• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Jag har sålt producenträttigheterna till en ljudinspelning jag äger, behöver jag anmäla detta till Gramex?

    Om du säljer producenträttigheterna till din ljudinspelning ska du fylla i ett avtal om överföring av producenträttigheter till Gramex. På grundval av avtalet vet Gramex till vem ersättningarna i framtiden ska betalas och från och med när.