Internationella ersättningar

Utländska upphovsrättsorganisationer samlar in ersättningar för användning av finska inspelningar utomlands. Ersättningen till Finland och Gramex baserar på avtal som ingåtts av Gramex med utländska upphovsrättsorganisationer.

Avgifterna baserar alltid på landets egna tariffer och avräkningen baserar på redovisnings- och behandlingsreglerna för varje utländsk organisation.

Ersättningarna som Gramex får från utlandet betalas alltid till Gramex-kunder vid nästa huvudbetalning. Gramex drar inte sina egna administrationskostnader från internationella ersättningar.

Skattebehandlingen av fordringar i Finland överensstämmer med gällande skattelagstiftning och de internationella skatteavtal som den finska staten ingått med andra stater.

Bilaterala avtal som är i kraft (situation 01.09.2019):

Artister

Land Organisation Avtalstyp
Argentina CADIF B
Belgien PlayRight A
Brasilien Abramus A
Spanien AIE A
Holland SENA A
Irland RAAP A
Iseland SFH A
Storbritannien PPL A
Italien Nuovo IMAE A
Österrike LSG A
Japan Geidankyo A
Kanada ACTRA A
Kanada ARTISTI A
Kanada MROC A
Kroatien Huzip B – avtalsförhandling igång (A)
Lettland LaiPa A
Litauen AGATA A
Malaysia PRISM B
Norge Gramo A
Norge Norwaco A (privatkopieringsersättning)
Portugal GDA A
Polen SAWP/STOART A
Frankrike Adami A
Frankrike SPEDIDAM B – avtalsförhandling igång (A)
Rumänien Credidam A
Sverige SAMI A
Tyskland GVL A
Slovakien Slovgram A
Slovenien Zavod IPF A
Schweiz Swissperform A
Danmark Gramex A
Tjeckien Intergram A
Ungern EJI A
Estland EEL A
Förenta staterna AARC A (privatkopieringsersättning)
Förenta staterna AFM & SAG -AFTRA A
Förenta staterna SoundExchange A

Producenter

Land Organisation Avtalstyp
Brasilien Abramus A
Spanien Agedi A
Holland SENA A
Storbritannien PPL A
Italien SCF A
Kanada Re:Sound A
Grekland Grammo A
Lattland LaiPa A
Litauen AGATA avtalsförhandling igång
Norge Gramo A
Frankrike SCPP avtalsförhandling igång
Sverige IFPI Sverige A
Tyskland GVL avtalsförhandling igång
Danmark Gramex A
Tjeckien Integram A
Ryssland RPA A
Estland EFU A
Förenta staterna AARC A (privatkopieringsersättning)
Förenta staterna SoundExchange A