• FI
 • EN
 • Bakgrundsmusikoperatörer

  Gramex säljer licenser till bakgrundsmusikoperatörer, det vill säga företag som erbjuder bakgrundsmusiktjänster och -utrusntning vidare till andra organisationer.

  För vem

  Licensen är avsedd för verksamhet, där en så kallad bakgrundsmusikoperatör säljer bakgrundsmusik till sina kunder och ibland också utrustning för framförandet. Oftast genomförs bakgrundsmusiktjänsten som streaming. Licensen omfattar kopiering, hyrning och framförande av ljudinspelningen för publik. Det krävs licens för varje plats där musiken framförs.

  Kom ihåg att den plats där bakgrundsmusiken framförs (det vill säga bakgrundsmusikoperatörens kund, till exempel en restaurang) dessutom behöver licens för bakgrundsmusik. Den får du från Gramex och Teostos gemensamma nättjänst Musiikkiluvat.

  Ersättning

  Ersättningen från bakgrundsmusikoperatörer fastställs enligt branschspecifika prislistor. Vi justerar våra prislistor årligen.

  Ta en titt på prislistorna och läs de viktigaste avtalsvillkoren:

  Rapportering 

  Bakgrundsmusikoperatören rapporterar månatligen till Gramex om sina kunders platser för framförande och uppgifter om den musik som har använts. Rapporteringen behövs för korrekt fakturering och avräkning till musikartisterna och producenterna.

  Ta en titt på rapporteringsmodellerna:

  Fakturering

  Ersättningen faktureras en gång i månaden utifrån de ljudinspelnings- och omsättningsrapporter som radion lämnat in. Kundbolaget betalar fakturan inom 14 dagar från fakturans datum. Lagenlig dröjsmålsränta uppbärs på försenade betalningar.

  Ta kontakt

  Ta kontakt för att teckna ett avtal eller fråga mer!

  Person image
  Se profil
  G
  Petri Kiiski
  Licensieringschef
  +358 10 248 9230