Project Description

Korvausten tilittäminen

Gramex jakaa keräämänsä korvaukset tarkasti ja tehokkaasti. Korvausten maksusta tiedotetaan sähköpostilla ja korvausmäärät näkee MyGramex-portaalista.

Gramex tilittää keräämiään tekijänoikeuskorvauksia kolme kertaa vuodessa ja jakaa oheisen tilitysaikataulun mukaisesti.

Vuoden 2021 tilitys- ja maksuaikataulu

Gramex jakaa viikolla 35 noin 5,5 miljoonaa euroa korvauksia.
Tämä tilitys painottuu pääosin tuottajiin. Joulukuussa korvauksia jaetaan muusikoille ja tuottajille.

Miten korvaukset jaetaan?
Äänitteelle kertyneet korvaukset jaetaan Gramexin tilityssäännön mukaisesti. Sen pääsännöt ovat seuraavat:
– tuottaja saa korvauksista puolet (50%) ja yhtye toisen puolen (50%).
– yhtyeen keskinäinen jako perustuu ääniteilmoitukseen. korvaukset jaetaan siinä suhteessa, kuin esiintyjillä on työsuorituksia (äänitettyjä ”raitoja”) äänitteellä
– Tästä poiketaan kuitenkin siinä, että jos joku esiintyjistä on merkitty yhtyeen solistiksi, hän saa puolet taiteilijoiden osuudesta ja loppu jaetaan muiden työsuoritusten mukaisessa suhteessa

Tutustu tilityssääntöön.

Korvausten kerääminen
Gramex-korvauksia kerätään siitä, kun äänitettä esitetään julkisesti esimerkiksi radiossa, televisiossa, yleisötilaisuudessa tai asiakas- tai työtiloissa tai kun siitä tehdään kopioita muuhun kuin yksityiskäyttöön.
Edellisen lisäksi muusikoilla on oikeus korvauksiin, jos julkisissa tiloissa, televisiossa tai Internetissä esitetään Suomessa äänitettyä ja Suomessa tai jossain muussa ETA-maassa kuvattua kaupallisesti julkaistua musiikkivideota.

Korvaustilitykset ulkomailta
Ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt keräävät korvauksia suomalaisten äänitteiden käytöstä ulkomailla. Korvausten suorittaminen Suomeen ja Gramexille perustuu Gramexin solmimiin tilityssopimuksiin ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Lue lisää.

Tunnistamattomat äänitteet
Jos tekijänoikeusjärjestöllä ei ole riittävää tietoa sille käyttöraportoitujen äänitteiden oikeudenhaltijoista, se selvittää asiaa huolellisesti yhteishallinointilain edellyttämällä tavalla. Näiden äänitteiden sanotaan olevan tunnistamattomia äänitteitä. Oheisissa tiedostoissa on listattu vuonna 2018 käytetyt ja Gramexille raportoidut äänitteet, joiden osalta Gramexilta puuttuu oikeudenhaltijatietoja (esim. ääniteilmoitus on tekemättä, tieto tuottajasta tai ainakin osasta muusikkoja puuttuu jne.) Koska äänitteiden tunnistetiedot ovat peräisin Gramexin vastaanottamista käyttöraporteista, niissä voi myös olla joitakin virheellisyyksiä.

Jos listalla on sinun äänitteelläsi olevia kappaleita, ota yhteyttä silja.sinnemaki[at]gramex.fi.

Tuntemattomat äänitteet kalenterivuodelta 2018  (04.05.2021):
Radiot 2018

Muut 2018

Muuta
Pienin tilitettävä erä on nykyisin 5 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta.

Gramex-oikeudet ovat voimassa 70 vuotta ääniteen teosta tai julkaisusta. Oikeudenhaltijan kuollessa ne periytyvät, kuten hänen muukin omaisuutensa.

Gramexilla ei ole liittymis- tai jäsenmaksua. Välitettävistä korvauksista tehdään korvausten keruun ja hallinnoinnin kulut kattava hallintokulupidätys.

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat yhä olla voimassa.

Hoidat Gramex-asiat helposti MyGramex-portaalin kautta. Sivulta Asiointilomakkeet ja ohjeet löydät muun muassa tulostettavat asiakirjat, sähköisen yhteydenpidon lomakkeet sekä erilaisia ohjeita ja sääntöjä. Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 10-15 numerossa +358 50 518 9892. Ota yhteyttä, jos on kysyttävää!

Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa tai kun sitä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Se kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna.

Korvaukset jaetaan Gramexin tilityssäännön mukaan. Äänitteelle kertyneistä korvauksista puolet tilitetään tuottajille ja puolet taiteilijoille. Korvaukset tilitetään sen mukaan, paljonko kappaleita on soitettu. Pienin tilitettävä korvaus on nykyisin 5 euroa. Jos yhden vuoden korvaus ei yllä tähän, vuosikorvauksia kerätään yhteen enintään kolmen vuoden osalta. Gramex perii taiteilijoiden korvauksista ennakonpidätyksen verottajalle.

Korvausten tilitys edellyttää sitä, että äänitteestä on tehty Gramexille ääniteilmoitus, musiikkivideosta musiikkivideoilmoitus ja että taiteilija/tuottaja on tehnyt Gramexin kanssa asiakassopimuksen. Vuoden 2020 alusta siirrymme vastaanottamaan ääniteilmoitukset vain sähköisesti MyGramex -portaalin kautta ja paperiset ilmoitukset poistuvat. Koska Gramex tilittää korvauksia nykyisin jo samana vuonna kuin niitä kerätään, ilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Muuten korvauksia joutuu odottamaan tarpeettoman kauan.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry ja Musiikkituottajat IFPI Finland ry. Gramexin hallituksessa päätösvaltaa käyttävät muusikoiden ja tuottajien edustajat. Hallituksen valitsee yhdistyksen vuosikokous.

Sääntöjen mukaan puolet hallituksen jäsenistä tulee olla taiteilijoiden ja puolet tuottajien edustajia. Hallituksen puheenjohtajana tulee olla näihin tahoihin nähden neutraali henkilö.

Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin järjestön vuosikatsauksissa ja avoimuusraporteissa. Gramexin toimitusjohtajana toimii Ilmo Laevuo. Gramexin strategiassa on määritelty Gramexin arvot, missio ja visio.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin sekä valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin.

Gramex kartoittaa jatkuvasti keinoja, joilla voimme auttaa sekä korvauksia maksavia että saavia asiakkaitamme vaikeassa tilanteessa. Keinomme ovat rajalliset, mutta teemme sen mitä voimme. Tälle sivulle on koottu tiedotteitamme ja ajankohtaista tietoa koronasta.

Gramexin toimisto on muuttanut Musiikin Satamaan kahdeksan muun alan organisaation kanssa.

Uusi osoitteemme on Keilasatama 2 A, 02150 Espoo.

Lue tiedote tästä.