Gramex palvelee

Gramex palvelee esittäviä taiteilijoita ja tuottajia mm. keräämällä korvauksia, myöntämällä musiikin käyttölupia ja tekemällä edunvalvontaa.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät muusikoiden ja tuottajien edustajat.  Gramexilla on taiteilijoiden ja tuottajien kanssa yli 52 000 asiakassopimusta.

Asiakkaaksi liittyminen

Gramexin asiakkaaksi voi liittyä sellainen esittävä taiteilija, jonka esitys on tallennettu äänitteelle ja sellainen äänitetuottaja, joka on tuottanut äänitteen. Asiakkaaksi liittyminen tapahtuu tekemällä asiakassopimuksen.
Asiakas valtuuttaa Gramexin hallinnoimaan tiettyjä taloudellisia oikeuksiaan. Tämä valtuutus on rajattu. Gramex ei esimerkiksi myönnä lupia äänitteiden tai musiikkivideoiden myyntiin, striimaukseen tai mainoskäyttöön.

Korvausten kerääminen ja tilittäminen

Gramex-korvauksia musiikin käytöstä kerätään mm. radioasemilta, taustamusiikkia käyttäviltä kaupoilta, ravintoloista ja laitoksista sekä av-tuottajilta. Noin 31 000 musiikkia käyttävällä liikepaikalla ja yrityksellä on Gramex-sopimus.
Gramex kerää ja tilittää tekijänoikeuskorvaukset tehokkaasti, tarkasti ja pienin kustannuksin. Gramex välittää myös ulkomailta kerätyt korvaukset yli 30 maasta.
Korvausten jakamisen lisäksi Gramex edistää musiikkia muutenkin. Se puolustaa taiteilijoiden ja tuottajien etua sekä rahoittaa musiikin edistämis- ja vientityötä. Gramex rahoittaa esimerkiksi Musiikin Edistämissäätiön, Music Finlandin ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen työtä.

My Gramex-portaali palvelee

Gramex palvelee puhelimitse, sähköpostitse, yhteyslomakkeella ja nykyisin yhä laajemmin MyGramex-asiakaspalveluportaalin kautta.
Jokaisen asiakkaan tulee kirjautua portaalin käyttäjäksi. Sieltä näkee mm. saamansa korvaukset sekä sen, miten korvauksia on kertynyt eri puolella Suomea toimivista radioista.

Lisätietoja

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat yhä olla voimassa.

Korvausten tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty Gramexille ääniteilmoitus, musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Ääniteilmoitus tehdään sähköisesti MyGramex -portaalissa. Koska Gramex tilittää korvauksia jo samana vuonna kuin niitä kerätään, ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Muuten korvauksia joutuu odottamaan tarpeettoman kauan.

>Ohjeet ääniteilmoituksen täyttämiseen.

Hoidat Gramex-asiat helposti MyGramex-portaalin kautta. Sivulta Asiointilomakkeet ja ohjeet löydät muun muassa tulostettavat asiakirjat, sähköisen yhteydenpidon lomakkeet sekä erilaisia ohjeita ja sääntöjä.

Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa tai kun sitä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Se kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Korvaukset jaetaan Gramexin tilityssäännön mukaan. Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Korvaukset tilitetään sen mukaan, paljonko kappaleita on soitettu. Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 5 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen verottajalle.

Tutustu Gramexin sääntöihintilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.