Musiikkivideot2018-10-26T18:32:04+00:00

Project Description

Musiikkivideot

Musiikkivideon julkiseen esittämiseen ja TV-käyttöön tarvitaan lupa ja se oikeuttaa korvaukseen. Korvausten saaminen edellyttää, että tuottaja on tehnyt videosta ilmoituksen Gramexille. Musiikkivideo on tekijänoikeuslain silmissä elokuvateos. Sen julkiseen esittämiseen tarvitaan lupa, jonka saa Gramexin kautta.
Tämä koskee sekä videon esittämistä läsnäolevalle yleisölle (esim. ravintolassa, asiakastilassa tai konsertin väliajalla), videon käyttöä osana tv-ohjelmaa sekä tällaisen videoita sisältävän tv-kanavan (esim. MTV) pysyväisluonteista esittämistä yleisölle avoimissa tiloissa ja tilaisuuksissa.

Tuottajan oikeudet
Lainsäädäntömme asettaa videolla esiintyvät muusikot ja videon tuottajan jonkin verran eri asemaan. Koska musiikkivideo on elokuvateos, musiikkivideon tuottajalla on samat oikeudet kuin elokuvatuottajalla eli häneltä pitää hankkia lupa musiikkivideon julkiseen esittämiseen. Käytännössä levy-yhtiöt hallinnoivat musiikkivideoiden tuottaja-oikeuksia. Luvat heidän puolestaan saa Gramexilta.

Muusikon oikeudet
Vuonna 2006 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen muusikolla on oikeus korvaukseen, jos julkisisissa tiloissa, televisiossa tai Internetissä esitetään Suomessa äänitettyä ja jossain ETA-maassa kuvattua, kaupallisesti julkaistua kuvallista musiikkitallennetta.

Muusikoiden korvausoikeus on tarkoin rajattu. Kahden ehdon tulee täyttyä:

1) musiikkivideon sisältämän äänitteen tulee olla äänitetty Suomessa ja

2) musiikkivideon tulee olla kuvattu Suomessa tai muualla ETA-alueella.

Opetusministeriö on nimetty Gramexin järjestöksi, joka kerää ja tilittää musiikkivideon esityskorvaukset muusikoille. Gramex palvelee musiikkivideon käyttäjää siis sekä tuottajien että muusikoiden puolesta.

Korvausten saanti edellyttää ilmoitusta
Jos ääniotteestäsi on tehty musiikkivideo, se tulee ilmoittaa Gramexille. Oheisen linkin kautta voit tulostaa musiikkivideoilmoituksen. Korvausten saaminen edellyttää musiikkivideoilmoituksen tekemistä. Jos äänitteestänne on tehty musiikkivideo, tee siitä välittömästi ilmoitus oheisella tulostettavalla lomakkeella.

> Musiikkivideoilmoitus (pdf)

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry, Musiikkituottajat IFPI Finland ry ja Solo ry.

Gramexin vuosikokous valitsee järjestölle hallituksen. Gramexin sääntöjen mukaan puolet hallituksen jäsenistä tulee olla taiteilijoiden ja puolet tuottajien edustajia. Hallituksen puheenjohtajana tulee olla näihin tahoihin nähden neutraali henkilö.

Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin järjestön vuosikatsauksissa ja avoimuusraporteissa. Gramexin toimitusjohtajana toimii Ilmo Laevuo.

Gramexin strategia on vuodelta 2017. Strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa.

Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi. Gramex lisensoi itse lähinnä musiikin käyttöä erilaisissa medioissa ja av-tuotannoissa.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat kuitenkin yhä olla voimassa.

Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa sekä kun äänitettä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Gramex kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Gramex jakoi vuonna 2017 korvauksia 15,5 miljoonaa euroa. Kotimaisille oikeudenhaltijoille tästä meni noin 10,1 miljoonaa euroa ja ulkomaisille 5,4 miljoonaa euroa.

Korvauksia saavia taiteilijoita oli 10 378 ja tuottajia 2549 kappaletta. Näistä 1650 sai korvauksia sekä taiteilijoina että tuottajia. Lisäksi tehtiin yli 12 000 suoritusta ulkomaisille taiteilijoille ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

Tämän lisäksi seuraavalle tilikaudelle siirtyi maksuteknisistä syistä 1,1 miljoonan euron korvausten maksu sekä 4,9 miljoonaa euroa lähinnä ulkomaisten äänitteiden korvauksia, joiden osalta oikeudenhaltijatietoja vielä selvitetään. Vuonna 2017 tilitettiin pääosin 2016 kerättyjä korvauksia.

Gramex keräsi vuonna 2017 korvauksia 23,9 miljoonaa euroa. Suurimmat korvauserät tulivat radio- ja televisiokäytöstä (9,1 milj.), taustamusiikista (9,4 milj.), Internet- ja tietoverkkokäytöstä (2,6 milj.), yksityisen kopioinnin hyvityksestä (1,7 milj.) ja ulkomailta tulleina korvauksina (0,7 milj.).

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.