• EN
  • SV
  • Usein kysyttyä

    Täältä löydät kaikki usein kysytyt kysymykset ja paljon enemmän.

    Missä säädetään Gramex-korvausten periytymisestä?

    Perinnöstä ja testamentista säädetään perintökaaressa. Gramex-korvauksiin noudatetaan samaa lakia kuin muuhunkin perittävään omaisuuteen. Henkilö on perillisen asemassa, mikäli hänen ja perittävän välillä vallitsee laissa edellytetty sukulaisuus-, avioliitto- tai ottolapsisuhde. Näiden kautta muotoutuu lakimääräinen perimysjärjestys.