• EN
 • SV
 • Perikunnat

  Tiesitkö, että Gramex-oikeudet periytyvät samalla tavalla kuin muukin omaisuus?

  Tekijänoikeus periytyy

  Tekijänoikeuteen sovelletaan tekijän kuoltua normaaleja avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia sääntöjä. Nämä säännökset koskevat siten myös Gramex-oikeuksia ja sitä kautta saatavia korvauksia.

  Henkilöasiakkaamme kuoltua asiakassopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät asiakkaan perillisille siksi ajaksi, jonka Gramex-oikeudet ovat voimassa. Tältä sivulta löydät ohjeita perikunnille Gramex-asioiden hoitamiseksi.

  Miten perikunta hoitaa Gramex-asiat?

  Niin kauan kuin kuolinpesä on jakamatta, kuolinpesän osakkaat määräävät yhdessä pesään kuuluvien Gramex-oikeuksien käyttämisestä. Gramex-korvauksia ei tilitetä kuolinpesän osakkaille henkilökohtaisesti, vaan nimenomaisesti kuolinpesälle. Tilitystä varten on selvintä, että kuolinpesä avaa itselleen oman pankkitilin.

  Gramexin ja kuolinpesän välisen yhteydenpidon helpottamiseksi tulee kuolinpesän osakkaiden valtuuttaa kirjallisesti joku yhteyshenkilöksi Gramexiin nähden. Valtuutettu voi olla joko kuolinpesän osakas tai pesän ulkopuolinen henkilö.

  Mitä tapahtuu perinnönjaon jälkeen?

  Kun perinnönjako on tehty, voi perillinen saada Gramex-oikeuksia itselleen. Mikäli olet saanut perinnöksi Gramex-oikeuksia, toimitathan meille asiakirjat selvitykseksi oikeuksien siirtymisestä. Useimmiten perinnönjakoa koskevat asiakirjat ovat riittäviä. Tämän jälkeen tarvitset vielä oman asiakassopimuksen ja Gramex-numeron.

  Mikäli Gramex-oikeudet jaetaan perinnönjaossa useammalle henkilölle, kaikkien perinnönsaajien kanssa tehdään omat asiakassopimukset, ja heille annetaan omat Gramex-numerot.

  Gramexille toimitettavia asiakirjoja ja tietoja

  Kaikki asiakirjat voi toimittaa sähköpostitse tarja.henriksson@gramex.fi.

  Usein kysyttyä

  Periytyvätkö tekijänoikeuskorvaukset?
  Plus
  Kyllä, tekijänoikeuskorvaukset periytyvät muun omaisuuden tavoin. Perintönä saaduista tekijänoikeuksista kertyvät tekijänoikeustulot eivät ole ansiotuloa, vaan pääomatuloa, joista maksetaan verottajan määräämä pääomatulovero. Näin ollen perillisten ei tarvitse toimittaa Gramexille ansiotuloihin tarkoitettua henkilökohtaista verokorttiaan, vaan Gramex pidättää tilityksistä pääomatuloveron (30 % vuonna 2024). Muista lähettää Gramexille myös perukirja.
  Pitääkö Gramex-oikeuksia huomioida perinnönjaossa?
  Plus
  Kyllä. Gramex-korvauksiin suhtaudutaan samalla tapaa kuin muuhunkin perinnönjaossa jaettavaan omaisuuteen. Tästä säädetään perintökaaressa. Mikäli kuolinpesän osakkaat haluavat toimittaa perinnönjaon, se voidaan toteuttaa joko osakkaiden itsensä suorittamana sopimusjakona tai oikeuden määräämän pesänjakajan suorittamana toimitusjakona. Joissakin tilanteissa toimitusjako on pakollinen.
  Missä säädetään Gramex-korvausten periytymisestä?
  Plus
  Perinnöstä ja testamentista säädetään perintökaaressa. Gramex-korvauksiin noudatetaan samaa lakia kuin muuhunkin perittävään omaisuuteen. Henkilö on perillisen asemassa, mikäli hänen ja perittävän välillä vallitsee laissa edellytetty sukulaisuus-, avioliitto- tai ottolapsisuhde. Näiden kautta muotoutuu lakimääräinen perimysjärjestys.
  Usein kysyttyä

  Hyödyllisiä lomakkeita

  Valtakirja jakamattoman kuolinpesän puolesta

  Kuolinpesän asiakirjapyyntö

  Ota yhteyttä

  Person image
  Näytä
  G
  Tarja Henriksson
  Päällikkö, asiakkuudet
  +358 10 248 9207
  Person image
  Näytä
  G
  Heli Kosunen
  Palvelukehittäjä, asiakaspalvelu esittäjät ja tuottajat
  +358 10 248 9201
  Person image
  Näytä
  G
  Ilona Saarela
  Palvelukehittäjä, asiakaspalvelu esittäjät ja tuottajat
  +358 10 248 9205