Ääniteilmoituksen täyttäminen

Ääniteilmoitus tehdään MyGramex-portaalissa  viimeistään äänitteen julkaisukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Ääniteilmoituksen yhteystietojen perusteella lähetämme uusille asiakkaille (sekä tuottajille että taiteilijoille) asiakassopimukset.

HUOM! Ääniteilmoitus tulee tehdä vaikka äänite julkaistaisiinkin ainoastaan digiversiona.

Täyttöohjeet

1 Äänitteen kansitiedot tulee liittää ääniteilmoituksen mukaan. Esim. kopio cd-levyn kansilehdestä.

2 Ääniteilmoituksella ilmoitetaan studiotapahtumiin perustuvat esittäjätiedot kappalekohtaisesti.

3 Jokaisen esiintyjän kohdalla on erikseen mainittava, esiintyykö hän solistina, muusikkona vai kapellimestarina ja montako taiteilijaosuutta hän on esittänyt.

4 Kerro kuka on levyn tuottaja, yhtyeen nimi, levykoodi, taiteilijoiden nimet ja gramex-numerot.

Mitä ilmoituksessa oltava?
Ääniteilmoituksessa tulee ilmetä mm. seuraavat tiedot;

Tuottaja
Taho joka vastaa äänitteeseen liittyvistä velvoitteista, esim. muusikkopalkkioista, studiokuluista ym. kustannuksista. Tuottaja voi olla yksityinen henkilö, rekisteröity yhtiö tai yhdistys. Jos kyseessä on ns. yhteistuotanto (=useampi henkilö ja/tai yhtiö yhdessä) on kaikkien osapuolten nimet sekä osuusprosentit mainittava. Osapuolten allekirjoittama yhteistuotantosopimus on lähetettävä ääniteilmoituksen liitteenä.

Yhtye tai kokoonpano
Yhtyeen nimi on mainittava. Yhtye voi jakaa solisti- ja muusikko-osuutensa tasan mikäli uralla ei esiinny yhtyeen ulkopuolisia muusikoita. Yhtyeen jäsenten on yhdessä allekirjoitettava tasajakosopimus. Jos uralla on kapellimestariosuuksia tasajako ei ole mahdollinen.

Levykoodi
Levykoodi on välttämätön. (Tämä on sama koodi kuin Teoston tarvitsema “tuottajan äänitteelle antama tunnus”.) Levykoodin äänitteelle antaa tuottaja itse. Tavallisesti koodi on kirjain-numero-yhdistelmä (esim. BÖCD 01). Toivottavaa olisi mahdollisimman omaperäinen koodi, jonka maksimi-pituus on 19 merkkiä. HUOM! Levykoodi on koko äänitteen koodi, toisin kuin ISRC-koodi joka on kappalekohtainen (ISRC-koodi tulee pyytää Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:stä).

Siglet ja radiopromot
Kaikki singlet ja radiopromot on ilmoitettava. Myös näihin on merkittävä levykoodi. Jos kyseessä on download (DL) yksittäinen kappale eikä kappaleelle ole annettu levykoodia tulee siinä olla ISRC-koodi.

Taiteilijoiden tiedot
 Taiteilijoista on ilmoitettava nimi ja Gramex-numero. Huom: ellei taiteilijalla ole Gramex-numeroa, ilmoita osoitetieto sekä syntymäaika. Osoite on välttämätön, koska postitamme hänelle Gramex-sopimuksen allekirjoitettavaksi.

Yhdistys
Jos esittäjänä on kuoro tai esim. sinfoniaorkesteri joka toimii jonkin yhdistyksen alaisena, voivat kuoron/orkesterin jäsenet valtakirjalla ilmoittaa Gramexille jos haluavat että mahdollisesti kertyvät korvaukset tilitetään kyseiselle yhdistykselle (tässä tapauksessa yhdistys liittyy Gramexin asiakkaaksi, eikä jokainen laulaja/soittaja erikseen). Tällöin ääniteilmoituksen taiteilijajakoon merkitään vain kuoron nimi sekä taiteilijoiden lukumäärä jokaiselle uralle.

LKM-sarake
Kuoron tai orkesterin esiintyjien lukumäärä on ilmoitettava jokaiselle uralle erikseen. Kapellimestarin on ilmoitettava samanaikaisesti johtamiensa henkilöiden lukumäärä urakohtaisesti. Lukumäärään ei lasketa kapellimestarin mahdollisia omia solisti- tai muusikkosuorituksia. Jos kapellimestari johtaa samalla uralla useampia esityksiä, on ilmoitettava ainoastaan suurimman kokoonpanon lukumäärä.

Konemuusikko
Lue Gramexpressin artikkeli aiheesta: Stemmaako konebiisin Gramex-ilmoitus? (pdf) (ohjeita ääniteilmoituksen täyttämisestä konemusiikin tekijälle.)

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat yhä olla voimassa.

Korvausten tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty Gramexille ääniteilmoitus, musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Ääniteilmoitus tehdään sähköisesti MyGramex -portaalissa. Koska Gramex tilittää korvauksia jo samana vuonna kuin niitä kerätään, ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Muuten korvauksia joutuu odottamaan tarpeettoman kauan.

>Ohjeet ääniteilmoituksen täyttämiseen.

Hoidat Gramex-asiat helposti MyGramex-portaalin kautta. Sivulta Asiointilomakkeet ja ohjeet löydät muun muassa tulostettavat asiakirjat, sähköisen yhteydenpidon lomakkeet sekä erilaisia ohjeita ja sääntöjä.

Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa tai kun sitä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Se kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Korvaukset jaetaan Gramexin tilityssäännön mukaan. Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Korvaukset tilitetään sen mukaan, paljonko kappaleita on soitettu. Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 5 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen verottajalle.

Tutustu Gramexin sääntöihintilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.