• EN
 • SV
 • Vahvemmat oikeudet muusikoille ja tuottajille

  03.09.2022
  Harva tulee ajatelleeksi, että Gramex-oikeudet ovat selvästi heikommat kuin Teosto-oikeudet.

  Suomen tekijänoikeuslaki ei kohtele musiikkialaa tasapuolisesti. Kun säveltäjillä ja sanoittajilla on musiikkiinsa yksinoikeus, muusikoilla ja tuottajilla on suurimmaksi osaksi vain korvausoikeus.

  Monissa maissa on toisin. Esimerkiksi Britanniassa ja Espanjassa Gramex-oikeudet ovat yhtä vahvoja kuin Teosto-oikeudet.

  Vahvemmat oikeudet antavat vahvemman neuvotteluaseman. Yksinoikeuksien omistaja voi pysäyttää musiikin käyttämisen, ellei korvauksista päästä sopuun.  Korvausoikeuden haltija ei tähän pysty.

  Suomessa tämä valta on Teostolla mutta ei Gramexilla,  taiteilijapuolella säveltäjillä muttei muusikoilla ja yrityspuolella  musiikkikustantajilla muttei musiikkituottajilla. Suomen musiikkiala on siis jaettu kahteen kastiin – olipa kyse taiteilijoista, yrityksistä tai tekijänoikeusjärjestöistä.

  Muutoksen aika

  Tähän tilanteeseen on ainoastaan historialliset perusteet.  Musiikkituottajat ja muusikot katsovat, että nyt on aika korjata tilanne.

  ”On todella erikoista, että 2020-luvulla lainsäädäntömme edelleen kohtelee muusikoita ja tuottajia huonommin kuin musiikin säveltäjiä ja sanoittajia,” sanoo Musiikkituottajat IFPI Finlandin toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.

  ”Molemmat tahot toimivat ja neuvottelevat oikeuksista samoilla markkinoilla, mutta tekijöiden neuvotteluasema on muusikoita ja tuottajia vahvempi. Tekijöillä on lain mukaan yksinoikeus ja he voivat kieltää teoksen käyttämisen, mikäli sopimukseen ei päästä. Vastaavaa suoraa kielto-oikeutta ei ole muusikoilla ja tuottajilla. ”

  Kehitystä pitää seurata

  ”Niin sanotulla pakkolisenssillä luotu korvausoikeus ei anna musiikin esittäjille ja tuottajille yhtä vahvaa neuvotteluasemaa kuin yksinoikeus antaisi”, sanoo Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen. ”Meille on tärkeää sekä neuvotteluaseman vahvistaminen että näiden oikeuksien säilyminen nykyisessä laajuudessaan muusikoiden käsissä.”

  ”Maailma ja markkinoiden toimintaympäristö on muuttunut reilussa kuudessakymmenessä vuodessa ja lainsäädännön tulisi seurata kehitystä”, sanoo Kotilainen.

  ”Nykyisin voi syntyä tilanteita, jossa korvaukset jäävät lopulta saamatta, koska lupaa ei tarvitse etukäteen hankkia ja siinä vaiheessa, kun korvausta tullaan pyytämään, niin varoja ei mahdollisesti enää löydy tai niitä ei onnistuta perimään”, päättää Kotilainen.