• EN
 • SV
 • Artistille apua MES:in apurahoista

  25.03.2024 Miika Vähämaa
  Artistin on mahdollista hakea työlleen myös apurahaa. Viime vuonna Musiikin edistämissäätiö MES sai lähes 4000 hakemusta.

  Suomessa yksi merkittävä apurahojen ja työskentelytukien jakaja on Musiikin edistämissäätiö MES, jolta voi saada apurahaa monenlaiseen työskentelyyn musiikkialalla. Listaus kaikista vuosittain haettavissa olevista tukimuodoista löytyy osoitteesta mes.fi/hae-tukea.

  “Suosittelen vilpittömästi tutustumaan listaukseen. MESin kymmenisen erilaista tukiluokkaa kattavat merkittävän osan ammattimaisen musiikintekemisen eri sektoreista”, kertoo MESin toimitusjohtaja Tommi Saarikivi.

  Erilaisiin tukimuotoihin kannattaa perehtyä kunnolla etukäteen.

  “MESin jakamia tukia on rajallinen määrä ja niihin tutustuminen pääpiirteittäissään onnistuu muutamassa minuutissa”, Saarikivi sanoo.

  Kuka voi saada tukea?

  MES saa hakemuksia enemmän kuin tukia pystytään jakamaan. Tukipäätös perustuu alan kokeneiden asiantuntijoiden toimikunnissa suorittamaan arviointiin.

  “Kannattaa suhtautua hakemuksen laatimiseen niin, että yrittää asettua hakemusta käsittelevän toimikunnan asemaan. Mitä toimikunnan on potentiaalisesti tiedettävä, jotta se voisi tehdä myönteisen tukipäätöksen”, Saarikivi vinkkaa.

  Hakemusta tehdessä kannattaa tutustua MESin tukiohjeisiin huolella.

  “Siellä on suhteellisen kattavasti lueteltu ne keskeiset säännöt ja periaatteet, joita kunkin tukimuodon toimikunta harkinnassaan noudattaa. Toki tässä nykytodellisuudessa, jossa tukivaroja on käytössä vähemmän kuin saamme hakemuksia, on mahdollista, että joskus muodollisesti tukikelpoinen hakemus ei saa myönteistä tukipäätöstä.”

  Hakemiselle ei rajoitteita

  Tuen hakemiselle ei ole määrällisiä rajoitteita. Sama hakija voi siis hakea eri tukimuotojen kautta tukea useampaan erilaiseen ammattimaiseen musiikkitoimintaan.

  “Osa hakijoista hakee tukea MESiltä vuosittain. Mitään sääntöihin kirjoitettua rajoitusta siihen ei ole”, Saarikivi kertoo.

  Saarikiven mukaan hyvät perustelut ovat lopulta eniten toimikuntien päätöksiin vaikuttava tekijä silloin, jos joudutaan tekemään valintoja ja karsintaa muodollisesti tukikelpoisuuden ehdot täyttävistä hakemuksista.

  MESin toiminnan peruslähtökohta on edistää kotimaisen musiikin monimuotoisuutta tukemalla sen tekijöitä, esittäjiä, kustantajia ja tuottajia. Tämä tarkoittaa, että tukitoiminnan lähtökohtana on aidosti kotimaisen ammattimaisen musiikin tukeminen.

  “Hakemuksessa kannattaa kertoa rohkeasti ja selkeästi perustellen kaikki mahdolliset myönteiset vaikutukset, joita tuen avulla voisi saavuttaa”, Saarikivi sanoo.

  Hakemuksia lukevat asiantuntijat saattavat käsitelellä kokouksissa kymmeniä tai jopa satoja hakemuksia, niin hakemuksen kannattaa olla paitsi informatiivinen niin keskittyä tiiviisti olennaiseen.

  Liki 4000 hakemusta

  Hakemusmäärät vaihtelevat vuosittain ja tällä hetkellä pidempiaikaisen kehitystrendin arvaileminen on vaikeaa. Tämä johtuu Saarikiven mukaan siitä, että pandemiavuodet ja niiden jälkeinen aika on ollut musiikin kentällä poikkeuksellista monin tavoin. Joidenkin tukimuotojen kohdalla poikkeusaika on näkynyt kasvaneina hakemusmäärinä.

  Vuonna 2023 MES sai 3923 hakemusta, joista myönteisen päätöksen sai 1760 hakemusta, eli lähemmäs 45 % hakemuksista. Se on Saarikiven mukaan hyvä myöntöprosentti, vaikka MES mielellään tukisi sekä määrällisesti että tukisummien tasollakin musiikin ammattikenttää vielä nykyistä laajemmin.

  Velvoite raportoida

  Saadusta tuesta ja sen käytöstä tulee tehdä MESille tukiselvitys. Raportointi- ja selvitysvelvollisuuteen kannattaa suhtautua vakavasti, ja tehdä ne huolella.

  “Me jaamme rahoittajasäätiöiden varojen lisäksi myös suoraa tukitoimintaan osoitettua valtion tukea, ja meillä on kaikkeen tukitoimintaan liittyen selkeä velvollisuus varmistaa, että tukivarat käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on myönnetty. Tämä on tärkeää niin toiminnan yleisen läpinäkyvyyden kuin tukien hakijoiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta”, Saarikivi kertoo.

  Hyvä peruslähtökohta tukiselvityksen laatimiseen onkin: selvityksessä kysyttyjä asioita kysytään siksi, että ne ovat MESille aidosti tarpeellisia tietoja.

  “Hyvät selvitykset antavat meille tietoa tukemastamme toiminnasta ja rajallisten tukivarojen ohjaamisesta mahdollisimman hyvin sellaiseen tarkoitukseen, johon tukivarat on tarkoitettu.”

  Fakta: