• EN
  • SV
  • Usein kysyttyä

    Täältä löydät kaikki usein kysytyt kysymykset ja paljon enemmän.

    Mitä tapahtuu korvauksille, jotka vanhentuvat?

    Gramexin keräämät korvaukset voivat ns. vanhentua ajan kulumisen johdosta, jos korvauksia ei voida kohdentaa tietylle oikeudenomistajalle tai oikeudenomistajaa ei tavoiteta. Korvaukset eivät kuitenkaan jää Gramexille, vaan ne suoritetaan erikseen päätettävällä tavalla suorina korvauksina esittäville taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille sekä oikeudenomistajaryhmiä hyödyttäviin rahastoihin. Yleisenä periaatteena vanhentuvien korvausten osalta on, että Gramexin valtuutettujen kokous voi päättää, että jakamatta jääneet tekijänoikeuskorvaukset lisätään yhteishallinnointiorganisaation pääomaan tai käytetään joko suorina tai kollektiivisina korvauksina, taikka käytetään muulla tavoin korvauksiin oikeutettujen hyväksi.