Upphovsrättsorgnisationen Gramex

För den finländska kulturen är ersättningar för upphovsrätten livsviktiga. Det är Gramex som samlar in ersättningarna för musikernas, sångarnas, dirigenternas, kapellmästarnas och ljudupptagningsproducenternas del. Gramex är den största upphovsrättsorganisationen i musikbranschen i Finland.

Läs mera

En länk till musikanvändares tjänst

Gramex är en länk mellan musikanvändare och musikbranchen. I lagen stipuleras att du skall betala ersättning och ansöka licens. Det skulle vara mycke besvärlig att avtala ocn betala ersättning till varje enskild solist, bakgrundsmusiker oc producenter för alla spelade musik. Gramex är en länk till din tjänst.

Läs mera

Artister och producenter

Granex är en ideel förening utan vinstintresse där beslutanderätten utövas av representanter för musiker, solister och ljudupptagningsproducenter. Vår viktigaste uppgift är att samla in avgifter för musikanvändning och betala ut ersättningar.

Läs mera