Mitä ensi vaalikaudella?

Päättäjät antavat esimerkkejä alkavan eduskuntakauden tavoitteistaan.

Gramexpress pyysi joukolta kulttuuriasioiden kanssa toimineita  kansanedustajia esimerkkejä siitä, miten luovia aloja voisi tulevalla hallituskaudella heidän mielestään edistää. Tässä kiteytykset saamistamme vastauksista aakkosjärjestyksessä.

Koska nämä ovat vain esimerkkejä, kansanedustajaehdokkaiden ja puolueiden laajempia tavoitteita kannattaa käydä katsomassa vaaliohjelmista.

Anders Adlercreutz

”Kulttuurin elinvoiman kannalta on tärkeää, että alalle saadaan enemmän yksityistä rahoitusta. Kulttuurirahaston yhteyteen perustettu uusi erillinen rahasto on siksi tärkeä askel eteenpäin. Sen pääoma ja tuotto käytetään kulttuurin ja luovien alojen tukemiseen, mitä ehdottomasti tarvitaan”, vastaa Anders Adlecreutz (r.).

Eeva-Johanna Eloranta

”Tärkeintä on ymmärtää ja tehdä toimia, joilla luovien alojen suuri potentiaali muun muassa uusien työpaikkojen luojana voidaan nykyistä paremmin hyödyntää”, sanoo Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

Timo Harakka

Myös Timo Harakka (sd.) nostaa esiin, että korona nosti kulttuurialan haavoittuvuudet esiin.

”Seuraavalla hallituskaudella on jatkettava pitkäjänteistä työtä luovan talouden vahvistamiseksi ja potentiaalin hyödyntämiseksi. Tuki- ja rahoitusmallit on saatava iskunkestäviksi. Kuulisin tässä tarkalla korvalla tekijöiden ja järjestöjen omia aloitteita.”

Lisäksi Harakka listaa mukaan AVMS-rahoitusvelvoitteen toteutuksen valitulla mallilla sekä muut suomalaisia tuotantoyhtiöitä, draaman ja dokumenttien tekijöitä tukevat toimet.

Veronika Honkasalo

Veronika Honkasalo (vas.) katsoo, että on luotava järjestelmä, jolla kulttuurialaa voidaan tukea nopeasti ja oikeudenmukaisesti, jos poikkeusoloihin joudutaan.  ”Lisäksi kulttuurin ja taiteen osuus valtion budjetista on nostettava yhteen prosenttiin.”

”Tämän lisäksi sosiaaliturvauudistuksessa on mentävä kohti perustuloa, joka parantaa myös luovien alojen työntekijöiden sosiaaliturvaa, ja luovien alojen työntekijöiden oikeutta ansioperustaiseen työttömyysturvaan on parannettava.”

Petri Honkonen

”Kulttuurin aika on nyt ja aina -julkaisun ehdotusten jalostaminen tulevalla kaudella on luovan alan tulevaisuuden resilienssin kannalta hyvin tärkeää”, sanoo ministeri Petri Honkonen (kesk.).

”Odotan suurella mielenkiinnolla myös kansallisen suurtapahtumastrategian toimeenpanoa.”

Inka Hopsu

”Parannetaan luovien alojen tekijöiden asemaa ja selkeytetään sosiaaliturvaa ottamalla käyttöön yhdistelmävakuutus, jonka avulla palkkatyö ja yritystoiminta voidaan vakuuttaa työttömyysturvassa samanaikaisesti”, sanoo Inka Hopsu (vihr.).

”Kokeillaan taiteilijapalkkaa ja taiteilija-allianssimallia, joiden myötä yhä useampi luovan alan tekijä voisi päästä kiinni työsuhteeseen.”

Lisäksi Hopsu nostaa esille perustulon ja tahtoo, että luovien alojen merkitys ja kasvu-potentiaali hyödynnettäisiin. ”Suunnataan nykyistä suurempi osa valtion vientitukia luoville aloille ja vakiinnutetaan Creative Business Finlandin toiminta. Jatketaan audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen rahoitusta.”

Ari Koponen

Ari Koponen (ps.) nostaa esiin kaksi esimerkkiä ja viittaa näistä tekemiinsä eduskunta-aloitteisiin. ”Esimerkiksi saattamalla kirjallisuus virike-edun piiriin ja nostaa tekijänoikeus- ja muiden immateriaalioikeusrikosten maksimirangaistuksia.”

Sari Multala

”Meidän tulisi laatia kulttuurialalle kasvustrategia osana kulttuuripoliittista selontekoa”, sanoo Sari Multala (kok.).

”Samalla pitäisi vahvistaa myös suomalaisen taiteen ja luovien alojen yritysten kansainvälistymisen edellytyksiä ja kehittää lisää tuotantokannustimia.”

Pirkka-Pekka Petelius

Pirkka-Pekka Petelius (vihr.) ei asetu enää ehdolle, mutta esittää toivelistan tuleville päättäjille. ”Esimerkiksi luovien alojen kasvuohjelma, piratismirikosten rangaistusasteikon korottaminen pohjoismaiselle tasolle sekä taiteilijoiden työttömyysturvan jatkokehittäminen muun muassa yhdistelmävakuutuksen avulla”, vastaa Petelius.

”Luovien alojen kasvun esteitä pitää poistaa ja alan elinkeinotukia pitää parantaa, jotta voimme tavoitella alan suurempaa osuutta bruttokansantuotteesta. Tarvitsemme monisektoraalista lähestymistapaa, yhteistyötä OKM:n ja TEM:n välillä lisää.”

Paula Risikko

”Luovien alojen toimijoiden sosiaaliturvan kehittäminen sekä tekijänoikeuslain kokonaisuudistus tai niin sanottu 2. paketti niistä kohdista, jotka nyt jäivät tekijänoikeuksien osalta hoitamatta”, kiteyttää  Paula Risikko (kok.).

Jussi Saramo

Jussi Saramo (vas.) tavoittelee parannusta kulttuurin toimintaedellytyksiin.  ”Vaalitavoitteenamme on kulttuurin ja taiteen osuuden nostaminen yhteen prosenttiin valtion budjetista. Haluamme myös, että TEM alkaisi kohdella kulttuuria tärkeänä työllistäjänä ja vientialana.”

”Koronan opetuksia ei saa unohtaa, vaan tartuntatautilakiin tarvitaan luovien alojen toimintaedellytyksiä turvaava kokonaisuudistus.”

Teksti: Lauri Kaira

Jaa tämä artikkeli

GRAMEXPRESS

Ota yhteyttä Gramexpressiin juttuideoiden ja kommenttien muodossa.