HAE

Upphovsrättsorgnisationen Gramex

För den finländska kulturen är ersättningar för upphovsrätten livsviktiga. Det är Gramex som samlar in ersättningarna för musikernas, sångarnas, dirigenternas, kapellmästarnas och ljudupptagningsproducenternas del. Gramex är den största upphovsrättsorganisationen i musikbranschen i Finland.

Läs mera