• EN
 • SV
 • Tutkittua naistenpäivänä: Neljännes Gramexin henkilöasiakkaista naisia

  08.03.2024 Noora Marttila
  Noin neljännes Gramexin henkilöasiakkaista eli musiikin esittäjistä ja tuottajista on naisia. Osuus on säilynyt samana viimeisen kuuden vuoden ajan. Tulokset osoittavat, että naiset ovat edelleen musiikin alueella aliedustettuna suhteessa koko väestöön. Gramex julkaisi tilastoja 8. maaliskuuta vietettävän naistenpäivän ja yhdenvertaisuustyön kunniaksi.

  Viimeisen kuuden vuoden aikana Gramexin henkilöasiakkaiden määrä on kasvanut noin 11 000 musiikin ammattilaisella. Naisten osuus on kasvanut vakiintuneesti samassa suhteessa kokonaiskasvuun verrattuna.

  ”Tilastojen mukaan naisten osuus Gramexin asiakaskunnasta on jo pitkään ollut noin 25 %. Vaikka asiakkaiden kokonaismäärä on vuosittain kasvanut, on naisten suhteellinen osuus säilynyt samana. Näyttää siltä, ettei muutoksia viime vuosina ole juuri tapahtunut suuntaan tai toiseen”, kertoo Gramexin viestintäjohtaja Sari Aalto-Setälä.

  Tulokset osoittavat, että naiset ovat edelleen musiikin alueella aliedustettuna suhteessa väestön kokonaisjakaumaan. Tilastokeskuksen mukaan Suomen väestöstä 2,8 miljoonaa (50,5 %) on naisia.

  ”On selvää, että työtä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen on tehtävä lujasti, jotta tilastoihin saadaan muutosta. Työ alkaa avoimesta keskustelusta ja edellyttää yhteisiä toimia. Olemme omasta puolestamme tähän työhön erittäin sitoutuneita”, sanoo Aalto-Setälä.

  Kohti parempaa

  Myös naisille maksettujen korvauseurojen osuus on pieni. Vuoden 2023 aikana maksetuista korvauksista noin 21 % maksettiin naisasiakkaille.

  Pieniä ilonaiheitakin on. Naisille maksettujen korvausten osuus on aivan hienoisesti noussut viime vuosien aikana. Vielä vuonna 2018 naisten saamien korvausten osuus oli hieman päälle 19 %.

  ”On positiivista, että naisille maksettujen korvausten määrä näyttäisi olevan hienoisessa kasvussa. Tämä toivottavasti kertoo tulevaisuudesta hyvää ja lupaa vauhdittuvaa yhdenvertaisuuskehitystä. Monimuotoinen musiikkiala on kaikkien etu,” toteaa Aalto-Setälä.

  Gramexin tilastointi perustuu viranomaisten edellyttämiin tunnistustietoihin (hetu). Tästä syystä esimerkiksi muunsukupuolisia tai sukupuoltaan ilmoittamatta jättäneitä ei ole mukana tarkastelussa. Tilastoon ei ole otettu myöskään mukaan Gramexin yritys- tai organisaatioasiakkaita (y-tunnus).