Kysymyksiä ja vastauksia

Miten Gramexiin liitytään?

Miten Gramex-korvausten piiriin pääsee?
Gramex kerää korvauksia äänitteiden ja musiikkivideoiden käytöstä. Jos esiinnyt tai olet tuottanut kaupallisesti julkaistun äänitteen, voit liittyä Gramexin asiakkaaksi. Liittyminen tapahtuu asiakassopimuksen. Löydät sopimuksen ja lisätietoja taiteilijoiden ja tuottajien sivuilta.

Onko Gramexilla liittymismaksu?
Ei ole liittymismaksuja. Gramex on voittoa tuottamaton yleishyödyllinen yhdistys. Korvausten keräämisen ja jakamisen kustannukset katetaan korvausvaroista ns. hallintokulupidätyksenä.

Kuka päättää korvauksista?

Mistä saa luvat musiikin esittämiseen?
Taustamusiikkiluvat saat nykyisin www.musiikkiluvat.fi-palvelusta. Sieltä saat myös tuoreet hintatiedot siitä, mitä taustamusiikin käyttö ravintoloissa, kaupoissa, asiakaspalvelutiloissa yms maksaa. Gramex lisensoi itse enää vain mediakäyttöä ja av-tuotantoja.

Kuka päättää, millaiseen käyttöön tarvitaan käyttölupa tai Gramex-sopimus?
Se säädetään tekijänoikeuslaissa.

Kuka päättää, kuinka suuria tekijänoikeuskorvaukset ovat?
Kunkin toimialan alan tariffi neuvotellaan tekijänoikeusjärjestön ja käyttäjätahon edustajan (esim. toimialajärjestön) kanssa. Tarvittaessa kumpi tahansa osapuoli voi viedä asian myös oikeuden ratkaistavaksi, mutta tällainen on hyvin harvinaista.

Kuka päättää, miten Gramexin keräämät rahat käytetään?
Gramexin hallituksessa päätösvaltaa käyttävät muusikkojen ja tuottajien edustajat. Päätöksenteossaan heidän pitää noudattaa sekä tekijänoikeuslakia että tekijänoikeusjärjestöjä koskevaa lakia tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnista.

Kuka saa korvauksia ja kuinka paljon?

Miten Gramex-korvaukset jaetaan äänitteen tuottajan ja äänitteellä esiintyvien taiteilijoiden kesken?
Äänitteen käytöstä maksetusta korvauksesta yhtye saa puolet (50%) ja tuottaja toisen puolen (50%).

Saako levyn taiteellinen tuottaja Gramex-korvauksia?
Ei saa. Tekijänoikeuslain mukaan vain esittävillä taiteilijoilla (muusikot, solistit, laulajat, kapellimestari) ja äänitteen taloudellisella tuottajalla on oikeus Gramex-korvauksiin.

Entä keikkamuusikot live-keikoilta?
Eivät saa. Gramex-korvauksia kerätään vain äänitteiden käytöstä, esimerkiksi siitä kun biisi soi radiossa.

Miten korvaukset jaetaan taiteilijoiden kesken?
Ellei äänitteellä ole erityistä solistia, taiteilijaosuudet jaetaan taiteilijoiden kesken siinä suhteessa kuin heidän suorituksiaan on äänitetty levylle. Jos joku esimerkiksi laulaa levylle päällekkäisäänityksillä kolmiäänisen taustakuoron, hän saa kolme muusikko-osuutta.

Jos äänitteelle on ilmoitettu solisti, solisti saa 50 % taiteilijoiden osuudesta. Toinen puolisko taiteilijoiden osuudesta jaetaan sitten muiden taiteilijoiden kesken heiltä äänitettyjen suoritusten suhteessa.

Esimerkki

Yhtyeellä on solisti ja kolme taustamuusikkoa. Kukaan ei soita tai laula useita osuuksia. Jos äänite saa yhteensä 6000 euroa Gramex-korvauksia …

• levyn tuottaja saa puolet eli 3000 euroa
• toinen 3000 euroa jaetaan taiteilijoiden kesken niin, että solisti saa puolet (1500 euroa) ja loppu jaetaan tasan kolmen taustamuusikon kesken eli kukin 500 euroa

Korvausten jakautuminen taiteilijoiden kesken perustuu äänitteen tuottajan tekemään ääniteilmoitukseen, jossa hän kertoo edellä mainitut tiedot.

Perustuuko Gramex-korvausten jakaminen musiikin taiteellisiin arvioihin?
Ei, se on käyttökorvausta, joka perustuu siihen, kuinka laajalti äänitettä on esitetty tai kopioitu.

Miksi korvauksia maksetaan ja muita periaatteellisempia kysymyksiä

Miksi musiikin käyttöön pitää pyytää lupa?
Teos on tekijänsä henkistä omaisuutta ja toisen omaisuuden käyttöön pitää aina kysyä lupa. Tekijänoikeus nauttii perustuslain omaisuuden suojaa.

Miksi muusikoille maksetaan korvausta musiikin käytöstä?
Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on oikeus päättää teoksensa käytöstä. Se antaa heille mahdollisuuden edellyttää käytöstä korvausta. Nämä korvaukset ovat heille tärkeitä, koska heillä ei useimmiten ole kuukausipalkkaa. Kun radio soittaa biisin, sen enempää muusikot kuin levy-yhtiö eivät saa siitä mitään muuta maksua.

Miksi radioasema maksaa Gramex-korvausta levyjen soitosta, vaikka olisi maksanut levystä jo kaupassa?
Äänilevyn kuluttajahinta sisältää oikeuden yksityiskäyttöön. Sitä laajemmasta käytöstä maksetaan eri korvaus. Tämä on normaalia tekijänoikeusalalla. Esimerkiksi elokuvateatteri maksaa esittämästään elokuvasta ihan eri hinnan kuin millä me voimme katsoa sitä kotona.

Paljonko Gramex itse pitää keräämistään korvauksista?
Gramex ei itse pidä mitään. Korvaushallintokulujen jälkeen kaikki menee musiikille. Gramexin kustannustehokkuus on alan kansainvälistä kärkeä: liki yhdeksän kymmenesosaa kerätystä rahasta menee eteenpäin.

Mikä maksaa ja mikä ei ?

Kutsun tuttavani häävastaanotolle, jossa soitetaan äänilevyjä. Tulisiko minun maksaa Gramex-korvauksia?
Ei tarvitse maksaa. Korvauksia ei tarvitse maksaa yksityisistä suljetuista kutsuvierastilaisuuksista, kuten häistä, 50-vuotispäivistä tai hautajaisista.

Yritykseni järjestää suljetun myyntitapahtuman, jonne tulee 50 potentiaalista asiakastamme. Meneekö korvaus?
Kyllä menee. Ansiotoimintaan liittyvä suljettu tilaisuus on korvausten piirissä, kun paikalla on riittävästi väkeä. Myös riittävän suurella työpaikalla omalle henkilökunnalle soitettava taustamusiikki (esim. radio) on lain mukaan korvausten piirissä.

Urheilujohtaja setäni järjestää 60-vuotispäivänsä johdosta avoimen vastaanoton ravintolaan ja ilmoittaa siitä lehdessä. Maksetaanko silloin musiikista Gramex-korvauksia?
Kyllä. Koska tilaisuus on julkinen eli yleisölle avoin, korvauksia maksetaan.

Meneekö elävän musiikin esittämisestä Gramex-korvauksia?
Ei mene. Gramex-korvauksia kerätään vain äänitemusiikin esittämisestä. Sen sijaan menee Teosto-korvaukset. Jos tilaisuudessa kuitenkin soitetaan kaupallisia äänitteitä, esimerkiksi konsertin väliajalla, siitä menee Gramex-korvaukset.

Maksetaanko Gramex-korvaus, kun ravintolassamme soi vain radio ja tv?
Kyllä maksetaan. Korvaus menee itse musiikin käytöstä. Se ei vaikuta, millä tekniikalla äänitemusiikki tuodaan tilaan ja esitetään yleisölle.

Teen taustamusiikki- ja videotallenteita partion, koulujen ja eräiden yritysten käyttöön. Kopioin kaikkiin musiikkia levyiltä. Meneekö jostain näistä korvaus?
Kaikista menee, niihin tulee hankkia sekä Gramex- että Teosto-lupa. Tähän ei vaikuta, onko käyttö liiketoimintaa vai ei. Vain se merkitsee, onko tallenteiden esittäminen julkista vai yksityistä.

Saako biisikaupasta ostettua musiikkia esittää julkisesti vaikkapa koulussamme?
Useimmiten ei saa. Useimpien biisikauppojen ja striimauspalvelujen sopimusehdot kieltävät kaiken muun paitsi yksityisen kuluttajakäytön. Ammattikäyttöön tarvitaan silloin lisälisenssi.

Entä striimauspalvelujen musaa?
Tämä pitää katsoa palvelun sopimusehdoista. Sääntö on se, että tavallisella kuluttajahinnalla ostettu asiakkuus sallii vain tavallisen kuluttajan yksityiskäytön. Jos haluaa esittää striimattua musiikkia julkisesti, pitää käyttää ammattikäyttöön tehtyä palvelua – joka on paljon kalliimpi.

Onko Gramex-korvaus ainoa kustannus, joka levyjen, radion tai muun äänitemusiikin esittämisestä menee?
Ei, kuten aina korostamme musiikinkäyttöä harkitsevalle yritykselle, äänitemusiikista menee Gramex-korvauksen lisäksi myös Teosto-korvaus. Sen sijaan elävästä musiikista menee pelkästään Teosto-korvaus.

Korottaako Gramex-korvaus levyjen ja Spotify-sopimusten hintoja?
Ei, siellä sitä ei ole senttiäkään. Gramexeja maksetaan vasta silloin, kun levyä esitetään julkisesti radiossa, televisiossa ja yleisötiloissa tai -tilaisuudessa.

Paljonko Gramex itse pitää keräämistään korvauksista?
Gramex ei pidä itse mitään, vaan korvaushallintokulujen jälkeen kaikki kerätyt rahat menevät kulttuurin hyväksi.

LISÄTIETOA

Esittävä taiteilija, joka voi liittyä Gramexin asiakkaaksi, on sellainen henkilö, jonka esitys on tallennettu äänitteelle – esimerkiksi muusikko, solisti, taustalaulaja, kapellimestari tai äänikirjan lukija.

Äänitteen tuottaja on se henkilö, yritys tai yhteisö, joka vastaa esityksen ensitallennuksesta. Termi ei viittaa taiteelliseen vaan lähinnä taloudelliseen tuottajaan. Tuottajana on useimmiten se, joka äänitysvaiheessa niin sanotusti ”maksaa viulut”. Tuottajana voi olla esimerkiksi levy-yhtiö. Alkuperäinen tuottaja voi halutessaan siirtää sopimuksella tuottajaoikeudet toiselle taholle.

Äänite tarkoittaa mitä tahansa ääntä sisältävää tallennetta tai tiedostoa. Se voi olla vaikkapa cd-levy, striimattava biisi, MP3-tallenne, ääninauha tai tietokoneen muistissa tai USB-tikulla oleva äänitiedosto.

Gramex on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Sen jäsenjärjestöjä ovat Suomen muusikkojen liitto ry ja Musiikkituottajat IFPI Finland ry.

Gramexin valtuusto päättää yhdistyksen säännöistä ja valitsee hallituksen. Valtuustossa on 3 muusikkoja edustavaa jäsentä ja 3 äänitetuottajia edustavaa jäsentä. Valtuuston kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Tuija Brax.

Gramexin yhdistyskokous hyväksyy mm. tilinpäätöksen, avoimuusraportin ja sijoitusperiaatteet.

Gramexin toiminnasta kerrotaan tarkemmin vuosikatsauksissa ja avoimuusraporteissa.

Gramexin uusi strategia astui voimaan vuoden 2023 alussa ja ulottuu vuoden 2026 loppuun asti. Tutustu strategiaan.

Gramex-luvat oikeuttavat esittämään äänitteitä ja musiikkivideoita mediassa, tilaisuuksissa ja tapahtumissa.
Lisäksi Gramexilta saa lupia äänitemusiikin käyttöön tv-ohjelmissa ja muissa av-tuotannoissa.

Jotkut käyttötavat Gramexin edustamat oikeudenhaltijat lisensoivat kuitenkin itse. Tällaista on esimerkiksi musiikin käyttö mainonnassa.

Suurimman osan Gramex-luvista saa Gramexin ja Teoston yhteisestä lupakaupasta www.musiikkiluvat.fi. Gramex lisensoi itse lähinnä musiikin käyttöä erilaisissa medioissa ja av-tuotannoissa.

Äänitteen suoja-aika on 70 vuotta äänitteen teko- tai julkaisuvuodesta. Sitä vanhemmista äänitteistä ei enää kerätä Gramex-korvauksia. Suoja-ajan osalta on menossa siirtymäaika. Jos äänite äänitettiin ja julkaistiin ennen vuotta 1963, suoja-aika oli vain 50 vuotta eikä äänite enää ole Gramex-oikeuksien osalta suojattu. Teosto-oikeudet siihen voivat kuitenkin yhä olla voimassa.

Gramex hallinnoi asiakkaidensa äänitteisiin ja musiikkivideoihin liittyviä taloudellisia oikeuksia. Gramex kerää korvauksia siitä, kun äänitettä tai musiikkivideota esitetään julkisesti esimerkiksi mediassa, yleisötilaisuudessa tai asiakastiloissa sekä kun äänitettä kopioidaan muuhun kuin yksityiskäyttöön.

Gramex jakaa asiakkailleen korvaustuloja sekä Suomesta että ulkomailta. Gramex kerää vastaavasti Suomesta korvauksia ulkomaisille taiteilijoille. Korvaukset tilitetään pääosin keräämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. Korvaukset jaetaan äänitteiden käytön mukaan.

Gramex jakoi vuonna 2022 korvauksia 21 miljoonaa euroa. Siitä meni taiteilijoille 9,3 miljoonaa ja tuottajille 11,7 miljoonaa euroa.

40 531 taitelijaa ja tuottajaa sai korvauksia Gramexilta. Ulkomailta kerättiin kaikkien aikojen ennätystulos 1,9 miljoonaa euroa ja yli 10 000 oikeudenhaltijaa sai korvauksia ulkomailta.

Tutustu Gramexin sääntöihin, tilityssääntöön, yhteishallinnointilain mukaiseen avoimuusraporttiin ja valitusmenettelyihin, tietosuojamääräysten mukaisiin tietosuojaselosteisiin sekä yhteishallinnointilakiin ja tekijänoikeuslakiin. Gramexin toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.