Gramex – en länk till Din tjänst

Viktigt corona-meddelande

Coronavirus orsakar ekonomiska problem for våra kunder. Gramex vill hjälpa till. Därför kommer vi att göra vårutbetalningen ungefär en månad tidigare än planerat. Vi strävar efter att betala pengarna till bankkontona i slutet av april.

> Information till bakgrundsmusikkunderna om åtgärder som gjorts på grund av coronavirus.

En länk till din tjänst

För den finländska kulturen är ersättningar för upphovsrätten livsviktiga. Det är Gramex som samlar in ersättningarna för musikernas, sångarnas, dirigenternas, kapellmästarnas och ljudupptagningsproducenternas del och främjar inhemsk musik.

Gramex representerar finländska artister och producenter och ett stort antal utländska rättsinnehavare och samarbetar med över 31 000 musikanvändare. Företag som använder musik får licensen via Gramex och man behöver inte be om tillstånd för användning av musik separat från varje upphovsman.

Artister och producenter

Gramex är en ideell förening utan vinstintresse där beslutanderätten utövas av representanter för musiker, solister och ljudupptagningsproducenter. Organisationer i musikbranschen grundade Gramex år 1967. Gramex tar ut varken anslutnings- eller medlemsavgifter.

Kunder hos Gramex är utövande artister som medverkar på inspelningarna, samt ljudupptagningsproducenter. Ett kundförhållande kan uppstå först när en producent har producerat en ljudupptagning eller den utövande artistens prestation har spelats in.

Du blir vår kund genom att skriva under ett kundavtal. Genom att sluta ett kundavtal ger kunden en fullmakt till Gramex att bevaka sina rättigheter som stipuleras i upphovsrättslagen enligt avtal och Gramex stadgar. Gramex samlar in för och betalar ut till sina avtalskunder de lagstadgade ersättningarna både från Finland och utlandet. Se listan av länderna här.

Utbetalning av ersättningar

De producenter och artister (solister, musiker, bakgrundssångare, dirigenter och kapellmästare) som medverkar på inspelningen har rätt till ersättning när inspelningen framförs offentligt i t.ex. radio, i TV, vid evenemang för allmänheten eller i kund- och arbetsutrymmen.

Gramex betalar ersättningarna till de ersättningsberättigade enligt Gramex fördelningsregler. Det minsta belopp som betalas ut är numera 10 euro. Om ersättningen för ett år inte uppgår till denna summa, samlas de årliga ersättningar i sammanlagt tre år. Ersättningarna är skattepliktig inkomst och Gramex innehåller förskottsskatt på dessa.

Utbetalningsschema 2020

Inspelningsanmälan

Ljudupptagningens producent gör en inspelningsanmälan till Gramex. I anmälan finns uppgifter om inspelningens/ ljudupptagningens producent och om varje enskild artist som uppträder på inspelningen. Utan inspellningsanmälan kan Gramex inte betala ut ersättningar.

Gramex direkta rättsinnehavarkunder kontaktas och de redovisade ersättningarna betalas i regel ut med hjälp av rättsinnehavarens gällande kontaktinformation. Utländska upphovsrättsorganisationer får i sin tur olika slags filer med användningsdata för behandling. Om det finns okända rättsinnehavare, söker Gramex efter information om dem enligt lagen om kollektiv förvaltning

Okända inspelningar

Gramex har samlat in pengar för inspelningar som har framförts offentligt till exempel i radion, men vi hittar inte alla medverkande rättsinnehavarna och kan därför inte betala ut dem. Här nedan hittar du inspelningar som spelats i Finland under 2017 men vars rättsinnehavare informationen saknas fortfarande. Listorna innehåller dessa inspelningar som har raporterats till Gramex under 2016, 2017 och inspelsningdata kan innehålla fel.

Ifall det finns låtar på listan som finns på dina inspelningar, vänligen kontakta silja.sinnemaki[at]gramex.fi

Okända inspelningar från året 2017 (24.08.2020):

– Radio inspelningar 2017

– Andra användningsområden 2017

0
rättsinnehavares kundavtal
0 M€
ersättningar samlades in år 2019
0
rättsinnehavare fick ersättningar år 2019

MyGramex Portalen

MyGramex är en serviceportal för Gramex artist- och producentkunder. I MyGramex kan du bl.a kontrollera och uppdatera dina kontakt- och skatteprocentinformation och se statistik över produkt-, spel- och ersättningsinformation.
Ifall du är en ny kund i den här servicen skall du först registrera dig som en användare i servicen. Efter registreringen får du en bekräftningslink som du bör bekräfta. I fortsättningen är det möjligt att också göra inspelningsanmälningen via MyGramex – portalen.

MyGramex-portal

En upphovsrättsorganisation i din service

Gramex vill göra användningen av musik enkelt och samlar in ersättningar till utövande artister, musiker on ljudupptagningsproducenter. Gramex beviljar användningslicenser, vilka möjliggör användningen av musik och ger ersättningar till rättsinnehavare. Gramex har over 56 000 kundavtal med artister, musiker och producenter.

Lagen om kollektiv förvaltning

Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt trädde i kraft 1.1.2017. Lagen reglerar förvaltningsorganisationernas verksamhet, särskilt kundrelationen mellan rättsinnehavaren och organisationen och också behandlingen om klagomål och tvister.

Se år 2017 kundmeddelande om lagen
Se lagen om kollektiv förvaltning
Läs om behandlingen av klagomål och tvister

Gramex stadgar och kundavtal

Du kan se nedan länkarna till rättsinnehavarens kundavtal, Gramex stadgar och fördelningsregler.

Gramex stadgar
Gramex fördelningsregler
Gramex kundavtal för privateperson
Gramex  kundavtal för företagets/föreningens 

Insynsrapport och dataskyddsbeskrivningar

Nedan är länkarna till Gramex insynsrapporten och olika dataskyddsbeskrivningar.

Insynsrapport 2017
Insynsrapport 2018
Insynsrapport 2019
• Dateskyddsbeskrivning: Kommunikation och Gramexpress
Dataskyddsbeskrivning: Licensieringens kundregister
Dataskyddsbeskrivning: Rättsinnehavare
Dataskyddsbeskrivning: MyGramex-portalen

Viktiga blanketter och avtalsmodeller

Nedan finns viktiga blanketter och avtalsmodeller som artister och producenter kan behöva.

Inspelningsanmälan (pdf)
Avtal om överlåtelse av en ljudupptagningsproducents Gramex-rättigheter (pdf)
Fullmakt för oskiftat dödsbo (pdf)
Samproduktionsavtal (pdf)
Gramex brochyr (pdf)
Gramex onepager (pdf)
Gramex årsöversikt 2019

Kontaktuppgifter

Gramex ry
Lilla Robertsgatan 16 A
00120 HELSINGFORS
Rättsinnehavartjänster för musiker och producenter tel: +358 50 518 9892
Licenseringstjänster för musikanvändare tel: +358 50 518 9893
Mediakontakter tel: +358 50 518 9894

Köp musiklicensen

När musik från ljudupptagningar eller musikvideor spelas vid i utrymmen öppna för allmänheten, Du kan köpa både Teosto- och Gramex-licens hos musiikkiluvat.fi.

> Köp licensen hos musiikkiluvat.fi

När musik från ljudupptagningar eller musikvideor spelas vid evenemang, Du kan köpa både Teosto- och Gramex-licens hos Teosto.
> Köp licensen hos Teosto