Mikä Gramex on?

Tahdotko käyttää musiikkia luomaan tunnelmaa liiketilaasi tai radio-ohjelmaan? Vai pyritkö ansaitsemaan elantosi muusikon tai musiikkituottajan ammatissa?

Kummassakin tapauksessa Gramex on sinun palveluksessasi. Meidän kauttamme yrittäjä saa tarvitsemansa käyttöluvat musiikille ja muusikko hänelle kuuluvat tekijänoikeuskorvaukset musiikin käytöstä.

Koska musiikki tekee hyvää, Gramex tahtoo edistää musiikkia ja tehdä musiikin käytön helpoksi.

Musiikin tekijänoikeusjärjestö
Gramex on äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö. Gramex edustaa muun muassa muusikoita, laulusolisteja, kapellimestareita ja musiikkituottajia.

Gramex kerää tekijänoikeuskorvauksia ja myöntää lain edellyttämiä lupia musiikin käyttöön. Gramex-korvaukset ovat palkkaa muusikoiden ja tuottajien tekemästä työstä.

Palveleva linkki
Tekijänoikeusjärjestö ei päätä sitä, millaiseen musiikin käyttöön tarvitaan lupa. Se säädetään tekijänoikeuslaissa.

Silloin kun käyttölupa tarvitaan, Gramex auttaa asian järjestämisessä sekä luvan että maksuliikenteen osalta.

Gramex toimii palvelevana linkkinä musiikin käyttäjien ja musiikin ammattilaisten välillä. Gramex tahtoo tehdä musiikin käytön helpommaksi. Gramex on myös yksi Suomen merkittävimmistä musiikin edistäjistä.

Gramexin asiakkaat
Gramexn asiakkaat jakaantuvat musiikin ammattilaisiin ja musiikkia eri tavoin käyttäviin yrityksiin ja yhteisöihin.

Gramexilla on noin 60 500 asiakassopimusta edustamiensa muusikoiden ja tuottajien kanssa sekä noin 32 000 korvauksia maksavaa yritystä ja yhteisöä.

Lupia musiikin käyttöön
Tekijänoikeuskorvauksia kerätään äänitemusiikin julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex-korvauksia maksavat mm. radioasemat, taustamusiikkia käyttävät kaupat, ravintolat ja laitokset sekä musiikkia käyttävät av-tuottajat.

Suurin osa yrittäjistä saa tarvitsemansa luvat Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta Musiikkiluvat.fi:stä. Gramex hoitaa itse lähinnä median ja av-tuotannon lisensointia.

Gramexilta saatavat luvat ovat kattavia. Noin 58 000 asiakassopimuksen lisäksi Gramex edustaa noin 30 maan muusikkoja ja tuottajia kansainvälisen sopimusten nojalla. Gramexilla on myös tekijänoikeuslain mukainen opetusministeriön myöntämä mandaatti toimintaansa.

Korvaukset perille
Gramex jakaa keräämänsä korvaukset esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille. Itse keräämisensä korvausten lisäksi Gramex jakaa myös ulkomailta kerättyjä korvauksia. Korvauksia jaetaan useita kertoja vuodessa.

Omien korvausten määrät ja lähteet voi käydä katsomassa MyGramex-portaalissa.

Korvausten jakamisen lisäksi Gramex edistää musiikkia muutenkin. Se puolustaa taiteilijoiden ja tuottajien etua sekä rahoittaa musiikin edistämis- ja vientityötä. Gramex rahoittaa esimerkiksi Musiikin Edistämissäätiön, Music Finlandin ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen työtä.

Yleishyödyllinen yhdistys
Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Gramexin toimintaa johtaa ja valvoo yhdistyksen kokouksen nimeämä hallitus.

Gramexin sääntöjen mukaan hallituksessa tulee olla yhtä monta tuottajien ja muusikoiden edustajaa sekä näihin tahoihin nähden puolueeton puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajana toimii nykyisin Tuija Brax.

Gramexin toimintaa säätelee laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Gramexin säännöissä ja tilityssäännössä määritellään tarkemmin, miten Gramex toimii.

Yhteishallinnointilain 15 § mukaisena valvontaelimenä toimii Gramexin hallitus. Gramex julkaisee lain edellyttämän avoimuusraportin ja tietosuojaselosteet kotisivullaan.

Gramexin toiminta on virallisen tilintarkastuksen alaista. Tekijänoikeusjärjestöjä valvoo patentti- ja rekisterihallitus.

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry ja Musiikkituottajat IFPI Finland ry.

Gramexin valtuusto päättää yhdistyksen säännöistä ja valitsee hallituksen. Valtuustossa on 3 muusikkoja edustavaa jäsentä ja 3 äänitetuottajia edustavaa jäsentä. Valtuuston kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Tuija Brax.

Gramexin yhdistyskokous hyväksyy mm. tilinpäätöksen, avoimuusraportin ja sijoitusperiaatteet.

Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin vuosikatsauksissa ja avoimuusraporteissa.

Gramexin uusi strategia astui voimaan vuoden 2023 alussa ja ulottuu vuoden 2026 loppuun asti. Tutustu strategiaan.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa.

Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi. Gramex lisensoi itse lähinnä musiikin käyttöä erilaisissa medioissa ja av-tuotannoissa.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat kuitenkin yhä olla voimassa.

Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa sekä kun äänitettä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Gramex kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Gramex jakoi vuonna 2022 korvauksia 21 miljoonaa euroa. Siitä meni taiteilijoille 9,3 miljoonaa ja tuottajille 11,7 miljoonaa euroa.

40 531 taitelijaa ja tuottajaa sai korvauksia Gramexilta. Ulkomailta kerättiin kaikkien aikojen ennätystulos 1,9 miljoonaa euroa ja yli 10 000 oikeudenhaltijaa sai korvauksia ulkomailta.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.