• FI
  • EN
  • The database

    Here you will find all the frequently asked questions and much more.

    Vår ämnesförening för första maj-radio där vi använder musik. Behöver jag en licens från Gramex?

    Kortvarig radio på FM-frekvenser och på webben ska köpa licens för musikanvändning från både Gramex och Teosto. Du kan köpa en Gramex licens direkt från Gramex webbutik.