• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Var stadgas om hur Gramex-rättigheterna ärvs?

    I ärvdabalken finns bestämmelser om arv och testamente. På Gramex-rättigheterna tillämpas samma lag som på annan ärvd egendom. Personen är arvinge om det mellan honom/henne och arvlåtaren finns ett i lagen förutsatt släktskaps-, äktenskaps- eller fosterbarnsförhållande. Via dessa uppstår en lagstadgad arvsordning.