• EN
 • SV
 • Kulttuurin puolustaminen on EU:n yhteisten arvojen puolustamista

  08.05.2024 Lauri Kaira
  Luovan työn tekijät ja yrittäjät – Luovat ry julkisti eurovaaleihin liittyvän EU-tavoitteistonsa, joka jakaantuu kolmeen pääteemaan: tekijänoikeuksien sääntelyn kehittämiseen, luovien alojen kehitykseen panostamiseen sekä luovia aloja vahingoittavan piratismin torjumiseen. Gramex on mukana Luovat ry:ssä.

  Luovan työn tekijät ja yrittäjät – Luovat ry:n EU-tavoitteissa muistutamme, että taide ja kulttuuri ovat eurooppalaisten yhteiskuntien kivijalka. Ne luovat arvopohjaamme ja vahvistavat henkistä kriisinkestävyyttämme.

  Sekä kulttuurin että tekijänoikeussuojan merkitys löytyy EU:n sopimusrakenteesta. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17. artiklassa luvataan turvata luovan alan perustana olevat teollis- ja tekijänoikeudet.

  Lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 4. kohdassa edellytetään, että unioni ottaa toiminnassaan huomioon kulttuuriin liittyvät näkökohdat

  Jäsenvaltioiden ja EU:n instituutioiden on sekä suojattava että tuettava luovia aloja ja niiden parissa toimivien ihmisten elinkeinoa, jotta kulttuuri voi rikastuttaa meidän kaikkien elämää.

  Merkittävää myös taloudelle

  Taide ja kulttuuri ovat arvokkaita itsessään, mutta niillä on myös välineellistä arvoa: ne edistävät talouskasvua, myönteistä maakuvaa ja kansalaisten henkistä hyvinvointia. Luova ala on kasvava toimiala, joka voi tuottaa lisää kasvua ja työpaikkoja koko EU:ssa.

  Suomessa luovat alat työllistävät yli 130 000 henkeä. Luovien alojen osuus Suomessa on noin 3,3 % BKT:sta.

  Luovien alojen talouden koko on Suomessa 16,8 miljardia euroa.

  Siten Luovien alojen BKT-osuus on suurempi kuin esimerkiksi paperiteollisuudella, ravintola- ja majoitusalalla, maataloudella tai tekstiiliteollisuudella.

  Alan tarpeet tunnistettava

  Luovan alan kehitykseen pitää satsata alan omat tarpeet tunnistaen.   Luovat ry nostaa ohjelmassa esille kolme pääteemaa:

  Kuten alussa muistutin, taide ja kulttuuri ovat eurooppalaisten yhteiskuntien kivijalka, joka luo arvopohjaamme, yhteenkuuluvuuttamme  ja vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttämme.  Luovat alat tarvitsevat toimivia sisämarkkinoita, vahvoja tekijänoikeuksia ja rajat ylittäviä keinoja torjua piratismia.

  Jäsenvaltioiden ja EU:n instituutioiden on sekä suojattava että tuettava luovia aloja ja niiden parissa toimivien ihmisten elinkeinoa, jotta kulttuuri voi rikastuttaa meidän kaikkien elämää.  Se on sekä EU:n että EU-alueen kansalaisten etu.