• FI
 • EN
 • Sportsändningar

  Från Gramex får du licenser för att spela inspelade låtar som bakgrundsmusik för sportsändningar, direkt, i sändarbolagens nättjänster och utsedda on-demand-tjänster.

  För vem

  Från Gramex får du licenser för att spela inspelade låtar som bakgrundsmusik för sportsändningar, direkt, i sändarbolagens nättjänster och i Gramex on-demand-tjänster enligt listan nedan. Licensen kan endast beviljas för användning i Finland. Ersättningen grundar sig på antalet tittare och användningen av ljudinspelningar. Minimiersättningen är 100 € om året.

  Ersättning

  Sändningens genomsnittliga antal tittareErsättning (€/inspelningssekund)
  0 – 1 0000,00079 €/s (+moms 24 %)
  1 001 – 5 0000,0015 €/s (+moms 24 %)
  5 001 –0,0079 €/s (+moms 24 %)

  Fakturering

  Ersättningen faktureras en gång i månaden, såvida man inte har kommit överens om annat. Sändarbolaget betalar fakturan inom 14 dagar från fakturans datum. Lagenlig dröjsmålsränta uppbärs på försenade betalningar.

  Rapportering

  Sändarbolaget rapporterar om sändningar som innehåller ljudinspelningar samt om sändningarnas genomsnittliga antal tittare till Gramex. Sändarbolaget behöver inte rapportera framförda ljudinspelningar.

  Rapporteringsmodell (på finska)

  Ta kontakt

  Beställ en licens eller ta kontakt om ditt licensbehov gäller andra direkta TV-sändningar än idrott.

  Person image
  Se profil
  G
  Elmo Helokumpu
  Nyckelkundschef
  +358 10 248 9213