• EN
 • SV
 • Uusi tekijänoikeuslaki hyväksyttiin

  28.02.2023 Lauri Kaira
  Eduskunta hyväksyi maanantaina 27.2.2023 hallituksen esityksen, jolla pantiin voimaan arvokuilua korjaava direktiivi.

  Arvokuiluksi kutsutaan sitä, että Youtuben tyyppiset verkkopalvelut ovat voineet piiloutua käyttäjiensä selän taakse ja vältellä tekijänoikeusvastuita. Direktiivi määrää, että Youtuben kaltaiset alustapalvelut ovat jatkossa itse vastuussa siitä sisällöstä, mitä niissä julkaistaan.  Niiden pitää tehdä parhaansa hankkiakseen luvat yhteistyössä oikeudenhaltioiden kanssa  ja oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus toimittaa lista niistä aineistoista, joita ei saa julkaista.

  Esitys herätti vilkasta keskustelua jo silloin, kun direktiiviä käsiteltiin Euroopan parlamentissa vuonna 2019. Suuret alustapalveluyritykset lobbasivat esitystä vastaan. Ne olisivat mielellään säilyttäneet epäreilut kilpailuetunsa normaaleihin verkkopalveluihin nähden.

  Suomelle sakon uhka

  Direktiivin implementointi meni normaalikaavalla suurimmassa osassa EU-maita.  Sen sijaan Suomessa lain valmistelu meni yliajalle. EU uhkasi Suomea oikeustoimilla ja mahdollisilla sakoilla, koska direktiiviä ei implementoitu riittävän nopeasti.

  Viivästys johtui siitä, että lakiesitys jouduttiin valmistelemaan kahteen kertaan.  Ensimmäinen luonnos oli niin selvästi direktiivin vastainen, että se sai lausuntokierroksella täystyrmäyksen.   Tämän jälkeen valmistelu piti alkaa tietyiltä osin alusta.

  Lakiesitys hyväksyttiin maanantaina

  Lakiesitys saatiin eduskuntaan huhtikuussa 2022 ja sitä täydennettiin perustuslakivaliokunnan toiveesta joulukuussa 2022. Sivistysvaliokunta esitti mietinnössään 16.2.2022. esityksen hyväksymistä lievästi korjattuna ja eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan esityksen.

  Arvokuilun korjaamisen osalta sekä sivistysvaliokunta että eduskunnan täysistunto olivat yksimielisiä. Sen sijaan ns. edelleen lähettämistä koskevasta pykälästä (25 h) äänestettiin hallituksen esityksen mukaisen muotoilun ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan esittämän muotoilun välillä. Molemmissa hallituksen esityksen mukainen muotoilu voitti.

  Lisää samasta aiheesta