• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vad händer med ersättningar som blir föråldrade?

    Ersättningar som Gramex samlar in kan med tiden bli så att säga föråldrade om ersättningarna inte kan riktas till en viss rättsinnehavare eller om rättsinnehavaren inte kan nås. Ersättningarna förblir ändå inte hos Gramex, utan de betalas på separat beslutat sätt som direkta ersättningar till uppträdande konstnärer och ljudinspelningsproducenter samt till fonder till förmån för rättsinnehavargrupper. En allmän princip vad gäller föråldrade ersättningar är att Gramex befullmäktigade stämma kan besluta att de upphovsrättsersättningar som inte kan fördelas ska läggas till den kollektiva förvaltningsorganisationens kapital eller användas antingen som direkta eller kollektiva ersättningar eller ett på annat sätt till förmån för de ersättningsberättigade.