuriohjelma on Kokoomuksella, jolta tuli pari viikkoa sitten ”Sivistys kasvaa kulttuurista”- ohjelma. Toiseksi tuorein erityisohjelma on Vihreillä, vuodelta 2022. Liki kaikki puolueet käsitelevät kulttuuria myös varsinaisissa vaaliohjelmissaan.

  Linkit puolueiden ohjelmiin ovat lopussa. Niihin kannattaa käydä tutustumassa, koska aineistojen tiivistämisessä on aina haasteensa. Tässä siis tiivistelmät nykyisten eduskuntapuolueiden ohjelmiin aakkosjärjestyksessä:

  Keskustan vaaliohjelmassa kulttuuri näkyy mainintoina kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Puolue pitää perusteltuna, että yhteiskunnan taloudellinen tuki kulttuurille jatkossa vahva. Keskusta tahtoo kehittää liikunta- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuutta koko Suomen alueella. Puolueen varsinainen kulttuuriohjelma on vuodelta 2018.

  Kokoomus vaatii kulttuuria koskevassa erityisohjelmassaan kulttuurialan kasvustrategiaa, uusia rahoitus- ja kannustinmalleja, tekijänoikeuslain uudistamista yhteistyössä kulttuurialan kanssa sekä taiteilijoiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyvien epäkohtien korjaamista. Lahjoitusten verovähennysoikeus on laajennettava kulttuuriin. Vaaliohjelmassa puolue lupaa, että valtiontalouden tasapainottavia säästöjä ”vältetään koulutus- ja kulttuurimenoista”. Puolue korostaa kulttuuri- ja tapahtuma-alan elinkeinopoliittista kehittämistä. Prosenttitavoite on mukana.

  Kristillisdemokraatit haluaa vaaliohjelmassaan vahvistaa vapaan sivistystyön roolia matalan kynnyksen oppilaitosmuotona. Oma kulttuuriosio “Kulttuuri ja liikunta kuuluvat kaikille”, jossa painotus oikeudessa kulttuuriin, kulttuurihyvinvoinnissa ja kirjastoissa. Kirjastot tärkeitä myös maahanmuuttajien kotouttamisessa.

  Liike Nytin vaaliohjelmassa ei Cuporen tutkijoiden mukaan ole kulttuuria koskevia vaalilupauksia. Puolueella ei ole erillistä kulttuuripoliittista ohjelmaa eikä kulttuuria mainita puolueen yleisohjelmassa. Todennäköisesti tällaisia tavoitteita kuitenkin on joidenkin yksittäisten ehdokkaiden ohjelmissa.

  Perussuomalaiset ei ole Cuporen tutkijoiden mukaan julkaissut varsinaista vaaliohjelmaa, vaan ohjelmia eri teemoista. Niissä korostuu talouden tasapainottaminen, joka tehdään pääosin ”juustohöylällä” eli leikkauksia tulossa kaikille. Aiemmassa kulttuuripoliittisessa ohjelmassa painottaa suomalaista kulttuuria sekä saavutettavuutta esim. kouluissa ja kirjastoissa.

  Ruotsalaisen kansanpuolueen ohjelmassa korostetaan kulttuurialan tärkeyttä hyvinvoinnin ja työllisyydenkautta, ja mainitaan saavutettavuutta sekä monimuotoisuutta tukevaa kulttuuripolitiikkaa. Puolue tahtoo nostaa kulttuurialan osuutta valtion budjetista pitkällä aikavälillä ja kehittäisi freelancerien sosiaaliturvaa.

  Sosialidemokraattien ohjelmassa huomioidaan laajasti kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja vaaditaan monen tyyppisiä tuloja saavien taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittämistä. Prosenttitavoite mukana. Kulttuurista puhutaan osana yhteiskunnan huoltovarmuutta ja resilienssiä. Luovia aloja ja kulttuuria on vahvistettava pandemian jälkeen. Puolue korostaa, että kulttuuriset oikeudet kuuluvat kaikille.

  Valta kuuluu kansalle ei ole julkaissut erityistä kulttuuria koskevaa vaaliohjelmaa. Puolueohjelman mukaan: ”Puolue arvostaa kaikkea taide- ja kulttuurielämää ja erityisesti sellaista, joka vahvistaa kansallista itsetuntoa ja tuottaa hyvinvointia kansalaisille.”

  Vasemmistoliitto tukee ohjelmassaan niin ikään prosenttitavoitetta. Lisäksi luovat alat on tunnustettava elinkeinoina ja vientialoina. Alan tukeminen, osallisuus ja saavutettavuus on tärkeää. Puolue nostaa esille kulttuurihyvinvoinnin teemoja, taiteen käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Taiteen hankintaa voisi tukea sillä, että ostaja voisi saada taidehankinnoista rajatun verovähennyksen. Kulttuurin on oltava osa kaikkia hallituksen keskeisiä politiikkaohjelmia.

  Vihreiden vaaliohjelma sisältää niin ikään rahoituksen kasvattamisen prosenttiin valtion budjetista sekä monia muitakin tavoitteita, kuten valtiontaiteilija-apurahojen ja -eläkkeiden määrän kasvattamisen, taiteilijoiden eläke- ja sosiaaliturvan epäkohtien korjaaminen, kulttuurin roolin vahvistaminen osana valtion ja kuntien elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa.

  Eduskunnan täysistuntosali. Eduskuntatalon pyöreä sali, jossa täysistunnot pidetään. Täysistunto 10. toukokuuta 2019 kuvattuna täysistuntosalin yläpuolelta. Vaalikauden ensimmäinen päivä, jona kansanedustajat istuvat omilla paikoillaan.
  Hanne Salonen / Eduskunta

  Tutustu ohjelmiin ja tavoitteistoihin

  Kaikilla puolueilla ei ole samanlainen ohjelmarakenne, mutta alla on linkit Cuporen tutkijoiden ja toimituksemme löytämiin aineistoihin.
  Puolueet ovat nimenneet kulttuuripoliittiset ohjelmansa eri nimillä – on visioita, linjauksia ja manifesteja – mutta linkkilistassa ne on selkeyden vuoksi nimetty samoin ja perässä hyväksymisvuosi. Koska tiivistelmät eivät kerro kaikkea, ohjelmiin kannattaa tutustua:

  Keskusta
  Keskustan vaaliohjelma
  Kulttuuripoliittinen ohjelma 2018

  Kokoomus
  Kokoomuksen vaaliohjelma
  Kulttuuripoliittinen ohjelma 2023

  Kristillisdemokraatit
  Kristillisdemokraattien vaaliohjelma
  Kulttuuripoliittinen ohjelma 2021

  Liike Nyt
  Liike Nytin vaaliohjelma

  Perussuomalaiset
  Perussuomalaisten puolueohjelmat
  Kulttuuripoliittinen ohjelma 2020

  Ruotsalainen kansanpuolue
  RKP:n vaaliohjelma
  Kulttuuripoliittinen ohjelma 2015

  Sosialidemokraatit
  SDP:n vaaliohjelma
  Kulttuuripoliittinen ohjelma 2018

  Valta kuuluu kansalle
  Valta kuuluu kansalle puolueohjelma

  Vasemmistoliitto
  Vasemmistoliiton vaaliohjelma
  Kulttuuripoliittinen ohjelma 2018

  Vihreät
  Vihreiden vaaliohjelma
  Kulttuuripoliittinen ohjelma 2022

  Lisää samasta aiheesta