• FI
 • EN
 • Producentinfo

  På den här sidan hittar du en sammanfattning av de viktigaste frågorna för producenter.

  Enligt Gramex avräkningsregel är producenten av en ljudupptagning ”den fysiska eller juridiska person som har tagit initiativet till och ansvarar för att ljud från ett framförande, ett annat ljud, eller tecken som representerar ljud för första gången spelas in”. Med termen avses alltså inte en så kallad konstnärlig producent utan den part som i inspelningsskedet ”står för fiolerna”. Till exempel ett skivbolag kan vara producent.
  Ordet ”fonogram” betyder vilken inspelning eller fil som helst, som innehåller ljud. Det kan vara en CD-skiva, en MP3-inspelning, ett ljudband eller en ljudfil i datorns minne eller på ett USB-minne eller en ljudfil i en streamingtjänst.

  Inspelningsanmälan i MyGramex

  När ljudinspelningen har lanserats ska en inspelningsanmälan göras före slutet av påföljande månad. Anmälan är obligatorisk. Utan den kan Gramex-ersättningar inte betalas till konstnärerna eller producenterna. Inspelningsanmälan ska göras för varje inspelning, även singelskivor och radiopromotioner. Inspelningsanmälan görs i portalen MyGramex. Vi tar inte längre emot inspelningsanmälan på papper.

  Musikvideor

  I lagens ögon är musikvideor filmverk. Musikvideons producent har samma rättigheter i förhållande till musikvideon som en filmproducent till en film. Gramex och Musikproducenterna har avtalat om samarbete vad gäller ersättningar och licenser.

  Överföring av rättigheter

  Den ursprungliga producenten har rätt till Gramex-ersättning. Denne kan dock överföra sina rättigheter till någon annan. Överföringen ska göras skriftligt och avtalet ska inlämnas till Gramex.

  Samproduktion

  Om flera personer eller organisationer producerar en ljudinspelning tillsammans ör det frågan om en så kallad samproduktion. Alla parter ska då underteckna ett samproduktionsavtal, av vilket framgår de olika parterna och deras andelsprocent. Detta avtal skickas till Gramex som bilaga till inspelningsanmälan.

  Vanliga frågor

  Ta kontakt

  Person image
  Se profil
  G
  Tarja Henriksson
  Kundrelationschef
  +358 10 248 9207
  Person image
  Se profil
  G
  Heli Kosunen
  Serviceutvecklare
  +358 10 248 9201
  Person image
  Se profil
  G
  Ilona Saarela
  Serviceutvecklare
  +358 10 248 9205